Άρθρο 21 Κατάργηση συνδρομής εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών

 

Οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Στρατιωτικών Λεσχών του Στρατού Ξηράς χωρίς την καταβολή συνδρομής. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τους εν αποστρατεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που εξυπηρετούνται από τη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ως μέλη της.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 19:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

  Να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να είναι μέλη τους

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 17:27 | Νίκος Ξανάλατος

  Προτείνεται τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 16:04 | ΚΟΣΜΑΣ Μ.

  Nα καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να είναι μέλη αυτών.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 11:07 | Κ.Θ.

  Προτείνεται οι απόστρατοι να μην πληρώνουν συνδρομές στις Λέσχες, και οι λέσχες να είναι μόνο για το προσωπικό των ΕΔ. Όλοι οι άλλοι, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, να κάνουν δικές τους Λέσχες Σωμάτων Ασφαλείας, γιατί ανήκουν σε άλλο Υπουργείο, έχουν άλλο μισθολόγιο και εν τέλει δεν είναι στρατιωτικοί.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:46 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ Αντώνης

  Να καταργηθεί

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 02:54 | Σοφία

  Να έχουν δικαίωμα χρήσης των στρατιωτικών λεσχών και οι απόστρατοι αστυνομικοί

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 00:18 | Δώρα Ευαγγέλου

  Η ρύθμιση είναι τόσο αναλογιστικά όσο και ρεαλιστικά ορθή.

  Αφενός, οι ε.α. ήταν κάποτε ε.ε. και κατέβαλαν συνδρομές. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να λέμε γιατί να μην πληρώνουν οι ε.α., ενώ πληρώνουν οι ε.ε.. Ο μέσος μισθός των ε.ε. είναι σαφώς μεγαλύτερος από τη μέση σύνταξη ενός ε.α. και κατά συνέπεια, η παύση επιβολής της εν λόγω εισφοράς με την αποστρατεία είναι απολύτως ορθολογική.

  Αφετέρου, χρήζει ανάγνωσης και το τι έχει συμβεί στην πράξη από το 1914 έως σήμερα που προβλέπεται η συνδρομή για τους ε.α.. Περί τις δεκαετίες 1920 – 1930 θεσμοθετήθηκε η παρακράτησή της από το μέρισμα του ΜΤΣ, πλην όμως δεν έτυχε εφαρμογής. Έπειτα προβλέφθηκε η καταβολή από τους ε.α., μόνο εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση των Λεσχών (όπως ισχύει σήμερα), πλην ωστόσο στην πράξη ελάχιστες Λέσχες (ούτε το το 5% του συνόλου αυτών) εφήρμοσαν de facto την είσπραξη της αυτής συνδρομής.
  Ουσιαστικά, η ρύθμιση αυτή θεσμοθετεί μία ήδη υφιστάμενη κατάσταση, απουσία δε όμως αυτής (της ρύθμισης) θα συνεχιστεί το πρόβλημα της μη εφαρμογής των διατάξεων του ν. 324/1914, το οποίο με το παρόν άρθρο επιλύεται οριστικά.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 21:47 | Κέκος Παναγιώτης

  1.Λεσχες:Πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί πρέπει να υπάρχει συνδρομή και ποιο το ύψος της. Μετά να επιμεριστεί στους ενδιαφερόμενους. Αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για συνδρομή μπορεί να επιβαρύνεται ή να επιβραβεύεται με την χρήση που κάνει. Η τεχνολογία το επιτρέπει. Το να αυξάνονται συνδρομές χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση είναι νοοτροπία του παρελθόντος μάλλον κατακριτέα και μάλλον απορριπτέα. Θέλει και λίγη φαντασία.
  2.Ενώσεις Αποστράτων: Διακοπή συνδρομής άμεσα. Απορώ πως μετά από τόσα χρόνια δημοκρατίας επιτρέπεται να λειτουργούν οι ενώσεις αποστράτων με νόμους άλλων εποχών που οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν να ξεχνούν. Δεν φαίνεται να υπάρχει δημοκρατική πλειοψηφία για αναθεώρηση των ιδρυτικών νόμων; δεν υπάρχει βούληση για εισαγωγή τεχνολογίας στην λειτουργία των ενώσεων; Όμως εφόσον οι διοικούντες τις ενώσεις δεν επιθυμούν να εκσυγχρονιστούν (δηλ. χωρίς λογοδοσία, χωρίς ενημέρωση, χωρίς τεχνολογία, χωρίς..) πρέπει οι Έχοντες την Ευθύνη να την Αναλάβουν. Πεδίο δόξης, αλλιώς ταυτίζονται, ό,τι και να λένε. Συνεπώς μέχρι να αναθεωρηθούν οι αναχρονιστικοί νόμοι ,δεν πρέπει να υπάρχει συνδρομή.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 18:56 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Καιρός είναι να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.
  Παυλίδης Αθανάσιος
  Ασμχος (ΤΥΟ) ε.α.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 14:07 | Ελευθεριος Σπανομητρος

  Να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 09:27 | Κώστας

  Να γίνει το ίδιο και για τους εν ενεργεία.
  Να χρησιμοποιούν τις λέσχες χωρίς την καταβολή συνδρομής.
  Δεν γίνεται να πληρώνουν μόνο οι εν ενεργεία και να χρησιμοποιούν δωρεάν τις λέσχες λοιποί δικαιουχοι.
  Θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομή όλοι όσοι χρησιμοποιούν τις λέσχες, σε διαφορετική περίπτωση να μην πληρώνει κανένας.
  Ισότητα σε όλους.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 09:05 | Κώστας

  Να γίνει το ίδιο και για τους εν ενεργεία.
  Να χρησιμοποιούν τις λέσχες χωρίς την καταβολή συνδρομής.
  Δεν γίνεται να πληρώνουν μόνο οι εν ενεργεία και να χρησιμοποιούν δωρεάν τις λέσχες λοιποί δικαιουχοι.
  Θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομή όλοι όσοι χρησιμοποιούν τις λέσχες, σε διαφορετική περίπτωση να μην πληρώνει κανένας.
  Ισότητα σε όλους.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 09:29 | Κώστας

  Είναι παράλογο οι απόστρατοι να χρησιμοποιούν τις ΛΑΦ και να μην πληρώνουν και οι εν ενέργεια να πληρώνουν είτε τις χρησιμοποιούν είτε όχι. Είτε θα πληρώνουν όλοι είτε όσοι είναι προαιρετικά μέλη.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 13:18 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ 1985

  Το δεν αναφέρει τίποτα για τα μέλη οικογενειών των εν αποστρατεία στρατιωτικών.

  Προτείνεται να προστεθούν και τα μέλη ων οικογενειών τους, όπως ισχύει και για τα εν ενεργεία στελέχη.

  Επίσης να προστεθεί παράγραφος ότι όλοι όσοι δεν είναι στελέχη των ΕΔ αλλά έχουν έγκριση να κάνουν χρήση των Στρατιωτικών Λεσχών, να πληρώνουν ετήσια συνδρομή.

 • 26 Δεκεμβρίου 2022, 11:14 | Παναγιώτης Δημητριάδης

  Καταργείτε την εισφορά υπερ Λεσχών και βάζετε νέα εισφορά υπερ ΝΙΜΤΣ Πέραν αυτών σύμφωνα με τον ν 3818/58 προβλέπεται εισφορά υπερ Ενώσεων Αποστράτων με 1% εκ του μερίσματος . Σε κάθε αύξηση του μεριδίου μερίσματος αυξάνεται και το ποσό υπερ των Ενώσεων χωρίς να δικαιολογείται η αύξηση αυτή. Από το 2020 έως το 2022 η αύξηση εισφορών υπερ ΕΑΑΑ όπως και υπερ ΝΙΜΤΣ ήταν 100% μέσα σε μια διετία. Απαιτείται επανεξέταση διαχείρισης των εισφορών υπερ Ενωσεων και αποσύνδεση αυτών εκ του μερίσματος με καθιέρωση πάγιας εισφοράς όπως έχουν όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ διότι δεν υπάρχει ταβάνι στις εισφορές, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν και Γενικές Συνελεύσεις. Κατάργηση της εισφοράς υπερ ΝΙΜΤΣ διότι χρηματοδοτείται απο τον Κρατικό προϋπολογισμό όπως το αναφέρεται στο άρθρο 16 παρ (δ)

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 18:48 | Νίκος Ευαγγέλου

  Να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων, να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 22:43 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καιρός είναι να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να είναι μέλη αυτών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 21:39 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΠ..ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ Ε.Ε ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 17:29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

  Θα πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων των Αποστράτων. Προτείνω να γίνει τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή των Αποστράτων και καταβολή εισφορών υπέρ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να είναι μέλη αυτών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 12:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Καιρός είναι να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • Προτείνουμε:
  1. Τη χρήση της αίθουσας «Ελαία» της Λ.Α.Ε.Δ. από τους εφέδρους εν εφεδρεία Αξιωματικούς μέλη των Σ.Ε.Α.Ν. που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής.
  2. Να παρέχεται η δυνατότητα σε εφέδρους εν εφεδρεία Αξιωματικούς μέλη των Σ.Ε.Α.Ν. και στα τέκνα αυτών που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. των Αθηνών να παραλαμβάνουν φαγητό σε πακέτο από τη Λ.Α.Ε.Δ.Έτσι θα αυξηθούν και τα έσοδα της Λ.Α.Ε.Δ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 08:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΦΑΣ

  να πληρώνουν ,όλοι οι δικαιούχοι. να σταματήσουν οι ιδιαίτερες υπηρεσίες σε αποστράτους. μετά την αποστρατεία ,είμαστε όλοι ίδιοι. απλοί πολίτες. οι πόροι να προέρχονται από τα ΚΕΔΑ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 22:19 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να είναι μέλη αυτών.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 22:30 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κατάργηση των υποχρεωτικών κρατήσεων στους εγγεγραμμένους στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑ). Τροποποίηση συνεπώς των άρθρων 3 και 4 του Α.Ν 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή στις ΕΑΑ και καταβολή εισφορών ΜΟΝΟ για όσους Απόστρατους επιθυμούν να είναι μέλη.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 21:55 | Θάνος

  Κατάργηση όλων των υποχρεωτικών κρατήσεων για τις Ενώσεις Αποστράτων

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 20:41 | Γεωργίου Δημητριος

  Να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 12:41 | Παναγιωτου Δημήτριος

  Να γινει καταργηση της υποχρεωτικης εισφορας και υπερ Ενωσεων Αποστρατων.Αν οι Ενωσεςι αυτες εξακολουθουν να λειτουργουν με ενα χουντικο διαταγμα του 1972,ειναι καιρος καποιος να τους πει οτι εχουμε 2022.Ειναι απαραδεκτο και εντελως αντιδημοκρατικο να παρακρατουνται χωρις την δικη μας συναινεση εισφορες υπερ αυτων των Ενωσεων.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 17:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Καιρός είναι να καταργηθούν οι υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων. Δεν νοείται να υποχρεωνόμαστε να καταβάλλουμε υπέρ αυτών χωρίς τη βουλησή μας. Προτείνω σχετική τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ΑΝ 1171/1972 για προαιρετική εγγραφή και καταβολή εισφορών υπερ των ΕΑΑ για όσους επιθυμούν να ειναι μέλη αυτών.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 12:40 | ιωαννα

  Να πληρώνουν άπαντες οι δικαιούχοι. Δικαιοσύνη

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 12:32 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  οποιος εχει δικαίωμα στις υπηρεσιες των Λεσχων να καταβάλει εισφορά. είναι άδικο να πληρωνουν μονο οι εν ενεργεία και να εχουν δικαιώματα οι εα, ιερεις, δασκαλοι κλπ

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 13:54 | Γεώργιος Πυρζιώνας

  Να καταργηθεί οιαδήποτε συνδρομή εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στελέχους. Τα κόστη λειτουργίας δύναται να προέρχονται από τα έσοδα των λεσχών και παραθεριστικών κέντρων, από όσους χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές. Κόστη από την παροχή υπηρεσιών δεν προκύπτουν, αφού τα εν ενεργεία στελέχη και φυσικά οι οπλίτες υποχρεωτικής θητείας, καλούνται να εργαστούν υποχρεωτικά.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 13:32 | Δημήτρης Λ

  Πληρωμή συνδρομής από όλους όσους χρησιμοποιούν τις λέσχες, δηλαδή ε.ε., ε.α., εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές, φοιτητές, σπουδαστές, αστυνομικούς, πυροσβέστες κτλ

  Δεν γίνεται να πληρώνουν μόνο οι ε.ε. και να τις χρησιμοποιούν δωρεάν όλοι οι υπόλοιποι.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 20:16 | Δημήτρης

  Να πληρώνουν άπαντες δικαιούχοι

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 14:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ. Μ

  Αξιότιμε κ. ΥΠΟΥΡΓΕ

  Δεν είναι κατανοητό η αναγκαιότητα του Άρθρου. Τα στελέχη ε.ε γιατί να πληρώνουν ; Με τα έσοδα αυτά δεν συντηρούνται οι Λέσχες; Στον Απόστρατο συνάδερφο είναι θέμα η συνδρομή ενώ στα χαμηλόβαθμα πχ εν. Ενεργεία δεν είναι;

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 22:44 | Παπαδόπουλος Χ.

  Τις λέσχες έχουν δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι χωρίς καμία διάκριση.

  Κρατήσεις όμως θα γίνονται μόνο από τους εν’ ενεργεία ακόμα και αν ο πραγματικός αριθμός που τις χρησιμοποιεί είναι μικρότερος από τους απόστρατους?

  Ο αριθμός των αποστράτων είναι μικρότερος από τους εν ενεργεία?

  Έχει γίνει κάποια μελέτη που δείχνει οτι η χρήση τους από τους απόστρατους είναι κατά πολύ μικρότερη από τους εν ενεργεία?
  – Αν ΝΑΙ τότε η τροποποίηση είναι σωστή.
  – Αν ΟΧΙ τότε δεν έχει βάση – λογική, είναι άδικη και πρέπει να διαγραφεί.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ. ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΑΥ. ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗΣ ΛΕΣΧΗΣ/ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ/ΚΑΑΥ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 10:06 | Α.θ.

  Οι λέσχες πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συνδρομητές τις.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 10:08 | Κοντούρης Δημήτριος

  Κύριε Υπουργέ

  Καθότι ε.ε Αξκός με 33 χρονιά υπηρεσίας στη λήξη της καριέρας μου και σύντομα ε.α, έχοντας διατελέσει Δντης ΛΑΦ, θα σας σχολιάσω τα παρακάτω.

  Ως γνωστό σε όλους οι Λέσχες Αξιωματικών συντηρούνται από τις συνδρομές των Στελεχών (παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας τους και από συνδρομές των ε.α που επιθυμούν τη χρήση τους).

  Με τα ποσά αυτά λοιπόν καλύπτουν, βλάβες συσκευών και αλλαγές, συντήρηση κτιρίων, λειτουργικά έξοδα, ανακαινίσεις εσωτερικών χωρών , τραπεζοκαθίσματα, κτλ.

  Αναρωτιέμαι λοιπόν μειώνεται τα έσοδα και κατά συνέπεια την καλή παροχή υπηρεσιών;

  Την μειώνεται επιλεκτικά και διακριτά ενώ τα εε στελέχη θα συνεχίσουν να πληρώνουν;

  Τα εε Στελέχη θα έχουν προτεραιότητα στη χρήση έναντι των ε.α, με τη λογική ότι πληρώνουν συνδρομή;

  Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο σας θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση με επιπτώσεις και ενδεχόμενος να διχάσει.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 21:29 | Ευστάθιος

  Αρκεί να μην αυξήσετε τις κρατήσεις στα εν ενεργεία στελέχη.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 08:24 | Ιωάννης Χάρλας

  Οι απόστρατοι αξιωματικοί και κυρίως οι Ανώτατοι (Ταξίαρχοι +) τυγχάνουν ειδικών προνομίων στις Στρατιωτικές Λέσχες όπως δικαίωμα εισόδου σε ειδικούς χώρους, πιο πολυτελείς.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα όπου μόνο Ανώτατοι Αξκοί (απόστρατοι και εν ενεργεία) έχουν δικαίωμα εισόδου στον 1ο όροφο = εξυπηρέτηση με σερβιτόρο αντί self service.
  Η κατάργηση της συνδρομής τους δεν συμβαδίζει με την διατήρηση των ειδικών προνομίων. Προτείνεται η διατήρηση της συνδρομής καθώς εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα χρήσης ως απόστρατοι ενώ σε μερικές περιπτώσεις απόστρατοι έχουν περισσότερα οφέλη από την χρήση τους από ότι οι εν ενεργεία.

 • 15 Δεκεμβρίου 2022, 22:53 | Β.Γ.

  Να γίνει το ίδιο και για τους εν ενεργεία.
  Να χρησιμοποιούν τις λέσχες χωρίς την καταβολή συνδρομής.
  Δεν γίνεται να πληρώνουν μόνο οι εν ενεργεία και να χρησιμοποιούν δωρεάν τις λέσχες λοιποί δικαιουχοι.
  Θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομή όλοι όσοι χρησιμοποιούν τις λέσχες, σε διαφορετική περίπτωση να μην πληρώνει κανένας.
  Ισότητα σε όλους.