Άρθρο 17 Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 14 α.ν. 1137/1946

Το άρθρο 14 του α.ν. 1137/1946 (Α΄113) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
1. Το αντίτιμο από τα νοσήλεια, τα εγχείριστρα, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις λοιπές μεταβολές των νοσηλευόμενων, θεραπευόμενων και εξωτερικών ασθενών εν ενεργεία στελεχών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ., καθώς επίσης και των μελών της οικογένειας των δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., καταβάλλεται σε αυτό από τον οικείο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά κρατικό τιμολόγιο.
2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 ρυθμίζεται το αντίτιμο που αντιστοιχεί στα νοσήλεια, εγχείριστρα και τις εργαστηριακές εξετάσεις, που καταβάλλεται στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., σε περίπτωση νοσηλείας εν ενεργεία στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.».

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 01:53 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα ΕΝ/ΕΝ στελέχη των Ε.Δ. είναι μέτοχοι . Μερισματούχοι είναι τα ε.α. στελέχη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 01:33 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 17. Tα ΕΝ/ΕΝ στελέχη του Σ.Ξ κλπ, είναι μέτοχοι και όχι μερισματούχοι όπως αναγράφεται στην παρ. 1.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 01:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 17 τα ΕΝ/ΕΝ στελέχη του Σ.Ξ κλπ, είναι μέτοχοι και όχι μερισματούχοι όπως αναγράφεται στην παρ. 1.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 20:32 | Παναγιώτης Δημητριάδης

  Το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μέτοχοι στα Μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και όχι ΄΄μερισματούχοι΄΄ όπως αναφέρεται στην παρ 1. Πέραν αυτών το Γρ Νομοθεσίας του κ ΥΕΘΑ οφείλει να απαντήσει στην επιστολή που έστειλαν 1032 μερισματούχοι του ΜΤΑ για παύση της εισφοράς στο ΝΙΜΤΣ διότι η απάντηση που δόθηκε στον κ Κεργκέρογλου δείχνει ανικανότητα και έλλειψη βασικών γνώσεων στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων των αρμοδίων επιτελών