Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου

Όσοι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχουν τελέσει γάμο μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. β΄ του άρθρου 17 του ν. 3036/2002 (Α΄ 171), υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που λαμβάνουν κατά τον χρόνο καταβολής.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:17 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΖΕΤΗΣ

  ατάπτυστη μεθόδευση χωρίς ιστορικό προηγούμενο λόγω της αναδρομικότητας του μέτρου.
  Προκαλεί αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης σε χιλιάδες μέλη του ΜΤΣ που έχουν καταθέσει αίμα και ιδρώτα.
  Δεν γίνεται να συναινέσουμε σε μια τέτοια αναδιάταξη πόρων ώστε να καρπώνονται (άρθρο 30) οι συνήθεις ομάδες οφέλη που εγείρουν πολλά ερωτήματα.
  Άμεση απόσυρση της διάταξης και λήψη μέτρων για εξυγίανση του Ταμείου και αύξηση παροχών σε όλους τους μερισματούχους, έστω σε βάθος χρόνου.
  Το ΥΠΕΘΑ μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα τι θα γίνει σε περίπτωση διάζευξης, σε περίπτωση επιπλέον γάμων κλπ.
  Πρόχειρη προσέγγιση του θέματος που δεν τιμά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.
  Τεράστιο κόστος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία!
  Μέγα πολιτικό σφάλμα πέραν κάθε αμφιβολίας…