ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η ενίσχυση της μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, η επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών και παρωχημένων ρυθμίσεων, ο εξορθολογισμός στρατολογικών διατάξεων και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

  Παρότι το σχεδιο νόμου αφορά τη μέριμνα προσωπικού ΕΔ, για ακόμα μια φορά δεν επιλύεται το θεμα προβαδίσματος των Μηχανικών της ΠΑ, με εναρμονισμό τους με τις αντίστοιχες ειδικότητες – οπλα του ΠΝ και ΣΞ.
  Θεωρώ οτι η επίλυση αυτού του θέματος ειναι επιβεβλημένη και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διοίκηση σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Κατόπιν τούτων προτείνονται οι κάτωθι τροπολογείς στο νόμο 3883/2010Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.
  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.
  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»
  Η παράγραφος γ (2) του άρθρου 23, του ίδιου νόμου, ως ακολούθως:
  «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ)

 • Παρότι το σχέδιο νόμου αφορά τη μέριμνα προσωπικού ΕΔ, για ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/19 μετά από 3,5 έτη αναμονής, και παραθέτουμε ως σχόλιο τα ακόλουθα:

  1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα και την ιεραρχική διασάλευση σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων εξ ΑΣΣΥ, προς όφελος των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 και ν.705/1977 των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 11 του ν.4407/2016 και το άρθρο 32 παρ. 1 του ν.4609/2019 οι καθόλα άξιοι εθελοντές και εθελόντριες συνάδελφοι, αιφνιδίως προαγόμενοι, έχουν βρεθεί επικεφαλείς των προϊσταμένων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τήρηση της πειθαρχίας.

  2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μάϊ 17/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το αντίστοιχο VIDEO της βουλής.

  3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.

  4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ, καθώς και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.

  5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2200 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 3,5 ολόκληρα χρόνια τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ανάληψης της εξουσίας από τη ΝΔ) !!!

  Καταθέτουμε την αγανάκτησή μας και παρακαλούμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ξεκάθαρα ζήτημα αξιοκρατίας αλλά και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 18:38 | Ιωάννης

  Καταργήστε τα άρθρα 29 και 30. Κάποια στελέχη και συγκεκριμένα οι ΕΜΘ (που ανήκουν στην χαμηλότερη μισθολογική κατηγορία) έχουν εισφέρει 5000 ευρώ επιπλέον (έναντι των υπολοίπων στελεχών) στα ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντί θεραπείας αυτής της ανήθικης μεθόδευσης, προτείνετε να λαμβάνουν 4-6 λιγότερα μερίσματα από στελέχη με ίδια έτη υπηρεσίας, που ανήκουν στη Β’ Μισθολογική κατηγορία και το χειρότερο ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ (σαν να πρόκειται για δικά σας χρήματα) επιπλέον μερίδια στους βαθμούς των Ανωτάτων Αξιωματικών. ΟΛΑ αυτά ΔΕΝ αποτελούν ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Δυστυχώς αλλιώς χαρακτηρίζεται….

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:23 | Γιάννης Αγιάννης

  Παρακαλώ επιτρέψατέ μου να εκφράσω τα παρακάτω σχόλια:

  1. Προτείνω να αλλάξει ο τίτλος του νομοσχεδίου. Ο όρος μέριμνα δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Εκτός αν το να νομοθετείται κάτι θεωρείται μέριμνα. Απλά να το γνωρίζουμε…

  2. Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Βορρόπουλου. Πρέπει επιτέλους να λήξει αυτή η παράλογη κατάσταση με την αρχαιότητα των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων. Δεν υπάρχει κανένα λογικό επιχείρημα που να μπορεί να το δικαιολογήσει.

  3. Να δοθεί η δυνατότητα εξαγοράς και δεύτερης πενταετίας ως αντιστάθμισμα για την 25ετία που μέχρι πριν μερικά χρόνια ίσχυε και καταργήθηκε.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:45 | Χαράλαμπος

  Αξιότιμε κε Υπουργέ.
  Όπως γνωρίζεται η ΠΑ (λόγω της φύσεως των οπλικών συστημάτων που αξιοποιεί) αποτελεί ένα κατεξοχήν τεχνικό όπλο και για το λόγο αυτό προσπαθεί πάντα να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  Στο πλαίσιο αυτό και μετά την θέσπιση με τον ν.3883/2010 της ειδικότητας Έρευνας-Πληροφορικής στην ΠΑ, με τις κατάλληλες εισηγήσεις του ΓΕΑ, το ΥΠΕΘΑ ανέπτυξε τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες (ΠΔ.43/2012, ν.4278/2014, ν.4494/2017, ΠΔ.16/2018), έτσι ώστε σήμερα να στελεχώνονται οι θέσεις Πληροφορικής της ΠΑ με αντίστοιχο προσωπικό ειδικότητας Πληροφορικής, όλων των βαθμών και προελεύσεων και να φοιτούν σπουδαστές στα τμήματα Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπξκων Αεροπορίας.
  Ως τελευταία εκκρεμότητα παραμένει η εξομοίωση των Αξκων Πληροφορικής προέλευσης Σχολής Ικάρων με τους Αξκούς των υπολοίπων Ειδικοτήτων της ΠΑ, ως προς τον καταληκτικό και τον αποστρατευτικό βαθμό.
  Δεδομένης της σύμφωνης γνώμης του ΓΕΑ, όπως έχει εκφραστεί επανειλημμένα με αντίστοιχες εισηγήσεις, παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου η παρακάτω ρύθμιση:
  «1. Η υποπαράγραφος (3) της παραγράφου γ, του άρθρου 23 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:
  (3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων και Έρευνας-Πληροφορικής.
  2. Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 1, του άρθρου 32 του ν.3883/2010 τροποποιείται ως εξής:
  δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας-Πληροφορικής, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς, Μετεωρολόγους και Έρευνας-Πληροφορικής, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων, όπως και για τους Ταξιάρχους Ελεγκτικού, οι οποίοι δύνανται αντιστοίχως να προαχθούν στο βαθμό του Υποστρατήγου.»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:01 | Δημήτρης

  Σας προτείνουμε να δώσετε την δυνατότητα για εξαγορά της τριετίας για τους στρκους που εισήχθησαν στο στράτευμα μέχρι και την 31/12/2000.

  Όπως να μας δώσετε και την δυνατότητα για εξαγορά δεύτερης πενταετίας αλλά μόνο για όσους πραγματικα υπηρέτησαν σε μαχιμους σχηματισμούς.

  Τέλος Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να εξαγοράσουν πενταετία να αναγνωρισουν τα τέκνα (1,5 έτος το καθένα) όπως και να εξαγοράσουν ως συνταξιμα τα έτη σπουδών..

  Σκεφτειτε οτι οι στρατιωτικοι επιπλεον απο το ωράριο εργασίας εκτελουν κατά μέσο όρο 4 + υπηρεσίες 24ωρες κάθε μήνα, συμμετέχουν σε τακτικες ασκήσεις, σκηνακια κλπ και άλλες υπερωρίες άνευ αποζημίωσης..

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:40 | ΙΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

  Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ και Υπουργέ Χρόνια Πολλά

  Με το παρόν νομοσχέδιο συνεχίζεται η αδικία του Νόμου 3883/2010 που αφορά τους υπηρεσίες εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και αντίστοιχους των άλλων σωμάτων που προέρχονται απο ΑΣΣΥ έχοντας ως καταληκτικό βαθμό του Υποσμηναγού και αντίστοιχοι για του εξής λόγους :

  1.Τιμωρούμαστε και εμείς και η οικογένεια μας (μισθολογικά αλλά και ηθικά) που μας έτυχε ένα πρόβλημα υγείας σε σχέση με παλιαότερους συναδέλφους ειδικών καταστάσεων που φτανανε σε μεγαλύτετο βαθμό , αλλά και σε σχέση με τους Αξιωματικούς συναδέλφους ειδικών καταστάσεων απΟ ΣΙ που φτάνουν στο βαθμό Ταξιάρχου έχοντας μικρότερη επίπτωση. Τιμωρούμαστε και σε σχέση με τους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ ειδικών καταστάσεων που στερούνται μόνο ένα βαθμό σε σχέση με τους συναδέλφους τους. Τιμωρούμαστε και παραβίαζεται η αρχη της ίσης μεταχείρησης μεταξύ προσωπικού βάζοντας μας ταμπέλα και δίνοντας αντικίνητρα για παραγωγική εργασία μέσα στην ατυχία μας.

  2. Έχοντας βγει υπηρεσία εδάφους πριν το 2009 πότε δε ρωτήθηκα αν επιθυμώ να συνεχίσω σε αυτό το καθεστός … σε υπηρεσίες ευρύτερου δημοσίου τόμεα ιδιωτικού το πρόβλημα υγείας μου δε θα ήταν πρόβλημα….

  3. Τα δικαιώματα που απολαμβάνω για να διευκολυνθώ επειδή έχω ένα πρόβλημα για την υπηρεσία υγείας όπως απαλλαγή απο υπηρεσίες , μεταθέσεις κτλ και άλλοι συναδελφοί μου πχ. πολυτεκνοι μονογονεικές ή τοποθετημένοι σε διαφορετικές επιστασίες οπου απαιτείται όπως π.χ. υπασπιστηρια , κτλ τκλ ……. τυγχάνουν να τα έχουν τα ίδια προνόμια.

  Παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε σοβαρά το βαθμολογικό των Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ καθώς όπως παρατηρώ στις επετηρίδες είναι όλο και περισσότεροι για πολλά προβλήματα υγείας για την υπηρεσία, που παλιά δεν υπήρχε τέτοια αύξηση είδικα σε μικρότερες ηλικίες ..

  Λέτε για κράτος δικαίου ισότητας , λέτε για σεβασμό στην αναπηρία κτλ κτλ εκτιμώ ότι πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά ….

  ΥΓ. Στα σώματα ασφαλεία αστυνομία πυροσβεστική ευρύτερο δημόσιο δεν υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις …. δεν είναι σωστό να μας διαχωρίζεται…

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 23:48 | Βασίλειος Μηλιώτης

  Συμφωνώ με το από 24 Δεκεμβρίου 2022, 10:11 σχόλιο του κ. Γεώργιου Βορρόπουλου σχετικά με το χρονίζον πρόβλημα της αδικίας που υφίστανται οι Μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων ως προς την αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων αξιοματικών που αποφοιτούν το ίδιο έτος από τη Σχολή Ικάρων.

  Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το πνεύμα της μέριμνας προσωπικού, θεωρώ απαραίτητη την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικού και αυτοδίκαιη εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος των Μηχανικών, αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, σε περίπτωση που το επιθυμούν μετά την αποστρατεία τους. Οι προσωπικότητες που αποφοιτούν από την ΣΜΑ και στελεχώνουν τις πιο νευραλγικές θέσεις ευθύνης Μηχανικού και επιτροπές της Πολεμικής Αεροπορίας (βλέπε πρόσφατες επιτροπές για την προμήθεια των Rafale), είναι προσβολή μετά την αποστρατεία ή παραίτησή τους να απεκδύονται κάθε επαγγελματικού προσόντος και να θεωρούνται απόφοιτοι Λυκείου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 19:37 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

  Με το παρόν σχόλιο θα ήθελα να εκφράσω την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ της πλειοψηφίας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Μηχανικών της ΠΑ για αυτή την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ που εισήγαγε ο ν.3883/2010, κατά την οποία οι Μηχανικοί της ΠΑ, αν και θεωρούνται Όπλο, είναι νεότεροι όλων των άλλων ομοιόβαθμων τους στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων – ομοιόβαθμων τους που κάποιες φορές προάχθηκαν στο βαθμό 4, 5 ή και 6 χρόνια αργότερα. (Σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, η αρχαιότητα στον φερόμενο βαθμό καθορίζεται από την ημερομηνία προαγωγής σε αυτόν).

  Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  1) Παραμόρφωση της διοικητικής ιεραρχίας σε Μονάδες της ΠΑ με υποβάθμιση των διοικητικών οργάνων τους (π.χ. αρχαιότητα Διευθυντών Υποστήριξης vs ομοιόβαθμων Διοικητών Μοιρών).
  2) Αδυναμία κατάληψης διευθυντικών θέσεων σε διακλαδικούς (ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ κτλ) ή σε Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. ΝΑΤΟ), αφού οι Έλληνες Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ θεωρούνται πάντοτε νεότεροι όλων των ομοιόβαθμών τους.
  3) Ως εκ τούτου, εγγενής αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων από τους Μηχανικούς, ακόμη και για θέματα που τους αφορούν άμεσα και για τα οποία αποτελούν την πιο έμπειρη ομάδα στελεχών (π.χ. υποστήριξη οπλικών συστημάτων).

  Το κλίμα απογοήτευσης μεταξύ των Εν/Εν αξιωματικών Μηχανικών είναι έντονο και αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους αθρόων παραιτήσεων ικανότατων στελεχών, σε αριθμούς που κάποιες χρονιές υπερβαίνουν τα ετήσια νούμερα αποφοιτούντων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων.

  Επανειλημμένα αιτήματα άρσης αυτής της κατάφορης αδικίας προς την Ηγεσία της ΠΑ και του ΥΠΕΘΑ έχουν απλά αγνοηθεί. Αυτή τη φορά οι Μηχανικοί ελπίζουν ότι ο νομοθέτης θα ενσκήψει στο πρόβλημα και θα προσδώσει την αρμόζουσα λύση.

  Δεν θα αναφερθώ στις αλλαγές που απαιτούνται στο ν.3883/2010. Έχουν αναφερθεί λεπτομερώς σε προηγούμενα σχόλια από άλλους, όπως π.χ. του κυρίου Βορρόπουλου. Ο σκοπός του σχολίου μου είναι απλώς να ενισχύσει τις φωνές άλλων, να τονίσει το πρόβλημα που ο υφιστάμενος νόμος δημιουργεί και να επαναλάβει την προσδοκία του συνόλου των Μηχανικών της ΠΑ για τη δίκαιη επίλυσή του. Οι Μηχανικοί της ΠΑ δεν ζητούν κάποιου είδους προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν απλά την απονομή δικαιοσύνης.

  Με εκτίμηση,
  Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
  Ταξχος Μηχανικός ΠΑ ε.α.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 14:16 | Γεώργιος

  Προτείνω επιπλέον στο άρθρο 53 να τοποθετηθεί διάταξη, η οποία να ρυθμίζει την Βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων αποφοίτων ΑΣΕΥ και ΑΣΣΥ, ώστε να διορθώνει το αίσθημα Ηθικής, Βαθμολογικής και Μισθολογικής αδικίας που έχει δημιουργηθεί.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 11:27 | Δήμος

  Παρακαλούμε πολύ να δοθεί ή δυνατότητα εξαγοράς τριετίας σε όλους όσους κατεταγησαν μέχρι και την 31/12/2000..

  Επίσης να δοθεί ή δυνατότητα για εξαγορά δεύτερης μαχιμης πενταετίας..

  Τέλος,θα ήθελα να τονίσω πως πρέπει να γίνουν αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νέων εποπ ώστε να ανέβει το επιχειρησιακο επίπεδο του στρατευματος διότι το στρκο πρσκο έχει κουραστεί καθώς την τελευταία 10ετια έγιναν ελάχιστες έως καθόλου προσλήψεις νέου πρσκου με αποτέλεσμα να έχει κουραστεί παρα πολύ το ήδη υπάρχον πρσκο..

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 23:01 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  1. ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ «ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» Η ΕΣΤΩ, Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ «ΔΙΑΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ Φ.440/5/249023/Σ.172/07 ΣΕΠ 11/ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ/ΤΜ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

  2. ΑΜΕΣΟΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΟΑ, ΣΟΜΥ ΚΤΛ ΣΕ Σ.Ο. (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΠ/ΤΥΕΘ/ΚΙΧΝΕ/ΓΣΝ.

  4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑ 15 ΕΤΗ ΓΙΑ ΕΠΟΠ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΩΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ (Π.Χ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣ) Η ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (Π.Χ. ΤΡΟΧΑΙΑ, ΦΡΟΥΡΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΗ, ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΤΛ).

  5. ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΜΥ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΠ. ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ, ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΙΑΣΩΤΕΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ. ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Π.Χ ΤΟΥ ΠΖ,ΤΩΝ ΤΘ, ΤΗΣ ΑΣ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΛΗΡΩΤΟΣ ΟΠΛΙΤΗΣ…

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 17:41 | Ιωάννης Κούκκος, Ασμχος ε.α.

  Στο παρόν Σχέδιο Νόμου πρέπει να επιλυθεί η ανισότητα ανάμεσα στους Μηχανικούς της ΠΑ από τη μια και τους Μηχανικούς του ΣΞ και του ΠΝ από την άλλη.

  Η ανισότητα αυτή δεν έχει καμία βάση και κανένα νόημα. Συνέπειά της είναι η παραίτηση πολλών Μηχανικών Αξιωματικών από την ΠΑ.

  Διορθώστε την αναίτια ανισότητα, εξισώστε τους Μηχανικούς των 3 Κλάδων των ΕΔ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 16:34 | Νίκος Α.

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κ. Βορροπουλου άνωθεν.
  Παρότι το σχεδιο νόμου αφορά τη μέριμνα προσωπικού ΕΔ, για ακόμα μια φορά δεν επιλύεται το θεμα προβαδίσματος των Μηχανικών της ΠΑ, με εναρμονισμό τους με τις αντίστοιχες ειδικότητες – οπλα του ΠΝ και ΣΞ.
  Θεωρώ οτι η επίλυση αυτού του θέματος ειναι επιβεβλημένη και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διοίκηση σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 13:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

  Αλλάξτε τίτλο στο νομοσχέδιο τώρα.
  Για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται ως «Μέριμνα Προσωπικού», απο την στιγμή κατά την οποία δεν κάνει κάποια παρέμβαση σε ουσιαστικά ζητήματα όπως το μισθολόγιο, η στέγαση του προσωπικού, οι αυτεπάγγελτες αποστρατείες των ΕΠΟΠ,κτλ. Δυστυχώς καταχρηστική μέριμνα εις βάρος των υπολοίπων πάντα, υπάρχει μόνο για τις επονομαζόμενες «Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικού», που ίσως θα έπρεπε να τις ονομάσετε «Προνομιούχες Κατηγορίες Προσωπικού».
  Δυστυχώς παίζεται με το Ηθικό του προσωπικού και κατά συνέπεια και με αυτό του στρατεύματος.
  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 21:24 | Χρήστος Μπούτας

  Δεν λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξομοιωθούν οι αποδοχές των σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές με αυτές των σπουδαστών στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας. Η διαφορά είναι περίπου 150€ με 600€ υπέρ των δεύτερων…

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 10:11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρότι το σχεδιο νόμου αφορά τη μέριμνα προσωπικού ΕΔ, για ακόμα μια φορά δεν επιλύεται το θεμα προβαδίσματος των Μηχανικών της ΠΑ, με εναρμονισμό τους με τις αντίστοιχες ειδικότητες – οπλα του ΠΝ και ΣΞ.
  Θεωρώ οτι η επίλυση αυτού του θέματος ειναι επιβεβλημένη και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα στη διοίκηση σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Κατόπιν τούτων προτείνονται οι κάτωθι τροπολογείς στο νόμο 3883/2010

  Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.
  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.
  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»
  Η παράγραφος γ (2) του άρθρου 23, του ίδιου νόμου, ως ακολούθως:
  «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ)»

  Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος
  Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 10:18 | Αναστάσιος Μπασαράς

  Θέμα: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

  Την 15/12/2022, αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του θέματος.
  Mε μεγάλη απογοήτευση παρατηρoύμε το χρόνιο αίτημα για εξορθολογισμό και τακτοποίηση του Θέματος της Αρχαιότητας των Αξιωματικών Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων Ειδικοτήτων: Ι, Μ, Ε/Α έναντι των ομολόγων του Ε.Σ. και του Π.Ν. να αγνοείται. Ένα διαχρονικό θέμα όπου ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων και ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας έχουν πάρει μια ξεκάθαρη και δίκαιη θέση. Η Στρατιωτική Ηγεσία, επανειλημμένα – και για περισσότερα από 40 χρόνια- συστήνει επιτροπές, οι οποίες με εμμονική επιμονή και έωλα επιχειρήματα το παραπέμπουν στις μελλοντικές καλένδες.
  Υπάρχει μια διαχρονική ανισότητα και αδικία στο θέμα της αρχαιότητας των ομοιόβαθμων αξιωματικών αποφοίτων της ΣΙ (και ΄έμμεσα’ των μαχίμων αποφοίτων της ΣΣΕ και ΣΝΔ) την οποία, εξαιρετικά άστοχα και παράδοξα, τη συνέχισε ο νομοθέτης (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3883)..
  Η Αρχαιότητα των αξιωματικών αποφοίτων της ΣΙ διαταράσσεται, αμέσως, με την αποφοίτησή τους και την ορκωμοσία με επακόλουθα: (1) Πικρία και απογοήτευση αξιωματικών των άλλων κατευθύνσεων της ΣΙ (πλην των Ιπταμένων) και κατά συνέπεια διαχρονική μείωση του φρονήματος και του ηθικού τους (2) Καλλιέργεια συμπλεγμάτων ανωτερότητας και κατωτερότητας. (3) Ανάπτυξη ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών: αλαζονεία, κολακεία, Συντεχνίες, Αντιπαλότητες. (4) Εναλλαγή της αρχαιότητας μεταξύ ιδίων αξιωματικών με τις ευνόητες συνέπειες. (5) Άκαιρη αποχώρηση (παραιτήσεις) -ίσως οι καλύτεροι αξιωματικοί – από την ΠΑ αξιωματικών, ιδιαίτερα, της κατεύθυνσης των Μηχανικών με τις ευνόητες συνέπειες.
  Είναι παράδοξο, οξύμωρο και -ίσως- παγκόσμια πρωτοτυπία της χώρας μας- οι Μηχανικοί, ενός άκρως τεχνολογικού όπλου όπως η ΠΑ, να είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών του ΣΞ και του ΠΝ, από 1 έως και 8 τάξεων νεότερων, όταν στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής ό τελευταίος της ΣΙ/ΣΜΑ έχει περισσότερα μόρια από τον πρώτο της αντίστοιχης κατεύθυνσης του ΣΞ και του ΠΝ.
  Στην περίπτωση των Αξιωματικών Μηχανικών και Ε/Α της ΠΑ, εκτός από την εντός του Όπλου ανισότητα, δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού εκπροσώπησης της ΠΑ σε διακλαδικό επίπεδο στον τομέα των Επιχειρήσεων Υποστήριξης εντός Ελλάδος (ΓΕΕΘΑ), όσο και στο ΝΑΤΟ.
  Είναι μόνο η Ελληνική ΠΑ, όπου γίνεται ειδική ρύθμιση της αρχαιότητας μεταξύ Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, σε απόλυτη αντίθεση με όσα ισχύουν στο ΝΑΤΟ και γενικά σε όλες τις Αεροπορίες του κόσμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες και ανισότητες σε βάρος τις εκπροσώπησης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στα Διεθνή Φόρουμ.
  Το απλοϊκό επιχείρημα ότι η θέση της ΠΑ στη διαφοροποίηση της αρχαιότητας των Μηχανικών και Ε/Α οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ιπτάμενοι επιβαίνουν στο Αεροσκάφος και έρχονται σε άμεση εμπλοκή με τον εχθρό, ευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή (Τα Ραντάρ του Διδυμοτείχου, Βιτσίου, οι ΣΑ, η Σμηναρχία της Λήμνου, οι πίστες των Α/Δ κλπ δεν είναι στην πρώτη γραμμή; ή με το ίδιο επιχείρημα τα στελέχη της Αεροπορίας του Στρατού ή Ναυτικού θα πρέπει να είναι αρχαιότερα των άλλων όπλων), δεν αντέχει σε κριτική, γιατί ο ρόλος και η εκτέλεση της αποστολής της ΠΑ είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, η υστέρηση ή διάσπαση της οποίας ακυρώνει τον τελικά επιδιωκόμενο σκοπό.
  Οι όποιες οργανωτικές ανωμαλίες, που υποστηρίζεται ότι θα υπάρξουν λόγω της μεταβολής της αρχαιότητας των διαφόρων κατευθύνσεων των Αποφοίτων της ΣΙ, μπορούν να λυθούν με την εισαγωγή και του θεσμού της ‘αρχαιότητας θέσης’ (Ένας Θεσμός που Ισχύει στο ΝΑΤΟ, αλλά και σε όλο τον Κόσμο) σε όλα τα διοικητικά επίπεδα (ΓΕΑ, Διοικήσεις, Μονάδες, Διευθύνσεις, Μοίρες, Τμήματα, Σμήνη, Σχηματισμοί Α/Φ εν πτήσει).
  Συνεπώς, η διευθέτηση και εξορθολογισμός του θέματος της αρχαιότητας – όπως έχει γίνει στον ΣΞ και ΠΝ- των Αξιωματικών Αποφοίτων της Σχολής Ικάρων Ειδικοτήτων: Ι, Μ, Ε/Α έναντι των ομολόγων του Ε.Σ. και του Π.Ν, Θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της δομής διοίκησης της ΠΑ, Θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της καθώς και των ΕΔ και θα αποκαταστήσει το αίσθημα δικαίου. Επιπλέον, το θέμα αυτό είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, (Μέτρα 6 και 11 β§1 του προγράμματος για τις ΕΔ), χωρίς, να έχει γίνει κάτι.
  Θεωρούμε και προτείνουμε, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, πρέπει να συμπεριληφθούν, οι ανάλογες τροποποιήσεις των άρθρων 36 και 23 του ν.388312010, ώστε να ευθυγραμμίσουν και εξορθολογήσουν την αρχαιότητα των αποφοίτων της ΣΙ κατά τρόπον ανάλογο με αυτό των Μαχίμων και Μηχανικών αποφοίτων της ΣΝΔ του ΠΝ.
  Αναστάσιος Μπασαράς
  Σμήναρχος (Μ) ε.α.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 20:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ

  Συγχαρητήρια στην προσπάθεια σας για την ΜΕΡΙΜΝΑ υπερ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, αλλά θεωρώ και προτείνω, ότι στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» που πραγματεύεται το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, θα μπορούσαν και πρέπει να συμπεριληφθούν, οι ακόλουθες τροποποιήσεις των άρθρων 36 και 23 του ν.3883/2010. Συγκεκριμένα:
  Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:
  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.
  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.
  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.
  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»

  Πιστεύω ότι η τροποποίηση αυτή ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ μας και επίσης ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ την ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ … Αντίθετα είναι μια τροποποίηση που θα συμβάλει στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ενός ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, αποφοίτων του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ των οποίων η συνεχής απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων, οι εμπειρίες τους και η υψηλού επιπέδου εργασία, τους καθιστά υπεύθυνους στην ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του πιο εξελιγμένου τεχνολογικά ΠΥΛΩΝΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 08:34 | ΑΒ

  Να αλλάξει ο τίτλος του νομοσχεδίου. Δεν περιέχονται διατάξεις «μέριμνας» προσωπικού. Ίσως μόνο πρόνοιας εν αποστρατεία στελεχών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 20:19 | Κ

  Δυστυχώς το παρόν Προσχέδιο δεν ασχολείται με πραγματικά ζητήματα που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό επί σειρά ετών παρά περισσότερο μιλάει για υπηρεσιακές δυσλειτουργίες. Παραδείγματος χάριν για το ζήτημα της εξαγοράς της επιπλέον 3ετίας για τους καταταγέντες μέχρι το 1995, το ΥΠΕΘΑ με δηλώσεις και έγγραφα έχει λάβει θέση υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού, η οποία όμως δεν αποδεικνύεται αρκετή, καθόσον δεν γίνεται δεκτή από υπηρεσιακούς φορείς άλλων Υπουργείων. Μήπως αυτό το νομοσχέδιο είναι η κατάλληλη ευκαιρία για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων και ως τέτοια δεν πρέπει να χαθεί; Αν περάσει και αυτό το νομοσχέδιο ως έχει και το επόμενο περιμένει άλλα 3 χρόνια να διαβουλευθεί, δεν θα έχει πλέον πρακτική αξία ούτε η διάταξη περί δυνατότητα εξαγοράς ούτε οι καλές προθέσεις του ΥΠΕΘΑ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 18:58 | Γκαντζωρας Κωνσταντίνος

  Είναι αδικία η μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης στους συνταξιούχους που έχουν συντάξιμα χρόνια 40,01 έως 45,00. Συγκεκριμένα τα ποσοστά αναπλήρωσης σύμφωνα με τον πίνακα 2 παραγ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85) ήταν 2% για τα παραπάνω έτη και με τον Ν. 4670/2020 κατέβηκε το ποσοστό αναπλήρωσης στο 0,5% έγινε μείωση 1,50%.
  Για το παραπάνω θέμα το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. ενημέρωσε:
  1) Το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ με το έγγραφο με ημερομηνία 27/12/2022
  <>
  2) Τον κύριο Πρωθυπουργό με το έγγραφο με αριθμό πρωτ.227/14-10-2022
  <>

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:03 | Βαγγέλης

  ΑΡΘΡΟ 32 ν.4609/19
  Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του ΥΠΕΘΑ δεν υπάρχει διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 3,5 έτη αναμονής, παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
  1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
  2. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2200 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι περιμένουν 3,5 ολόκληρα χρόνια τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ανάληψης της εξουσίας από τη ΝΔ)!!!
  3.Καταθέτω την αγανάκτησή μου και παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ξεκάθαρα ζήτημα αξιοκρατίας αλλά και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 23:43 | ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

  Η Εθνοφυλακη είναι εθελοντικός θεσμός και δεν αποσκοπεί στην εργασιακή αποκατάσταση κανενός. Όποιος θέλει να βρει δουλειά ,υπάρχουν άλλοι τρόποι.
  Ως προς την κατάταξη γυναικών πρέπει να επιτραπεί σε όλες να καταταχθούν και όχι μόνο σε τέως υπηρετήσασες.
  Γενικά ως σχέδιο το βλέπω θετικό και βελτιωμένο

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 22:58 | Γιώργος Παπανικολάου

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Με δεδομένη την ευαισθησία, εσάς προσωπικά, αλλά και του κ. Πρωθυπουργού προς τα άτομα με αναπηρία, θα ήθελα να επισημάνω την αδικία που υφιστάμεθα απόστρατοι αξκοί που αποστρατευθήκαμε επειδή κατέστην ανάπηροι σε ατύχημα εξαιτίας της υπηρεσίας (κυριολεκτικά δώσαμε δηλαδή το αίμα μας στις Εν. Δυνάμεις).
  Συγκεκριμένα:
  α. Παρά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων (ΣτΕ κλπ) και παρότι εξαιρούμαστε από το νόμο «Κατρούγκαλου» (περ.ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)) εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις στις συντάξιμες αποδοχές του με βάση τις μειώσεις του ν.4093/2012. Υπόψη ότι η επιστροφή αναδρομικών επί ων περικοπών έγινε μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής των λοιπών συνταξιούχων στο νόμο «Κατρούγκαλου». Επομένως για όσους εξαιρούνται από το νόμο αυτόν η αντισυνταγματικότητα των περικοπών του ν.4039/2012 εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την ισχύ του νόμου «Κατρούγκαλου».
  β. Ενώ από 1/1/2017, ισχύει νέο μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με το ν. 4472/2017 (Α΄ 74), δεν έχουν ακόμη αναπροσαρμοστεί ως έπρεπε οι συντάξεις που είχαν εκδοθεί μέχρι την 31/12/2016 των προσώπων της περ.ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) δηλαδή όσων λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντα σε υπηρεσία και εξαιτίας της υπηρεσίας, ώστε να εφαρμοστεί η θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος της ισότητας και της ισονομίας, με τους αντίστοιχους παθόντες που δικαιώθηκαν αντίστοιχη σύνταξη μετά την 31/12/2016 και η οποία υπολογίστηκε με τους μισθούς και τις λοιπές αποδοχές του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) με ευνοϊκότερα ποσά. Υπόψη ότι στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» υπήρχε αρχικά πρόβλεψη του άρθρου 22 για την παραπάνω αναπροσαρμογή, πλην όμως το άρθρο αυτό απεσήρθη μετά τη δημόσια διαβούλευση χωρίς αιτιολόγηση.

  Παρακαλώ λόγω της θέσης σας και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των παραπάνω αδικιών κατά Αξκών που βρέθηκαν εκτός υπηρεσίας λόγω τραυματισμού που έπαθαν ΛΟΓΩ της υπηρεσίας.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 19:36 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Αξιότιμε κύριες Υπουργέ παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις σας με πολύ προσοχή. Τόσο εσείς όσο και ο κύριος Πρωθυπουργός μιλάτε συνέχεια για αποκατάσταση των αδικιών και ότι είστε υπέρμαχοι της δικαιωσύνης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω:1. Είναι αδικία το γεγονός ότι, απόφοιτοι ΑΣΣΥ ειδικών καταστάσεων ΕΥ/ΥΓ, μετά το 2010, έχουν καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Υπολοχαγού;
  Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν συμμαθητές που παίρνουν τους βαθμούς κανονικά και άλλοι που μένουν στάσιμοι. Ήτοι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επιλέχθηκε μια τυχαία ημερομηνία, με αποτέλεσμα να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των αποφοιτων της ίδιας σχολής και της ίδιας χρονιάς. Εννοώ ότι κάποιος ΕΥ (πριν το 2010) έγινε Λοχαγός και ο συμμαθητής του ΕΥ (μετά το 2010) έμεινε Υπολοχαγός.2. Είναι αδικία το γεγονός ότι, αποστρατευόμενοι Αξιωματικοι της σχολής Ευελπίδων επανέρχονται στην ενεργό δράση ΜΟΝΟ με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, ενώ για τους Αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων (ΕΥ/ΥΓ) προελεύσεως ΑΣΣΥ δεν γίνεται δεχκτή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (σχετικά με την προαγωγή τους) και η Υπηρεσία «πηγαίνει» της υπόθεση στο ΣτΕ;Εμείς που αρρωστήσαμε έχουμε ανάγκη τη μισθολογική αύξηση, καθόσον είμαστε σε αγωγή (είτε φαρμακευτική, είτε φυσικοθεραπείες).ΤΙΜΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010;Τόσους μήνες ακούω μόνο λόγια και υποσχέσεις. Θα γίνουν πράξεις οι υποσχέσεις; Σας πιστέψα και σας εμπιστευτήκα, γιατί είδα ειλικρίνεια στα λόγια σας, σε αντίθεση με την προηγούμενη Κυβέρνηση.Θα σας παρακαλέσω έστω και την ύστατη στιγμή να αποκατασταθεί η αδικία και οι Αξιοωματικοί ειικών καταστασεων (ΕΥ/ΥΓ) προελεύσεως ΑΣΣΥ να προάγωνται κανονικά, με καταληκτικό βαθμό το βαθμό του Συνταγματάρχη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 08:04 | Κωστας

  Αξιότιμε κύριες Υπουργέ παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις σας με πολύ προσοχή. Τόσο εσείς όσο και ο κύριος Πρωθυπουργός μιλάτε συνέχεια για αποκατάσταση των αδικιών και ότι είστε υπέρμαχοι της δικαιωσύνης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω:

  1. Είναι αδικία το γεγονός ότι, απόφοιτοι ΑΣΣΥ ειδικών καταστάσεων ΕΥ/ΥΓ, μετά το 2010, έχουν καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Υπολοχαγού;
  Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν συμμαθητές που παίρνουν τους βαθμούς κανονικά και άλλοι που μένουν στάσιμοι. Ήτοι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επιλέχθηκε μια τυχαία ημερομηνία, με αποτέλεσμα να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των αποφοιτων της ίδιας σχολής και της ίδιας χρονιάς. Εννοώ ότι κάποιος ΕΥ (πριν το 2010) έγινε Λοχαγός και ο συμμαθητής του ΕΥ (μετά το 2010) έμεινε Υπολοχαγός.

  2. Είναι αδικία το γεγονός ότι, αποστρατευόμενοι Αξιωματικοι της σχολής Ευελπίδων επανέρχονται στην ενεργό δράση ΜΟΝΟ με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, ενώ για τους Αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων (ΕΥ/ΥΓ) προελεύσεως ΑΣΣΥ δεν γίνεται δεχκτή η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου (σχετικά με την προαγωγή τους) και η Υπηρεσία «πηγαίνει» της υπόθεση στο ΣτΕ;

  Εμείς που αρρωστήσαμε έχουμε ανάγκη τη μισθολογική αύξηση, καθόσον είμαστε σε αγωγή (είτε φαρμακευτική, είτε φυσικοθεραπείες).

  ΤΙΜΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010;

  Τόσους μήνες ακούω μόνο λόγια και υποσχέσεις. Θα γίνουν πράξεις οι υποσχέσεις; Σας πιστέψα και σας εμπιστευτήκα, γιατί είδα ειλικρίνεια στα λόγια σας, σε αντίθεση με την προηγούμενη Κυβέρνηση.

  Νιώθω πληγωμένος και προδομένος.

  Θα σας παρακαλέσω έστω και την ύστατη στιγμή να αποκατασταθεί η αδικία και οι Αξιοωματικοί ειικών καταστασεων (ΕΥ/ΥΓ) προελεύσεως ΑΣΣΥ να προάγωνται κανονικά, με καταληκτικό βαθμό το βαθμό του Συνταγματάρχη.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 21:37 | Σοφία

  Αφού σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μέριμνα του προσωπικού και η επίλυση ζητημάτων θα ήθελα να είχε λυθεί και το ζήτημα συνταξιοδότησης μητέρων με τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  Γιατί καταργήθηκε ο ν.2084/1992 παρ.3 του αρθ.7 με την συγκεκριμένη πρόταση ενώ στο Δημόσιο ισχύει από το 1951 χωρίς να καταργηθεί ποτέ; Δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης οι μητέρες των Ενόπλων Δυνάμεων όπως το έχουν όλες οι υπόλοιπες εργαζόμενες σε όλους τους τομείς; Είμαι στρατιωτικός αλλά και φροντιστής ατόμου ΑΜΕΑ.
  Θα ήθελα να αναγνωριστεί ο αγώνας που κάνω στην ζωή μου και να γίνει η επαναφορά του ν.2084/1992 για τη συγκεκριμένη διάταξη. Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να είναι υπεύθυνο για την συνταξιοδότηση μας άλλα χωρίς τη πρόταση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επαναφέρει την συγκεκριμένη διάταξη. Παρακαλώ για την μέριμνα σας προς τις μητέρες Ενόπλων Δυνάμεων που είναι και φροντιστές ΑΜΕΑ!

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 09:38 | Δήμος

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ, σας παρακαλούμε πολύ να δείτε άμεσα το μεγαλο πρόβλημα με το ΠΔ 11/2014 το οποίο έχει μειώσει και μειώνει συνεχώς και δραματικά τον αριθμό των οδηγών στο στράτευμα και κυρίως στην Π.Α. καθώς τα όρια για οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων είναι κατά πολύ μικρότερα απο τα αντίστοιχα πού έχει θεσπίσει το υπουργείο μεταφορών για τούς επαγγελματίες οδηγούς (Β,Γ & Ε), Ο στρατιωτικος οδηγός σύμφωνα με το παραπάνω π.δ. πρέπει να έχει οξύτητα 10/10 και στους δύο οφθαλμούς με γυαλιά για οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων

  Όμως σύμφωνα με τα οφθαλμολογικα του υπουργείου μεταφορών
  Πρέπει ο ένας οφθαλμός να είναι τουλάχιστον 8/10 και ο άλλος τουλάχιστον 5/10 με γυαλιά για τούς επαγγελματίες οδηγούς! Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόκλιση στα οφθαλμολογικα όρια.

  Προτείνουμε την αμεσα αλλαγή των ορίων αλλά και την άμεση επιστροφή των έμπειρων συναδέλφων οδηγων στην ειδικότητα, καθώς έπειτα από 20-25-30 ΈΤΗ υπηρεσίας, δλδ στα 45,50 ετη τους, πρέπει ξανά απο την αρχη ως λοχιες 20 ετών να εκπαιδευτούν σε μία καινούργια ειδικότητα, μειώνοντας έτσι την επιχειρησιακη λειτουργία του στρατευματος ενώ παράλληλα δημιουργείται στρες και πίεση στα στελέχη τα οποία καλούνται ξαφνικά να αλλάξουν εντελώς το εργασιακό περιβάλλον και την εργασιακη καθημερινότητα τους.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 21:55 | Ιωάννης

  Διαπιστώνω θετική διάθεση για επίλυση των θεμάτων. Ο νομοθέτης όμως ενώ από τη μια μεριά λύνει κάποια προβλήματα, αφήνει στην τύχη τους κάποια αλλά δημιουργεί και νέα!!!!
  1ον. Η δίκαιη επίλυση του θέματος των συναδέλφων που εισήλθαν από την 1-7-90 έως την 31-12-1992 οδηγεί σε ένα ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Τοποθετεί τους συναδέλφους που εισήλθαν στην υπηρεσία το 1993 στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων!!! ΜΟΝΟ πρόβλημα δημιουργεί αυτή η πρόβλεψη καθώς δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση σε οποιαδήποτε νομοθετικό κείμενο για είσοδο στους παλιούς ασφαλισμένους. Ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο διεκδικήσεων και από τις μεταγενέστερες σειρές που δικαίως θα θεωρούν εαυτούς, «αδικημένους».
  2ον. Συνεχίζει να υπάρχει αναντιστοιχία διοικητικού και μισθολογικού βαθμού για τους ΕΜΘ. Οι αρχικές εγκύκλιοι εισόδου στην υπηρεσία ανέφεραν μισθολογική προαγωγή ως το βαθμό του Λοχαγού. Μετά από τριάντα τρία χρόνια επανήλθαμε. Έστω και για ένα μήνα οι ΕΜΘ θα θεωρούνται Λοχαγοί.
  3ον . Κάποια σχέδια που διέρρευσαν στον τύπο αναφέρονται σε μη είσοδο των ΕΜΘ στη Β μισθολογική κατηγορία και την επιμήκυνση των κλιμακίων της Γ’ Κατηγορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει ΚΑΜΙΑ χρηματική αξίωση. Εάν είναι αληθινά τότε το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προσβάλουν τα στελέχη.
  4ον. Οι κατηγορίες των στελεχών είναι καθορισμένες. ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Εξ’ Ανακαταταγείς- ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Στους ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Εξ’ Ανακαταταγείς, η απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ οδηγεί (δικαίως) στην απονομή ενός επιπλέον βαθμού. Στους ΕΜΘ αυτή η διάταξη ..απλά αγνοείται.
  5ον. Είναι γνωστό ότι οι ΕΜΘ έχουν δώσει (άρα συνεισφέρει) στα μετοχικά ταμεία πλέον των αναλογούντων εισφορών τους ένα επιπλέον ποσό που αγγίζει τις 5000 ευρώ (επιπλέον εισφορά 2% και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). Για ακόμη μια φορά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ θεραπεία για αυτό το ζήτημα που αγγίζει θέματα ηθικής και αξιοπρέπειας (μερισματούχοι ταμείων, έχουν εισφέρει πολλαπλάσια και ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη ανταποδοτικότητας).
  6ον. Φιλοσοφία του ενιαίου μισθολογίου ήταν να υπάρχει μια ισορροπία αμοιβών σε υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα. Η ιεράρχηση με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα του κάθε υπαλλήλου ήταν ο κανόνας. Συνάδελφοι ΕΜΘ και ΕΠΟΠ με πτυχίο ΑΕΙ, δηλαδή ΠΕ, αμείβονται στις μισθολογικές κατηγορίες των ΔΕ κ ΥΕ!!! Και εδώ καμία προσπάθεια για θεραπεία του προβλήματος με την είσοδο αυτών των στελεχών στα μισθολογικά κλιμάκια της Β’ Κατηγορίας.
  7ον . Συνάδελφοι ΕΠΟΠ βλέπουν την υποχρεωτική αποστρατεία (χωρίς την άμεση καταβολή σύνταξης) λόγω ηλικιακών ορίων όλο και πιο κοντά. Φανταστείτε ένας Έλληνας πολίτης και οικογενειάρχης με 23+ χρόνια προϋπηρεσία στις ΕΔ να αγωνίζεται για την επιβίωση και να αναζητά εργασία στην ηλικία των 50+ ετών. Τι πιθανότητες έχει? Μιλάμε για την Ελληνική αγορά εργασίας, όχι της Γερμανίας, της Ολλανδίας ή των Σκανδιναβικών χωρών. Πρέπει άμεσα να λυθεί το ζήτημα ώστε οι συνάδελφοι απρόσκοπτα να επιτελέσουν τον ρόλο που τους ζητά η πατρίδα.
  8ον. Τα υπάρχων καταληκτικά κλιμάκια σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες έχουν το εξής κοινό πρόβλημα: σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω 35ετίας τα στελέχη ΔΕΝ κατατάσσονται στο πρώτο κλιμάκιο Β’ 1ή Γ’1 της κατηγορίας τους αλλά πχ. Στην Γ’ Κατηγορία το στέλεχος φεύγει με το Γ΄3 κλιμάκιο και αντίστοιχα στην Β’ Κατηγορία με το Β’ 3 ή Β’2. Θα έπρεπε εφόσον το στέλεχος αποστρατεύεται λόγω 35ετιας να μεταβαίνει αυτόματα στο Β΄1 και Γ΄1 μισθολογικό κλιμάκιο. Επίσης στην Β κατηγορία και για τους συναδέλφους κατόχους ΑΕΙ απουσιάζει το μισθολογικό κλιμάκιο του Ταξιάρχου.
  9ον. Επιτέλους ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ τον θεσμό των ΕΟΘ ή περιορίστε τον σε μερικές δεκάδες. Η είσοδος νέων στελεχών στις ΕΔ θα είναι απείρως πιο χρήσιμη.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 23:04 | ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ

  Αφού ο σκοπός είναι για την ενίσχυση της μέριμνας του προσωπικού γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί άρθρα που θα επιλύουν αλλά πιο σημαντικά θέματα….

  Σχετικές προτάσεις έχει καταθέσει ο θεσμικός μας εκπρόσωπος ΠΟΜΕΝΣ…..

  Πάντως οι υφιστάμενες διατάξεις δημιουργούν πολλές βαθμολογικές ανισότητες και δεν καταργούνται όλα τα ηλικιακά όρια ώστε να υπάρχει συσχετισμός με το ΕΦΚΑ και τις συνταξιοδοτικές διατάξεις….

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 20:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Διαπιστώνω μια θετική διάθεση για επίλυση των θεμάτων. Ο νομοθέτης από τη μια μεριά λύνει κάποια προβλήματα, κάποια αφήνει στην τύχη τους και δυστυχώς το καλύτερο δημιουργεί και νέα!!!!
  1ον. Η δίκαιη επίλυση του θέματος των συναδέλφων που εισήλθαν από την 1-7-90 έως την 31-12-1992 οδηγεί σε ένα ΝΕΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Τοποθετεί ΚΑΙ τους συναδέλφους που εισήλθαν στην υπηρεσία το 1993 στην κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων!!! ΜΟΝΟ πρόβλημα δημιουργεί αυτή η πρόβλεψη καθώς δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση σε οποιαδήποτε νομοθετικό κείμενο για είσοδο στους παλιούς ασφαλισμένους. Ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο διεκδικήσεων και από τις μεταγενέστερες σειρές.
  2ον. Συνεχίζει να υπάρχει αναντιστοιχία διοικητικού και μισθολογικού βαθμού για τους ΕΜΘ. Οι αρχικές εγκύκλιοι εισόδου στην υπηρεσία ανέφεραν μισθολογική προαγωγή ως το βαθμό του Σμηναγού. Μετά από τριάντα τρία χρόνια επανήλθαμε. Έστω και για ένα μήνα οι ΕΜΘ θα θεωρούνται Λοχαγοί, κλπ.
  3ον . Κάποια σχέδια που διέρρευσαν στον τύπο αναφέρονται σε κάποιου είδους επιμήκυνση των κλιμακίων της Γ’ Κατηγορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει ΚΑΜΙΑ χρηματική αξίωση.
  4ον. Οι κατηγορίες των στελεχών είναι καθορισμένες. ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Εξ’ Ανακαταταγείς- ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Στους ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ-Εξ’ Ανακαταταγείς, η απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ οδηγεί (δικαίως) στην απονομή ενός επιπλέον βαθμού. Στους ΕΜΘ αυτή η διάταξη ..απλά αγνοείται.
  5ον. Είναι γνωστό ότι οι ΕΜΘ έχουν συνεισφέρει στα μετοχικά ταμεία πλέον των αναλογούντων εισφορών τους, ένα επιπλέον ποσό που αγγίζει τις 5000 ευρώ (επιπλέον εισφορά 2% και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). Για ακόμη μια φορά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ θεραπεία για αυτό το ζήτημα που αγγίζει θέματα ηθικής και αξιοπρέπειας (μερισματούχοι κοινού ταμείου έχουν εισφέρει πολλαπλάσια και ΔΕΝ υπάρχει καμία πρόβλεψη ανταποδοτικότητας).
  6ον. Φιλοσοφία του ενιαίου μισθολογίου ήταν να υπάρχει μια ισορροπία αμοιβών σε υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα. Η εκπαιδευτική ιεράρχηση ήταν ο κανόνας. Συνάδελφοι ΕΜΘ και ΕΠΟΠ με πτυχίο ΑΕΙ δηλαδή ΠΕ, αμείβονται στις μισθολογικές κατηγορίες των ΔΕ κ ΥΕ!!! Και εδώ καμία προσπάθεια για θεραπεία του προβλήματος με την είσοδο αυτών των στελεχών στα μισθολογικά κλιμάκια της Β’ Κατηγορίας.
  7ον . Συνάδελφοι ΕΠΟΠ βλέπουν την υποχρεωτική αποστρατεία (χωρίς την άμεση καταβολή σύνταξης) λόγω ηλικιακών ορίων όλο και πιο κοντά. Φανταστείτε ένας Έλληνας πολίτης και οικογενειάρχης με 23+ χρόνια προϋπηρεσία στις ΕΔ να αγωνίζεται για την επιβίωση και να αναζητά εργασία στην ηλικία των 50+ ετών. Τι πιθανότητες έχει? Μιλάμε για την Ελληνική αγορά εργασίας, όχι της Γερμανίας, της Ολλανδίας ή των Σκανδιναβικών χωρών. Πρέπει άμεσα να λυθεί το ζήτημα ώστε οι συνάδελφοι να αφεθούν απρόσκοπτα να επιτελέσουν τον ρόλο που τους ζητά η πατρίδα.
  8ον. Τα υπάρχων καταληκτικά κλιμάκια σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες έχουν το εξής κοινό πρόβλημα: σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω 35ετίας τα στελέχη ΔΕΝ κατατάσσονται στο πρώτο κλιμάκιο Β’1 ή Γ’1 της κατηγορίας τους αλλά πχ. Στην Γ’ Κατηγορία το στέλεχος φεύγει με το Γ΄3 κλιμάκιο και αντίστοιχα στην Β’ Κατηγορία με το Β’3 ή Β’2.
  9ον. Επιτέλους ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ τον θεσμό των ΕΟΘ ή περιορίστε τον σε μερικές δεκάδες. Για την πλειοψηφία πρόκειται απλά για αργομισθία.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 12:00 | γιωργος καρακαρης

  οι νυχτοφυλακες -εθνοφυλακες δεν ειναι δυνατον να υπογραφουν καθε χρονο οτι παρεχουν εθελοντικη εργασια και κατοπιν η εκαστοτε κυβερνηση να τους δηλωνη ως μισθωτους σε εργασια…..ειδη για πρωτη φορα στα χρονικα εισθε η μονη κυβερνηση κυριε παναγιωτοπουλε που τους επεβαλε κατευθειαν παρακρατηση σε καθε τριωρη υπηρεσια τους 2 ευρω και απο 16 ευρω το τριωρο πηγε 14.40…που πανε οι κρατησεις αυτων των ανθρωπων που φυλανε στρατιωτικες εγκαταστασεις -αποθηκες του στρατου ανα την επικρατεια παντα νυχτα με παγωνιες βροχες αερα και βεβαιως οπλισμενοι?? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩς ΠΟΥ ΠΑΝΕ??ΑΦΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 850 ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ και δεν μπορειτε να τΟΥΣ ασφαλισεται θα μπορουσατε τουλαχιστον να ενημερωσεται ολες τις δημοσιες υπηρεσιες οπως εφοριες -δημους-κεα-οαεδ με μια απλη προσκομηση- βεβαιωση απο τα εκαστοτε στρατοπεδα που φρουρουμε οτι ειμεθα σε εθελοντικη εργασια για το στρατο ωστε ΝΑ ΜΗΝ ΜΑς ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥς!!!!διοτι αφου οι δημοσιες υπηρεσιες μας προσμετρουν ως κανονικους εργαζομενουςοφειλουν να ανατρεξουν να αναζητησουν την ασφαλιση μας απο τον εργοδοτη μας που ειναι το ΥΠΕΘΑ…δεν ειναι δυνατον επειδη κανουμε σκοπιες να μην μπορουμε να διεκδηκησουμε επιδοματα ουτε να μπορουμε να δηλωθουμε ωσ ανεργοι….ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ…να σταματηση επιτελους αυτη η χωρα να τρωει τα παιδια της…

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 08:31 | Σχης Αραμπατζής Νικόλαος

  Παρακαλώ όπως ενημερωθούμε τα στελέχη, εάν με το παρόν Σχέδιο Νόμου επιλύεται το χρονίζον ζήτημα της μη καταβολής εν συνόλω το ΒΟΕΑ στα τέκνα συναδέλφων που συμπληρώνουν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 00:42 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΡΑΚΛΑΝΗΣ

  Σχέδιο νόμου για την «Μέριμνα υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού»….μάλλον οι νομοθέτες κάπου κάτι ¨ξέχασαν¨…Υπενθυμίζονται λοιπόν τα παρακάτω που αφορούν το θέμα:
  α. Στρατιωτικό προσωπικό δεν είναι μόνο οι καταταγέντες στις ΑΣΣΥ τα έτη 1991,1992,1993, ούτε μόνο οι Εθελοντές Μακράς Θητείας και οι Εθελόντριες. Στρατιωτικό προσωπικό είναι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι είτε δεν απολαμβάνουν καμία μέριμνα είτε πλήττονται από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας.
  β. Στρατιωτικό προσωπικό είναι και οι ΕΠΟΠ, που δεν ξερουν αν θα απολυθούν λόγω ορίου ηλικίας. Είναι και το λοιπό προσωπικό που ακόμα δεν ξέρει ξεκάθαρα αν παραμένει στην υπηρεσία για 35 χρόνια ή 40 εφόσον επιθυμει χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.
  γ. Μέριμνα προσωπικού, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε μόνιμη ρύθμιση για την καταβολή δεδουλευμένων (υπηρεσίες, νυκτερινά κ.τ.λ), με τη ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων με διαβαθμισμένες υπουργικές αποφάσεις, χωρίς ρυθμίσεις για την βελτίωση των αποδοχών, της αποζημίωσης των μεταθέσεων, την πληρωμή των φύλλων πορείας όπως στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. δεν είναι μέριμνα.
  δ. Μέριμνα προσωπικού, όταν γίνονται ελάχιστες προσπάθειες για την στέγαση του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα στους τοπικους φορείς παραχωρούνται δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν στρατόπεδα.
  ε. Μέριμνα προσωπικού, όταν δεν μπορούν οι στρατιωτικοί οι οποίοι, υποτίθεται έχουν υγειονομική κάλυψη, να συνταγογραφήσουν φάρμακα με άυλη συνταγογράφηση ή έχουν μετά βασάνων πρόσβαση σε νοσοκομεία, στρατιωτικά και πολιτικά.
  στ. Μέριμνα προσωπικού, όταν το νομοθετημένο σαραντάωρο εργασίας παραβιάζεται συστηματικά και άνευ πληρωμής.
  ζ. Μέριμνα προσωπικού, όταν τα «δώρα» χριστουγέννων, πάσχα, αδείας, χορηγείται δια νόμου, στα Νομικά πρόσωπα δημοσίου Δικαίου και στον Ιδιωτικό τομέα, αλλά όχι στις Ενοπλες Δυνάμεις.
  η. Μέριμνα προσωπικού, όταν το ίδιο το κράτος δεν συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις, παραβιάζοντας το νόμο.
  θ. Μέριμνα προσωπικού χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένο όριο στον αριθμό των μεταθέσεως που παίρνει ένα στέλεχος.
  ι. Μέριμνα προσωπικού, με την δημιουργία ειδικών κατηγοριών, των οποίων τα ευεργετήματα, θίγουν τα δικαιώματα των υπολοίπων που δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, καταργώντας την ισότητα και επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από την άνιση μεταχείριση των ίσων.
  ια. για ποιά μέριμνα προσωπικού μιλάει ο νομοθέτης, από τη στιγμή που ενώ εξαιρεί κατηγορίες στελεχών από υποχρεώσεις (συμπλήρωση χρόνου διοικήσεως και συνεπακόλουθη μετάθεση πολλές φορές, συμμετοχή σε υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, ασκήσεις, υπηρεσίες, τακτικές μεταθέσεις), ταυτόχρονα επιβραβεύει αυτές τις κατηγορίες με προαγωγές και αμετάθετο. Οι λοιποί βέβαια που δεν ανήκουν σε ειδικές ή ¨ειδικές¨κατηγορίες, αντέχουν να υπόκεινται τα πάντα προφανως.
  Μπορεί κάποιος να γράφει ώρες, αλλά προφανέστατα, ουδείς εκ των νομοθετούντων ή συγγράψαντων τον σχεδιο νόμου δεν μπήκε στον κόπο να επισκεφθεί τις Μονάδες και να συνομιλήσει με τα στελεχή. Άραγε με ποιούς συνομίλησαν? με αυτούς που συχνάζουν στα πολιτικά γραφεία?

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:35 | ΕΠΟΠ

  Ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων, των Στελεχών.
  Διαπιστώνουμε ότι η ηγεσία δεν αφουγκράζεται τα προβλήματα του προσωπικού.
  Αφου εξαιρεθήκαμε από την χορήγηση του επιδόματος που έλαβε το »ένστολο΄΄ προσωπικό των Σ.Α, ως αποσβεστήρας συνηπογράφθηκε η περίφημη ΚΥΑ (ΕΚΤΡΩΜΑ) της νυχτερινής αποζημίωσης και τωρα κατατίθεται το υπόψη ν/σ το οποίο δεν επιλύει ΚΑΝΕΝΑ από τα κύρια προβλήματα των Στελεχών.

  Το μόνο που νιώθουμε είναι:
  Λύπη
  Θυμό
  Απαξίωση
  και
  Αγανάκτηση

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!