Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων αξιωματικών – διακεκριμένων αθλητών του Στρατού Ξηράς

Ο χρόνος που διήνυσαν πέραν του απαιτούμενου στον βαθμό με τον οποίο κατετάγησαν, αθλητές, στους οποίους έχει απονεμηθεί βαθμός αξιωματικού εξ απονομής και οι οποίοι εξακολουθούν να υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, λογίζεται ως χρόνος παραμονής στον βαθμό για την προαγωγή τους στους επόμενους βαθμούς από αυτόν που κατέχουν. Η κρίση των αξιωματικών του πρώτου εδαφίου λαμβάνει χώρα μετά την παραμονή τους υποχρεωτικά για ένα (1) έτος σε κάθε βαθμό. Η προσμέτρηση του ανωτέρω χρόνου δεν επιφέρει αναδρομικές προαγωγές, ενώ υπολογίζεται μόνο για την προαγωγή τους μέχρι τον βαθμό που φέρουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι αντίστοιχοι αξιωματικοί των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν την ίδια κατάταξη με αυτούς. Από τις επερχόμενες προαγωγές δεν γεννώνται αναδρομικά οικονομικά δικαιώματα.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ 1985

  Προτείνεται οι εξ απονομής αξιωματικοί αθλητές, να μη δικαιούνται νέας προαγωγής παρά μόνο εάν κατακτήσουν εκ νέου μετάλλιο σε Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή Ολυμπιακούς αγώνες.

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 14:38 | Αλεξανδρή Ελένη

  Οι Αξιωματικοί του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ και του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, βαθμού Ταγματάρχη και Πλωτάρχη αντιστοίχως, προερχόμενοι από την κατηγορία μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των του ν.705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.14, συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο;
  Με το Νόμο 4407/2016 και άρθρο 58 νομοθετήθηκε για τις εθελόντριες του
  νόμου 705/1977 που υπηρετούν στην ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ και μόνο, ο οποίος αναφέρει ότι
  όσες εθελόντριες είχαν 25 έτη στις 31/12/2012 θα έχουν καταληκτικό βαθμό αυτό του Σμηνάρχου. Επίσης με νέα τροποποίηση στον Ν 4609/2019 επέφερε αλλαγή στο παραπάνω άρθρο το οποίο έγινε ως εξής : Για τις εθελόντριες του νόμου 705 /1997 οι οποίες είχαν 25 χρόνια υπηρεσίας την 31/12/2014 θα ορίζεται καταληκτικός βαθμός του Σμηνάρχου. Η νομοθεσία είναι ίδια και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων δυνάμεων όσο αφορά τις εθελόντριες του νόμου 705/1977, και για να υπάρχει ισονομία και ισότητα θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στον Στρατό ξηράς και στο Ναυτικό ότι προβλέφθηκε για την Αεροπορία.
  Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η Αεροπορία ως κλάδος είναι νεότερος από τον Στρατό Ξηράς και εδώ εμπίπτει ότι όταν προάγεται νεότερος σου, αυτόματα προάγεται και ο αρχαιότερος που είναι στάσιμος στον βαθμό.
  Οι διατάξεις των ν.705/1977, ν.2439/1996 ν.3883/2010 (άρθρα 91, 92) και στις δύο τελευταίες τροποποιήσεις με τους νόμους 4407/2016 και 4609/2019 που ανέφεραν μόνο τις εθελόντριες της Αεροπορίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙΜΗΤΙΚΑ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΑΓΩΓΗ/ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΣΥΜΑΧΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.