Άρθρο 67 Δικαιώματα Εθνοφυλάκων

1. Στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι οδοιπορικών εξόδων για κάθε ημέρα υπηρεσίας τους και για τη μετακίνησή τους από την οικία τους στη Μονάδα και την επιστροφή σε αυτή, ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η εκτέλεση υπηρεσίας από τους Εθνοφύλακες δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δημόσιο. Η ιδιότητα του Εθνοφύλακα δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία του άρθρου 16 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75) ούτε αποστερεί το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του άρθρου 18 του ν. 4921/2022. Η καταβαλλόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό μορφή απασχόλησης ή εισόδημα από μισθωτή εργασία, απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο ή τέλος, υπόκειται δε σε ποσοστό κράτησης υπέρ του Ταμείου του οικείου Κλάδου.
3. Στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές, χορηγείται τροφή και είναι δυνατή η χορήγηση ειδών ιματισμού και υπόδησης, με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
4. Οι Εθνοφύλακες που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, αν ασθενήσουν ή τραυματισθούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και εξαιτίας αυτής. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τους Εθνοφύλακες που ασθενούν ή τραυματίζονται κατά την εθελοντική συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Μονάδων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 64.
5. Η έκταση και το είδος της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την υγειονομική περίθαλψη των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και των οπλιτών που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
6. Για τους Εθνοφύλακες οι οποίοι φονεύονται, αποθνήσκουν ή καθίστανται ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, παρέχονται τα ευεργετήματα του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) περί διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και του άρθρου 58 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) περί μειωμένης θητείας, όπως και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τους Εθνοφύλακες που φονεύονται, αποθνήσκουν ή καθίστανται ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω κατά την εθελοντική συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Μονάδων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 64.
7. Στους Εθνοφύλακες απονέμονται:
α) οι ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό,
β) μετάλλια στρατιωτικής αξίας και ειδικό αναμνηστικό δίπλωμα,
γ) ηθικές αμοιβές για πράξεις ή γεγονότα που έλαβαν χώρα σε χρόνο μη εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας.
8. Είναι δυνατή η απονομή της τιμητικής διάκρισης του Υποδεκανέα σε Εθνοφύλακες, καθώς και η προαγωγή τους μέχρι δύο (2) βαθμούς, μετά από τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενταετούς υπηρεσίας στην Εθνοφυλακή για κάθε προαγωγή, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Μονάδας τους και έγκρισης του Διοικητή του Σχηματισμού στον οποίο υπάγονται οργανικά.
9. Οι Εθνοφύλακες αξιωματικοί προάγονται μέχρι τον βαθμό του Ταγματάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 41 του α.ν. 833/1937 (Α΄ 351) και το άρθρο 8 του ν.δ. 4089/1960 (Α΄ 125).

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 20:35 | Τζαγκαρακης Γεωργιος

  Σε οτι αφορα στο θεμα των προαγωγων,θα πρεπει να θεσπιστουν αντικειμενικα κριτηρια πλεον του (θεωρητικου)χρονου υπηρεσιας και της προτασης του εκαστοτε διοικητη, οπως η συμμετοχη κατα ελαχιστον στο 70% των ετησιων εκπαιδευσεων, ή/και εξετάσεις αξιολογησης γνωστικής επάρκειας αναλογης του βαθμού για τον οποιο αυτος προτεινεται.
  Διαδικασια αναλογη (τηρουμένων των αναλογιων) με αυτη της προαγωγης των εφεδρων αξιωματικων.
  Eθνοφυλακες Ρεθυμνου

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 10:58 | ΙΩΣΗΦ ΒΑΒΟΥΛΑΣ

  Να δοθούν κινητήρα -ικανά- σε Εθνοφύλακες και τις Οικογένειες τους να κατοικήσουν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές – μικρά νησιά του Αιγαίου τα οποία παλιότερα ήταν κατοικήσιμα από πολίτες πχ. Φαρμακονήσι -Κίναρος ή Μαραθι -Αρκοι, πολύνησο με ελάχιστους κατοίκους σε δύσκολη Γεωγραφική θέση της πατρίδας μας. Βέβαια να υπάρχουν και οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή τέτοιων προτάσεων. Η ανθρώπινη παρουσία είναι η καλύτερη άμυνα της χώρας μας. Η σωστά μελετημένη επόμενη μέρα για την Εθνοφυλακή μπορεί να έχει πολλαπλούς ρόλους με γνώμονα πάντα το καλό της Πατρίδας μας. Παραπέμπουμε
  αρθρο του militaire «24/02/2021 Οι βραχονησίδες του Αιγαίου, οι Ροβινσώνες και η χαμένη ευκαιρία του 1995».

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 07:49 | Διαλεκτός-Δημήτριος Μεγγίδης

  Παρ.2: Να συμπληρωθεί με την διευκρίνιση ότι οι Εθνοφύλακες, που ασκούν καθήκοντα φύλαξης, πέρα από το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του άρθρου 18 του ν.4921/2022, εφόσον η σχέση δεν θεωρείται εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται παράλληλα και την λήψη του επιδόματος ανεργίας.
  Παρ.4: Οι Εθνοφύλακες που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη αν ασθενήσουν ή τραυματιστούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και εξαιτίας αυτής. Επίσης, σε περίπτωση που η ασθένεια ή ο τραυματισμός τους οδηγήσει σε απουσία από την κύρια εργασία τους, να προβλέπεται ποσό ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε μέρα που θα απουσιάζουν από αυτήν.
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Στα τέκνα των Εθνοφυλάκων οι οποίοι έχουν ενεργή παρουσία στις μονάδες τους για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, να παρέχεται μοριοδότησή τους για τις εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Παρ. 8: Στην παράγραφο να προσδιοριστεί ονομαστικά η έννοια της προαγωγής μέχρι δύο (2) βαθμούς, ειδικά για τους Εθνοφύλακες που κατατάσσονται με βαθμό εφ. Υπαξιωματικού.

 • 25 Δεκεμβρίου 2022, 09:00 | Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος

  1) Ιδιαίτερα για την Εθνοφυλακή, η προαγωγή των Ε.Αξκών, να μην έχει περιορισμούς όσον αφορά τα όρια ηλικίας. Υπάρχουν ΕΑ στον ίδιο βαθμό επί έτη πολλά και έχουν ενεργή δράση σε εκπαιδεύσεις, ασκήσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες. Είναι παράδοξο τουλάχιστον να ενεργοποιούνται μέχρι τα 67 αλλά από τα 53 να μην γίνεται προαγωγή τους. Σημειώστε ότι πολλοί Αξκοί και επί έτη συμμετείχαν σε ΤΑΜΣ, Κέντρα εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, ασκήσεων στις Μονάδες τους, έκαναν εκπαίδεση σε πληθώρα αντικειμένων και έχουν, πέραν των άλλων δεξιοτήτων, πολύ καλή φυσική κατάσταση και σωματικές επιδόσεις. Υπάρχουν μητρώα των Αξκών, που θα συνοδεύουν σχετική εισήγηση των Μονάδων και των Σχηματισμών. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση από τις προαγωγές αυτές και θα υπάρξει μέγιστη ηθική αμοιβή και παύση όποιας αίσθησης αδικίας, προς όφελος του στρατεύματος. Να υπάρξουν ενδεχομένως και ανάλογες αξιολογήσεις των υποψηφίων (πχ παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων, έγγραφες εξετάσεις από τις Μονάδες κα)
  2) Να υπάρξει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ισχύς στις προαγωγές, για όσους ΕΦ.Αξκούς (και όχι μόνο για Αξκούς) που ήδη υπηρετούν επί έτη πολλά, ώστε να λάβουν βαθμό, με άλλη χρονική συνέχεια (πχ κάποιος που είναι Ανθλγός και έχει υπηρεσία, με διαρκή ενεργή παρουσία και συμμετοχή επί 7 έτη, να προταθεί για προαγωγή σε Υπλγό και να υπολογίζονται τα 2 χρόνια σαν προϋπόθεση για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό). Αν έχει παραπάνω έτη να δικαιούται προαγωγής με μικρότερο ενδιάμεσο διάστημα αναμονής. (πχ αν υπηρετεί 10 έτη σαν Ανθλγός να προταθεί για τον βαθμό του Υπλγού και να μπορεί να προαχθεί στον επόμενο βαθμό σε ένα δύο ή τρία χρόνια και όχι πάντως σε 5).
  3)Προαγωγή οπλιτών Εθνοφυλακής σε Ανθλγούς (χωρίς δικαίωμα προαγωγής σε επόμενο βαθμό), όλως εξαιρέτως, μετά την εισήγηση των Μονάδων και μετά από διαρκή πολυετή προσφορά και παρουσία στην υπηρεσία επί πολλά έτη ή τιμητικά κατά την αποστρατία τους.

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 09:34 | Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος

  1) Ιδιαίτερα για την Εθνοφυλακή, η προαγωγή των Ε.Αξκών, να μην έχει περιορισμούς όσον αφορά τα όρια ηλικίας. Υπάρχουν ΕΑ στον ίδιο βαθμό επί έτη πολλά και έχουν ενεργή δράση σε εκπαιδεύσεις, ασκήσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες. Είναι παράδοξο τουλάχιστον να ενεργοποιούνται μέχρι τα 67 αλλά από τα 53 να μην γίνεται προαγωγή τους. Σημειώστε ότι πολλοί Αξκοί και επί έτη συμμετείχαν σε ΤΑΜΣ, Κέντρα εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, ασκήσεων στις Μονάδες τους, έκαναν εκπαίδεσυη πληθώρα αντικειμένων και έχουν, πέραν άλλων δεξιοτήτων, πολύ καλή φυσική κατάσταση και σωματικές επιδόσεις. Επιπρόσθετα γνωρίζουν τα της επιστράτευσης των Μονάδων τους και μπορούν να ανταποκριθούν άριστα. Υπάρχουν μητρώα των Αξκών, που θα συνοδεύουν σχετική εισήγηση των Μονάδων και των Σχηματισμών. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση από τις προαγωγές αυτές και θα υπάρξει μέγιστη ηθική αμοιβή και παύση κάποιας αίσθησης αδικίας, προς όφελος του στρατεύματος. Να υπάρξουν ενδεχομένως παράλληλα και ανάλογες αξιολογήσεις των υποψηφίων(πχ παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων, έγγραφες εξετάσεις από τις Μονάδες κα)
  2) Να υπάρξει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ισχύς στις προαγωγές, για όσους ΕΦ.Αξκούς (και όχι μόνο για Αξκούς) που ήδη υπηρετούν επί έτη πολλά, ώστε να λάβουν βαθμό, με άλλη χρονική συνέχεια (πχ κάποιος που είναι Ανθλγός και έχει υπηρεσία, με διαρκή ενεργή παρουσία και συμμετοχή επί 7 έτη, να προταθεί για προαγωγή σε Υπλγό και να υπολογίζονται τα 2 χρόνια σαν προϋπόθεση για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό). Αν έχει παραπάνω έτη να δικαιούται προαγωγής με μικρότερο ενδιάμεσο διάστημα αναμονής. (πχ αν υπηρετεί 10 έτη σαν Ανθλγός να προταθεί για τον βαθμό του Υπλγού και να μπορεί να προαχθεί στον επόμενο βαθμό σε ένα δύο ή τρία χρόνια και όχι πάντως σε 5).
  3)Προαγωγή οπλιτών Εθνοφυλακής σε Ανθλγούς (χωρίς δικαίωμα προαγωγής σε επόμενο βαθμό), όλως εξαιρέτως, μετά την εισήγηση των Μονάδων και μετά από διαρκή πολυετή προσφορά και παρουσία στην υπηρεσία επί πολλά έτη ή τιμητικά κατά την αποστρατία τους.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 12:18 | Φωκας γρυλλης

  Οι προτασες μας ως εθνοφύλακες πατμου.
  1) Οι εθνοφυλακες που συμμετέχουν ενεργα και τακτικα στο σώμα να είναι •φωτογραφικα» δικαιουχοι του επιδόματος ορεινων και μειονεκτικων περιοχων η κοινωνικού μερισματος ανεξαρτητα από εισοδηματικά κριτηρια κ.α.
  2) Να κλειδώνουν καποια συμβολικά πλασματικα συντάξιμα ετη π.χ. 2-3 έτη ως επιβραβευση της αδιάλειπτης συμμετοχής τους στο σώμα της εθνοφυλακής.
  3) Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ταυτότητα ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑ σε όλα τα πρατήρια της Ελλάδας!!!
  4 Στηρίζουμε την συμμετοχή των γυναικών στην εθνοφυλακή.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 10:34 | ΙΩΣΗΦ ΒΑΒΟΥΛΑΣ

  Οι προτάσεις μας ως Εθνοφύλακες από τους ακριτικούς Λειψούς είναι:
  1.Οι Εθνοφύλακες που συμμετέχουν ενεργά και πραγματικά στο σώμα να είναι «Φωτογραφικά» Δικαιούχοι του επιδόματος Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή Κοινωνικού Μερίσματος ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια κ.α (επιδόματα που ούτως ή άλλως τα χορηγεί η πολιτεία και πολλές φορές οι δικαιούχοι δεν είναι αυτοί που έπρεπε να είναι πραγματικά).
  2.Να κλειδώνουν κάποια συμβολικά πλασματικά έτη συντάξιμα ( πχ.3-4 ετη) ως επιβράβευση της αδιάλειπτης συμμετοχής τους στο σώμα της Εθνοφυλακής.
  3.Στηρίζουμε τη συμμετοχή των γυναικών ακόμα και σε κάποια άλλα πόστα (πχ υπεύθυνες υλικού – περίθαλψη – πρώτες βοήθειες – ενεργό ρόλο εντός κατοικημένων περιοχών σε έκτακτες ανάγκες)
  Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή και κυρίως στις Ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 11:45 | ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

  Οι Εθνοφύλακες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν στολές (π.χ.Ν8,8Β,κτλ),με τα διακριτικά επιραμματα (Δυνάμεων Εθνοφυλακής),σε περιπτώσεις τελετών,συμφωνα με τον κανονισμό στολών του Ε.Σ.και όχι μόνον αυτή της φόρμας ασκήσεων (παραλαγής)
  Να μπορούν να νοσηλεύονται σε στρατιωτικά νοσοκομεία και για συγγενείς πρώτου βαθμού εφ όσον έχουν συμπληρώσει μια τριετία υπηρεσίας στην εθνοφυλακή.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 00:21 | Ιωάννης Χάρλας

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ η πρόβλεψη για προαγωγές των Εθνοφυλάκων!

  Δεν είναι σαφές αν για να προαχθούν οι οπλίτες στο βαθμό του Δνεα θα πρέπει να τους έχει πρώτα απονεμηθεί ο «βαθμός» του Υποδεκανέα-Εθνοφύλακα.

  Προτείνω να συμπληρωθεί η παραπάνω διάταξη στην παράγραφο 8.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 17:48 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

  *Να δίνεται 2 φορές ετησίως,παραπεμπτικα για γενικές εξετάσεις (αίματος,ουρων,κτλ) και για συγγενείς πρώτου βαθμού.

  *Να μπορεί να νοσηλευτεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία και για συγγενείς πρώτου βαθμού.

  *Δυνατότητα μεταφοράς από ακριτικά μέρη,με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας,2 φορές ετησίως.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 17:59 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

  *Να είναι δυνατή η απονομή της τιμητικής διάκρισης του Υποδεκανέα σε Εθνοφύλακες, καθώς και η προαγωγή ανά 3 έτη (τριετή υπηρεσίας),μέχρι και τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και με την απολύση τους,τιμητικα ως Ανθυπολοχαγοι.

  *Επίσης η δυνατότητα ταχείας διακρισης,σε περίπτωση κενών θέσεων στο οργανόγραμμα της Μονάδας να τοποθετούνται σε θέσεις όπως (Διμοιρητες, κτλ),κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Μονάδας τους και έγκρισης του Διοικητή του Σχηματισμού στον οποίο υπάγονται οργανικά.

  *Οι βαθμοί και τα διακριτικά(σωμάτων,οπλων),να φέρονται σύμφωνα με τον Κανονισμό στολών του Ε.Σ.

  *Στους Εθνοφύλακες απονέμονται:
  α) οι ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό,
  β) μετάλλια στρατιωτικής αξίας,μεταλλια ευδοκιμου υπηρεσιών,Στρατιωτικα μετάλλια σε περίπτωση πολεμικών επιχειρησεων και ειδικό αναμνηστικό δίπλωμα.

  *Η δυνατότητα στολών (π.χ.Ν8,8Β,κτλ),με τα διακριτικά επιραμματα (Δυνάμεων Εθνοφυλακής),σε περιπτώσεις τελετών,συμφωνα με τον κανονισμό στολών του Ε.Σ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:47 | Εφ.Τχης (ΠΖ-ΕΔ) Γέρκου Ιωάννης

  Να προστεθεί σε συνέχεια της Παρ 9. του άρθρου 67 το εξής: «Οι Εθνοφύλακες Αξιωματικοί προάγονται στον επόμενο βαθμό σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις κατόπιν Πρότασης Προαγωγής του Διοικητή της Μονάδας Εθνοφυλακής που υπηρετούν προς τη Μονάδα Επιστράτευσης (Μ.Ε.) που υπάγονται και επειδή θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια όταν τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μονίμων ομοιοβαθμων συναδέλφων τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του α.ν.833/1937 (Α’351).

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 23:46 | Εφ.Τχης (ΠΖ-ΕΔ) Γέρκου Ιωαννης

  Στο άρθρο 67 και σε συνέχεια της Παρ.9 να γίνει η εξής προσθήκη:»Οι Εθνοφύλακες Αξιωματικοί προάγονται στον επόμενο βαθμό κατόπιν Πρότασης Προαγωγής του Διοικητή της Μονάδας Εθνοφυλακής που υπηρετούν προς τη Μονάδα Επιστράτευσης (Μ.Ε.) στην οποία ανήκουν, και επειδή θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια κατά τον χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία υπάγονται στο άρθρο 24 του α.ν.833/1937 (Α’351)»;.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 17:14 | Εφ. Λγος (ΕΜ)Παύλος Ραουζαίος

  1. Δεν γίνεται σαφές αν ένας εθνοφύλακας ο οποίος εισέρχεται στην εθνοφυλακή ως λοχίας, μπορεί να μετεξελιχθεί στο βαθμό του αρχιλοχία. Κατά την άποψή μου είναι αναγκαίο να μπορούν ώστε να μην νοιώθουν μειονεκτικά σε σχέση με τους έφεδρους αξιωματικούς οι οποίοι φτάνουν υπό προϋποθέσεις τον βαθμό του εφ. Τχη.

  2. Στους εφ. Αξκους οι οποίοι πραγματικά μετέχουν της εκπαίδευσης των ΤΕΘ θεωρώ ως ηθική αμοιβή την μετεξέλιξή τους έως το βαθμό του εφ Ανχη, μιας και αρκετοί φτάνουν το βαθμό του εφ Τχη χωρίς καμία παρουσία στα ΤΕΘ.

  3. Επιτρέψτε μου τέλος να σας πω ότι πρέπει στους εφ. Αξκους οι οποίοι αποδεδειγμένα μετέχουν στην εκπαίδευση των ΤΕΘ, να γίνει χορήγηση οπλισμού. Είναι πραγματικά υποτιμητικό να μετέχουν στην εκπαίδευση με airsofts .

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 15:01 | Dimitris Papadopoulos

  1ον Οι εθνοφυλακής να μπορούν να κάνουν 2 ή και 3 υπηρεσίες την ημέρα (χωρίς να αυξάνονται οι μηνιαίες υπηρεσίες πάνω από το κανονικό). Απλά την ημέρα που θα κάνουν 2 ή 3, άλλες 2 ή 3 ημέρες δεν θα έρχονται.
  2ον οι εθνοφυλακες όταν αγοράζουν αντικείμενα για την υπηρεσία τους που δεν τους παρέχονται πχ plate carrier, αδιάβροχο τζακετ, κράνος κέβλαρ ή φακό πχ κάθε 4 χρόνια το ποσό αυτό να αφαιρείται από τα έσοδα τους γιατί πρέπει να θεωρείται έξοδο.
  3ον οι εθνοφυλακες να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα εθνικά γυμναστήρια ή τα δημοτικά γυμναστήρια στον δήμο που είναι το στρατόπεδο σε ώρες που δεν έχουν προγράμματα οι ομάδες ή ο Δήμος.
  4ον ο εθνοφυλακας εάν απολυθεί από την εργασία του, να μπορεί να πέρνει ταμείο ανεργίας. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο εθνοφυλακας θεωρείται εργασία, τότε πρέπει να ασφαλίζεται.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 06:06 | Ilias varakis

  Οι εθνοφυλακες πρεπει να αποκτήσουν κανονική σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα και κανονικό μισθό. Προτείνουμε να γίνει ένα σώμα φυλαξης μέσα στο στράτευμα για την φυλαξη των εγκαταστάσεων και των στρατοπέδων. Το ποσο που δίνεται ως αποζημίωση για το ΥΠΕΘΑ και ως μισθός για το ΥΠΟΙΚ δεν φτάνει σε μερικές περιπτωσεις ουτε για την βενζίνη. Αποφασίστε λοιπόν τι είμαστε εθελοντές ή μισθωτοί. Εμείς όπως συζητάμε μεταξύ μας θέλουμε να γίνει κανονική εργασία, οι περισοτεροι εθνοφυλακες ξέρουν μενα και δυο αντικείμενα π. χ επαγγελματίας οδηγός ηλεκτρολόγος, σιδερας κτλπ που περα απο την φυλαξη θα μπορουσαμε να αξιοποιήσουμε και άλλου ευχαριστώ