Άρθρο 14 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΠΑ

 

 1. Ο ΕΛΠΠΑ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΑ, το οποίο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

α) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στα έσοδα και έξοδα του ΕΛΠΠΑ και διασφαλίζει τα συμφέροντα και την εκπλήρωση του σκοπού του και

β) αποφασίζει για τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΕΛΠΠΑ, οι οποίοι προωθούνται για τις περαιτέρω απαιτούμενες εγκρίσεις με τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του ΜΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 30 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204).

 1. Η διαχείριση και η λογιστική παρακολούθηση του ΕΛΠΠΑ ασκούνται από το ΜΤΑ.
 2. Οι προϋπολογισμοί, οι απολογισμοί και οι ισολογισμοί του ΕΛΠΠΑ εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
 3. Ο ΕΛΠΠΑ εκπροσωπείται ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΑ ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΑ, μετά από έγκριση του τελευταίου.
 4. Το ΜΤΑ μεριμνά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ΕΛΠΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:39 | Χρηστος

  «Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91, 92, 93, στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:45 | Χρηστος

  :
  «Το σκεπτικό της δίκαιης ενσωμάτωσης των ΑΣΣΥ 91, 92, 93, στο ίδιο βαθμολογικό πλαίσιο, το οποίο σαφώς αναλύεται στη συνοδευτική αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου, αποτελεί επιστέγασμα της Χρηστής Διοίκησης!»

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 09:40 | Γεώργιος Πυρζιώνας

  Πώς προκύπτει η πραγματική ανάγκη δημιουργίας του Ταμείου Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας); Υπήρξε κάποια μελέτη σκοπιμότητας ή έρευνα; Αν ναι γιατί τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή ανακοινωθεί στα στελέχη που καλούνται να δημιουργήσουν το Ταμείο;

  Πέραν των 6 αναγκών κάλυψης δαπανών που αποτυπώνονται στο παρόν άρθρο, στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, αναφέρονται οι ακόλουθοι λόγοι για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Ταμείου Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας):

  α. Αφού έχει Ταμείο Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας) το Πολεμικό Ναυτικό από το 1954, πρέπει να αποκτήσουν και τα υπόλοιπα Σώματα.

  β. «Οι διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην ένταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικές καταστάσεις για λόγους υγείας δυσχεραίνουν τη λήψη σχετικής απόφασης από το ανώτατο συμβούλιο του οικείου Κλάδου ή από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δημιουργούν στρεβλώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας»

  Επομένως προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:
  1. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ειδικές καταστάσεις που εντάσσονται τα στελέχη για λόγους υγείας; Μία ενδεχόμενη αναπηρία; Μία αναρρωτική άδεια;

  2. Τι είδους αποφάσεις δεν δύναται να λάβει το Ανώτατο Συμβούλιο; Την ένταξη ενός στελέχους π.χ. σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου για λόγους υγείας, ή την χορήγηση αναρρωτικής άδειας; και απαιτείται οικονομική ενίσχυση για την λήψη τέτοιων αποφάσεων;

  3. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι εξασφαλισμένες για τα Στελέχη των ΕΔ; Και αν υπάρχουν κατηγορίες που δεν καλύπτονται, π.χ φάρμακα υψηλού κόστους για τη θεραπεία καρκίνου, ή γυναικολογικές εξετάσεις και επεμβάσεις, γιατί αυτές οι περιπτώσεις δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που καλύπτονται από το Δημόσιο;

  4. Οι δαπάνες εξόδων κηδείας δεν καλύπτονται ήδη; Αναφέρεστε στην κηδεία εν ενεργεία στελέχους; Αφορά και στελέχη σε αποστρατεία και τα μέλη αυτώ; Και αν δεν καλύπτονται στο 100%, (π.χ. έξοδα μεταφοράς σε απομακρυσμένη περιοχή), ο μισθός του στελέχους ή σύνταξη αποστράτου δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτών των αναγκών;

  5. Ποιες είναι οι ανάγκες υγείας που ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα θα έρθει να καλύψει; Εάν π.χ. ένα στέλεχος έχει ανάγκη από οδοντιατρική αγωγή γιατί απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου για την κάλυψη αυτών των αναγκών;

  6. Οι δημόσιες κατασκηνώσεις δεν παρέχονται δωρεάν στους πολίτες; Στα έξοδα δαπάνης παιδικών κατασκηνώσεων θα καλύπτονται και οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις; Η ψυχαγωγία και ενασχόληση με δραστηριότητες των παιδιών δεν είναι «ατομική ευθύνη» του στελέχους; Αν προκύπτει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα, μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν αμείβονται επαρκώς;

  7. Οι δικηγορικές αμοιβές για υποθέσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν καλύπτονται ήδη; Και αν όχι, γιατί αυτά δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Σώματος (ως έξοδα νομικής εκπροσώπησης) αλλά ζητείται να καλυφθούν από το εισόδημα όλων των στελεχών;
  8. Με ποια κριτήρια θα αποφασίζει η Διοίκηση του Ταμείου ότι οι ειδικές ανάγκες του στελέχους τον καθιστούν δικαιούχο ενός άτοκου δανείου; Και ποιο το ύψος αυτού του δανείου; Δεν υπάρχουν ήδη κατηγορίες χαμηλότοκων δανείων που τα στελέχη δύνανται να αποκτήσουν από το Μετοχικό Ταμείο; Αν αυτά τα δάνεια έχουν καταργηθεί λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, ή δημοσιονομικού κόστους, γιατί δεν επανέρχονται;

  9. Τέλος, αν στο γενικό πλαίσιο ενός Κράτους Πρόνοιας, έχει διαπιστωθεί η έλλειψη παροχών και οικονομικών βοηθημάτων στους πολίτες, τότε γιατί δεν εντάσσονται αυτές οι κατηγορίες στο γενικό Κράτος Πρόνοιας (ΟΠΕΚΑ ή ΕΦΚΑ), ή στις παροχές του Μετοχικού Ταμείου; Γιατί αυτές οι παροχές πρέπει να βαρύνουν το εισόδημα των στελεχών για τη δημιουργία ενός επιπλέον Ταμείου που αυξάνει την γραφειοκρατία και την πιθανή ανάγκη επιπλέον στελέχωσης του υπάρχοντος προσωπικού του Μετοχικού Ταμείου;

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:43 | Σταμάτης

  Στο Άρθρο 10, σχολίασα ότι η ίδρυση του ΕΛΠΠΑ είναι άσκοπη και άδικη για τα στελέχη. Αν επιμείνετε στην ίδρυσή του, στο παρόν Άρθρο προσθέστε παράγραφο όπου θα καθορίζεται ρητά ότι «απαγορεύεται η διάθεση των εσόδων του ΕΛΠΠΑ για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο Άρθρο 10». Το ΔΣ του ΜΤΑ δεν μπορεί να αποφασίζει κατά το δοκούν «για κάθε θέμα που αφορά στα έσοδα και έξοδα του ΕΛΠΠΑ». Όπως έχει δείξει η πείρα, ανακριβείς δικαιολογίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του λογαριασμού, μπορούν να βρεθούν πολλές.