Άρθρο 75 Στελέχωση θέσεων Πολεμικού Μουσείου – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν.δ. 132/1969

Το άρθρο 7 του ν.δ. 132/1969 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
1. Στο Πολεμικό Μουσείο συστήνονται οι ακόλουθες θέσεις:
α) Μία (1) θέση διευθυντή. Ως διευθυντής τοποθετείται μόνιμος εξ εφέδρων ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός.
β) Μία (1) θέση συντηρητή – καλλιτέχνη. Ως συντηρητής – καλλιτέχνης τοποθετείται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Καλών Τεχνών ή ΠΕ ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
γ) Μία (1) θέση νομικού συμβούλου. Ως νομικός σύμβουλος τοποθετείται αξιωματικός του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Στο Πολεμικό Μουσείο τοποθετούνται επιπλέον:
α) Τέσσερις (4) ανώτεροι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Έφοροι.
β) Ένας (1) ανώτερος αξιωματικός Οικονομικού εκ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
γ) Δύο (2) κατώτεροι αξιωματικοί Οικονομικού εκ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως Διαχειριστής Χρηματικού και βοηθός του, αντίστοιχα.
3. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, δύνανται να αποσπώνται σε αυτό, ως βοηθητικό προσωπικό, οπλίτες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Τα παραρτήματα του Πολεμικού Μουσείου στελεχώνονται από εν ενεργεία αξιωματικούς.».

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 10:50 | Ε.Μ.

  Κύριε Υπουργέ,

  Το θέμα που θα σχολιάσω δεν είναι σχετικό με τη στελέχωση αλλά με την επαναλειτουργία του Πολεμικού Μουσέιου παραρτήματος Χανίων.
  Στις 22 Ιουλίου του 2018 ξέσπασε πυρκαϊά στο παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου στα Χανιά και κατέστρεψε το κτίριο ολοσχερώς, αφού προηγουμένως είχε κλείσει.Κτίριο του 1870, τμήμα του Ιταλικού Στρατώνα, ένα κόσμημα για τα Χανιά καθώς βρισκόταν στην είσοδο της πόλεως.

  Ήθελα να σκεφτέιτε το ενδεχόμενο να επισκευαστεί ή να μετεστεγαστεί το Παράτημα των Χανίων, που παρ’ όλα αυτά, εμφανίζεται στις μεταθέσεις ως επιλογή.
  Με την επαναλειτουργία του, θα αποκαταστούνταν το κύρος μιας υπηρεσίας 47 ετών, υπηρεσίας-ορόσημο για την πόλη των Χανίων.

  Όσον αφορά στην στελέχωσή των μουσείων θα έπρεπε να επιλέγεται προσωπικό που έχει αποφοιτήσει από σχετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

  Να έχετε ένα Ευτυχισμένο 2023.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:38 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ 1985

  Να συστηθούν στο Πολεμικό Μουσείο επιπρόσθετα οι παρακάτω θέσεις:

  – 2 θέσεις διαχειριστών υλικού και κειμηλίων
  – 1 θέση με γνώσεις μουσειολογίας.
  – 2 θέσεις βιβλιοθηκονόμου

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 13:40 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Σε καμια περίπτωση οπλίτες θητείας ως βοηθητικό προσωπικό. Καμια απόσπαση. Ακόμα και οι εν ενέργεια στρατιωτικοί δεν θα πρέπει να παίρνουν μακρόχρονες αποσπάσεις σε τέτοια υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια.
  Αξιοποίηση εφέδρων αξιωματικών με πτυχία συναφή της επιστήμης της Ιστορίας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 23:12 | Παπαδόπουλος Χ.

  Σχετικά με την παρ. 4
  «4.Τα παραρτήματα του Πολεμικού Μουσείου στελεχώνονται από εν ενεργεία αξιωματικούς.»

  Γιατί πρέπει να υπο-απασχολούνται εν ενεργεία στελέχη στα παραρτήματα το Πολεμικού Μουσείου;
  Με την τοποθέτηση σε αυτά απόστρατων είναι δυνατό να γίνει πιο ορθολογική αξιοποίηση των εν ενεργεία στελεχών.

  Να διαγραφεί ή να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες όπως Πολιτικό προσωπικό και απόστρατοι.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  Οι εν λόγω θέσεις να προκηρύσσονται μέσω των Ενώσεων Αποστράτων ή/και μέσω του Υπουργείου.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 13:05 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ. Η ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΟΠ ΟΠΛΩΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΜΑΤΩΝ) ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΕΤΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ.
  ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ «LIGHT» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΣΝ,ΤΔ,ΤΑΓΜΑΤΑ/ΜΟΙΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΛ…

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 09:10 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στη θέση του Διευθυντή να τοποθετείται ιστορικός-αρχαιολόγος . Υπάρχουν έφεδροι αξιωματικοί με πτυχία και μεταπτυχιακά.