Άρθρο 73 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΑΝ – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 1032/1971

Στο άρθρο 2 του ν. 1032/1971 (Α’ 232) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου μεταφέρονται από την καθαρεύουσα στη δημοτική, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «αξιωματικοί νοσηλεύτριες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αξιωματικοί Νοσηλευτικής» και οι λέξεις «τις απόφοιτες» από τις λέξεις «τους αποφοίτους», γ) στην παρ. 2: γα) η λέξη «όσες» αντικαθίσταται από τις λέξεις «όσοι» και η λέξη «της» αντικαθίσταται από τις λέξεις «του», γβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο οποίο γίνεται αναφορά στους μαθητές που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων στρατιωτικών, γ) στην παρ. 3 η λέξη «της» αντικαθίσταται από τις λέξεις «του» και η λέξη «η» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ο», δ) στην παρ. 4 οι λέξεις «Αι ευδοκίμως αποφοιτώσαι» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες», οι λέξεις «της Επιβλεπούσης» από τις λέξεις «του Επιβλέποντος» και οι λέξεις «αι δε αποτυγχάνουσες» από τις λέξεις «οι δε αποτυγχάνοντες» και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Προέλευση
1. Οι αξιωματικοί Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται από τους αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν). Η Σχολή αυτή είναι τετραετούς φοίτησης.
2. Όσοιαποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν) φέρουν τον βαθμό τουΑνθυπολοχαγού ή τον αντίστοιχο βαθμό του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο ανήκουν. Οι μαθητές που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται ή επανακατανέμονται έως την ονομασία τους σε Αξιωματικούς στον Κλάδο όπου υπηρετούσε ο θανών γονέας ή αδελφός τους, εφόσον το επιθυμούν.
3. Ο βαθμός του Δοκίμου Αξιωματικού αντιστοιχεί προς τον βαθμό του Ανθυπασπιστή. Όπου στον παρόντα αναφέρεται ο όρος Αξιωματικός Αδελφή Νοσοκόμος, νοείται και ο Δόκιμος Αξιωματικός.
4. Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από το Σχολείο Εφαρμογής προάγονται στον βαθμό του Επιβλέποντος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, οι δε αποτυγχάνοντες φοιτούν στην επόμενη σειρά και αν αποτύχουν και πάλι, αποστρατεύονται.»

  • 27 Δεκεμβρίου 2022, 23:16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1943 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ RANDOLPH ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 39 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΕ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ. ΤΟ 1946 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΙΘΗΚΙΣΜΟΥ, ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΝΑ ΒΓΑΖΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ (ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ) ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ. Η ΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΟΠΩΣ Η ΣΜΥ).

  • 27 Δεκεμβρίου 2022, 22:58 | Κ.Θ.

    Προτείνεται να καταργηθεί τελείως το Άρθρο, καθώς η συγκεκριμένη Σχολή έχει ιδρυθεί από το 1947. Δεν υφίσταται κανένας λόγος ειδικής μνείας των εισακτέων (άρρενων και θηλέων) ή όποια άλλη διευκρίνιση επί της ιστορίας της. Διαθέτει ιστοσελίδα, ανήκει στα ΑΣΕΙ, και μαζί με την ΣΣΑΣ είναι οι μοναδικές Διακλαδικές Σχολές υπαγόμενες διοικητικά στο ΓΕΕΘΑ.