Άρθρο 59 Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3421/2005

Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο με τη θέσπιση ως υποχρεωτικής της γνωστοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και την καθιέρωσή της ως αποδεικτικού μέσου, και τη διαγραφή της παραπομπής στις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α’ 138), β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο το οποίο καθιερώνει δυνατότητα εξαίρεσης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών και συνιστά αποδεικτικό μέσο επίδοσης του σημειώματος κατάταξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα σημειώματα κατάταξης δύναται να αποστέλλονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προς επίδοση στους ενδιαφερομένους.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 12:01 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ

  Φαίνεται να μην ορίζεται κάποιο κριτήριο το οποίο αφορά το εξαιρετικό των περιπτώσεων, ένα άτομο πχ το οποίο αλλάζει κινητό τηλέφωνο πώς θα λάβει τυχόν τηλεφωνήματα η sms;

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 18:47 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΕΛΑΚΑΣ

  Για όλους τους στρατεύσιμους πολίτες που καλούνται να υπηρετήσουν την Πατρίδα, να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος της Στρατιωτικής τους θητείας χωρίς εξαγορά. (Με αναδρομική ισχύ).
  Αυτό θα είναι μια ελάχιστη ανταμοιβή της Πολιτείας σε όλους αυτούς που αφήνουν τα πάντα και πολύ σωστά, για να διαφυλάξουν την Πατρίδα μας.

 • Προτείνουμε:
  1. Την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών όπως το efedros.army.gr για την επίδοση των Ε.Φ.Π. προς τους εφέδρους.