Άρθρο 50 Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010

Στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 8 ως προς τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας, ως εξής:

«8. Αξιωματικοί που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας του εσωτερικού, είναι δυνατόν να μετατίθενται στο εσωτερικό και πριν να συμπληρωθεί πλήρως ο τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, ο μήνας αυτός θεωρείται συμπληρωμένος όσον αφορά στον προβλεπόμενο από το άρθρο 28 χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας.».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 20:40 | Σταματια

  Κύριε υπουργέ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθουν στην διάταξη για τη δυνατότητα συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου Διοίκησης στους 23μηνες και οι Διοικητές οι οποίοι προτίθενται να μετατεθούν στο εξωτερικό. Για ποιον λόγο δημιουργείται μια διάκριση μεταξύ Διοικητων αναλόγως της επιθυμίας μετάθεσης τούς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό; Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα;Είναι πασιφανές ότι η υποψη διάταξη αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας πο διέπει το διοικητικό δίκαιο. Προσδοκοντας για την εξέταση της υπόψη στρέβλωσης και τη διόρθωση της εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:37 | Παναγιώτης

  Δεν υπάρχει λόγος διάκρισης για τα στελέχη που μετατίθενται στο εσωτερικό-δεν προκύπτει ούτε από την έκθεση συνεπειών ρύθμισης. Να διαγραφεί η φράση «στο εσωτερικό» μετά τη φράση «μετατίθενται».

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 14:39 | Βασίλης Β

  Στο άρθρο 50 πρέπει να διαγραφεί η φράση «στο εσωτερικό» μετά τη φράση «είναι δυνατόν να μετατίθενται», γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος διάκρισης σε σχέση με όσους μετατίθενται στο εξωτερικό.

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 13:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο 50 για ποιό λόγο γίνεται ειδική αναφορά σε όσους μετατίθενται στο εσωτερικό? Ούτε από την έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων προκύπτει σχετική αναγκαιότητα.Θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «στο εσωτερικό|» μετά τη φράση «είναι δυνατόν να μετατίθενται»

 • 29 Δεκεμβρίου 2022, 10:34 | Kostas

  Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α’ (2) α’ του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4361/2016 και το άρθρο 10 περ. 2 του Ν. 4609/2019.Να αφαιρεθεί άμεσα το «παραθυράκι» «Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως».

  Πρέπει να προστατευθούν τα στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας στην πράξη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 18:28 | Κώστας

  Αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας που διέπει το διοικητικό δίκαιο η εφαρμογή της παρούσας διάταξης μόνον σε περίπτωση μεταθέσεως εντός εσωτερικού, καθώς παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ισχύς πρέπει να επεκτείνεται και στις εκτός Ελλάδος μεταθέσεις ώστε να υπάρχει αναλογική εφαρμογή που θα σέβεται τον προγραμματισμό των στελεχών που μετά από πολύ προσπάθεια έχουν συλλέξει τα απαραίτητα μόρια για την μετάθεσή τους εκτός Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προετοιμασία αναφορικά με την κίνησή τους αυτή.

  Ταυτόχρονα η ως άνω ρύθμιση είναι αναιτιολόγητη, ενώ εισάγει μία ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε όσους μετατίθενται εντός με όσους μετατίθενται εκτός Ελλάδος, που δεν θεμελιώνεται επί αντικειμενικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να εισάγει μια δυσμενή αντιμετώπιση έναντι αυτών που θέλουν να μετατεθούν στον εξωτερικό.

  Θεωρώ ότι δεν είναι σαφές γιατί εισάγεται αυτή η διάκριση στην υπό κρίσιν διάταξη, δεν υπάρχει επαρκής ποιοτική θεμελίωση της διάκρισης αυτής, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο διοικούμενος, ακόμη και αν προσφύγει δικαστικά κατά αυτής της διατάξεως εφόσον ψηφισθεί ως έχει θα απορριφθεί, επειδή δεν χωρεί διασταλτική ερμηνεία του νόμου και είναι κανονιστική η διάταξη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 18:55 | Χριστος

  Αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας που διέπει το διοικητικό δίκαιο η εφαρμογή της παρούσας διάταξης μόνον σε περίπτωση μεταθέσεως εντός εσωτερικού, καθώς παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ισχύς πρέπει να επεκτείνεται και στις εκτός Ελλάδος μεταθέσεις ώστε να υπάρχει αναλογική εφαρμογή που θα σέβεται τον προγραμματισμό των στελεχών που μετά από πολύ προσπάθεια έχουν συλλέξει τα απαραίτητα μόρια για την μετάθεσή τους εκτός Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προετοιμασία αναφορικά με την κίνησή τους αυτή.

  Ταυτόχρονα η ως άνω ρύθμιση είναι αναιτιολόγητη, ενώ εισάγει μία ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε όσους μετατίθενται εντός με όσους μετατίθενται εκτός Ελλάδος, που δεν θεμελιώνεται επί αντικειμενικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να εισάγει μια δυσμενή αντιμετώπιση έναντι αυτών που θέλουν να μετατεθούν στον εξωτερικό.

  Θεωρώ ότι δεν είναι σαφές γιατί εισάγεται αυτή η διάκριση στην υπό κρίσιν διάταξη, δεν υπάρχει επαρκής ποιοτική θεμελίωση της διάκρισης αυτής, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο διοικούμενος, ακόμη και αν προσφύγει δικαστικά κατά αυτής της διατάξεως εφόσον ψηφισθεί ως έχει θα απορριφθεί, επειδή δεν χωρεί διασταλτική ερμηνεία του νόμου και είναι κανονιστική η διάταξη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 18:35 | Γεωργια

  Αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας που διέπει το διοικητικό δίκαιο η εφαρμογή της παρούσας διάταξης μόνον σε περίπτωση μεταθέσεως εντός εσωτερικού, καθώς παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η ισχύς πρέπει να επεκτείνεται και στις εκτός Ελλάδος μεταθέσεις ώστε να υπάρχει αναλογική εφαρμογή που θα σέβεται τον προγραμματισμό των στελεχών που μετά από πολύ προσπάθεια έχουν συλλέξει τα απαραίτητα μόρια για την μετάθεσή τους εκτός Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη προετοιμασία αναφορικά με την κίνησή τους αυτή.

  Ταυτόχρονα η ως άνω ρύθμιση είναι αναιτιολόγητη, ενώ εισάγει μία ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε όσους μετατίθενται εντός με όσους μετατίθενται εκτός Ελλάδος, που δεν θεμελιώνεται επί αντικειμενικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να εισάγει μια δυσμενή αντιμετώπιση έναντι αυτών που θέλουν να μετατεθούν στον εξωτερικό.

  Θεωρώ ότι δεν είναι σαφές γιατί εισάγεται αυτή η διάκριση στην υπό κρίσιν διάταξη, δεν υπάρχει επαρκής ποιοτική θεμελίωση της διάκρισης αυτής, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο διοικούμενος, ακόμη και αν προσφύγει δικαστικά κατά αυτής της διατάξεως εφόσον ψηφισθεί ως έχει θα απορριφθεί, επειδή δεν χωρεί διασταλτική ερμηνεία του νόμου και είναι κανονιστική η διάταξη.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 16:46 | PetrosK.Prov

  Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α’ (2) α’ του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4361/2016 και το άρθρο 10 περ. 2 του Ν. 4609/2019.

  Να αφαιρεθεί άμεσα το «παραθυράκι» «Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως».

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 11:37 | Β.Γ.

  Πρέπει να προστατευθούν τα στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας στην πράξη.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 21:38 | Β.Γ.

  Άμεση προστασία των στελεχών ειδικής μεταθετικοτητας.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 17:53 | ΚΩΣΤΑΣ

  Καλησπέρα σας, με όλο το σεβασμό προς το θεσμό θα ήθελα να θίξω ένα μειονέκτημα του νόμου 3883/2010 όσον αφορά τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο γεγονός πως δυστυχώς δεν υπάρχει μέριμνα για συνυπηρέτηση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων με συγκεκριμένη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων. Τα μέλη ΔΕΠ (πανεπιστημιακοί καθηγητές), σύμφωνα και με τον τελευταίο νόμο 4957/2022, έχουν ουσιαστκά αμετάθετο. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων είναι παντρεμένο με ένα μέλος ΔΕΠ? Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση?

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 12:39 | Β.Γ.

  Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α’ (2) α’ του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4361/2016 και το άρθρο 10 περ. 2 του Ν. 4609/2019.

  Να αφαιρεθεί άμεσα το «παραθυράκι» «Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως».

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 13:46 | Παναγιώτης

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το Δημογραφικό https://g.co/kgs/jVkdp8, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες είναι το οικονομικό, δώστε κίνητρα στους Έλληνες να τεκνοποιήσουν και στηρίξτε την Ελληνική οικογένεια. Το Άρθρο 21 του Συντάγματος https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-21/ .Στελέχη με τρία παιδιά και πάνω δεν νοείται να μετατίθενται, στελέχη/ζευγάρια με 5 παιδιά και πάνω ο ένας δεν πρέπει να δουλεύει μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών. Επιτέλους κάποια στιγμή να σφραγίσει κάποιος τα παράθυρα που όποιος μπορεί (απ τους με κ τους δε) τα χρησιμοποιεί.

 • 23 Δεκεμβρίου 2022, 20:29 | δημητρης

  Προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. α’ (2) α’ του Ν.3883/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4361/2016 και το άρθρο 10 περ. 2 του Ν. 4609/2019 όπως παρακάτω:

  α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι είκοσι (20) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους.

  Η παραπάνω τροποποίηση προτείνεται για την προστασία των στελεχών ειδικής μεταθετικότητας και υλοποιείται με την άμεση κατάργηση της φράσης «Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως.»

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 23:57 | Kostas

  Δε νομίζω να είναι δύσκολο να προστατεύσετε τα στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας εφαρμόζοντας όσα ο νόμος ορίζει χωρίς αστερίσκους και παραθυράκια.
  Άμεση κατάργηση της φράσης «Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως».

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 20:07 | Βασιλης

  Πρέπει να καταργηθεί άμεσα η δυνατότητα να μεταθέτουν στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας.
  Εφαρμοστε το νόμο και μεριμνήστε για το προσωπικό. Μην το ταλαιπωρειτε χωρίς λόγο

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 15:15 | Βασιλης

  Πρέπει να καταργηθεί άμεσα η δυνατότητα να μεταθέτουν στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας.

  Εφαρμοστεί το νόμο και μεριμνήσετε για το προσωπικό. Μην το ταλαιπωρειτε χωρίς λόγο.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 17:52 | Πέτρος

  Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό, δίκαιο και πρέπον να υπάρχει παράθυρο σε τέτοια θέματα. Συνάδελφος φίλος με 3 παιδιά (το τρίτο παιδί το έκανε με τη λογική ότι η Υπηρεσία θα τον βοηθήσει να τα μεγαλώσει και δεν θα τον μεταθέσει), μετατέθηκε στη Λήμνο.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 12:23 | Δημήτρης Λ

  Συμφωνώ ότι πρέπει να υπαρξει τροποποίηση στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 έτσι ώστε να καταργηθεί αμεσα το «παραθυράκι» (Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως).

  Λόγω του ανωτερου, οι αρμόδιοι χειριστές επί των μεταθέσεων μένουν ανεξέλεγκτοι, ειδικά στο ΣΞ, και με αυτή τη ανυπόστατη δικαιολογία «υπηρεσιακές ανάγκες» μεταθέτουν στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας χωρίς να πρέπει, με αποτέλεσμα τα στελέχη να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, να τους δημιουργούνται τεραστια έξοδα, να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους και τελικά ο νόμος που υπάρχει για να τους προστατεύει να μην εφαρμόζεται διότι κάποιοι νομίζουν ότι είναι πάνω και εκτός του νόμου και κάνουν ότι θέλουν.

  Πρέπει να καταργηθεί το ανωτέρω παραθυράκι για να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος που προστατεύει τα στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας. Σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται κενό γράμμα ο νόμος.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 09:16 | ΓΚ

  Αξιότιμε κε Υπουργέ,
  Σχετικά με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ μας, να επιχειρηματολογίσουμε επ’ αυτού και να επισημάνουμε τα εξής:
  Έχει αρκετές φορές γίνει γνωστό σε εσάς, η αδικία που προκλήθηκε με το άρθρο 32 του ν.4609/2019 και το οποίο η τότε αντιπολίτευση και σημερινή κυβέρνηση καταψήφισε, αφού εντόπισε το μέγεθος των αρνητικών συνεπειών και δεσμεύτηκε να άρει την αδικία που έχει πλέον επιφέρει, αδικία την οποία είχε από τότε προβλέψει το ΓΕΕΘΑ και την είχε αποτυπώσει σαφώς στο έγγραφο Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μαι 17/ΓΕΕΘΑ/ Β1.
  Είναι αδιανόητο στις τάξεις των ΕΔ και έχοντας περάσει τρία ολόκληρα έτη, να διασαλεύεται η πυραμιδική ισορροπία μέσα στον ίδιο σταδιοδρομικό νόμο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση που ευελπιστούμε εδώ και χρόνια να αναλάβετε, αφορά τα στελέχη που κατετάγησαν μέχρι και το 1990, προερχόμενους εξ΄ ΑΣΣΥ και κανένας άλλος δεν έχει το παραμικρό έρεισμα να διεκδικήσει οτιδήποτε που να απορρέει απ’ την προσδοκώμενη νομοθετική πρωτοβουλία.
  Συνέχεια των προηγουμένων, έχει γίνει αντιληπτό από εμάς, ότι έχουν προαχθεί στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχου και Αντισμηνάρχου μέρος στελεχών υπαγόμενα στο ν.δ 445/1974 και στο ν.705/1977 καταλύοντας έτσι εσφαλμένα την οποιαδήποτε διαφοροποίηση προέλευσης στελεχών από παραγωγικές σχολές. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι ο καταληκτικός βαθμός των στελεχών που υπάγονται στο ν.445/1974 και ν.705/1977 είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχου και αντιστοίχων και όχι όπως εσφαλμένα σας πληροφόρησαν οι Επιτελείς σας. Αυτά αποδεικνύονται με το ΦΕΚ 1689 τεύχος Γ’ από 14 Ιουλ 2022 με το οποίο προήχθησαν τα εν λόγω στελέχη.
  Όλα αυτά λοιπόν είναι ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ. Κατά καιρούς σας έχουν γίνει γνωστά, μέσω επιστολών και διαδικτυακών αναρτήσεων, οι οποίες έχουν καλύψει πλήρως με επιχειρήματα την ορθότητα και τη νομιμότητα του αιτήματος μας και την αναγκαιότητα της άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και φυσικά τήρησης των δικών σας δεσμεύσεων για επίλυση.
  Ευελπιστούμε με την παρέμβασή μας αυτή να βοηθήσουμε, να εγκαταλείψετε τη στάση της αδιαφορίας απέναντι στα θιγόμενα στελέχη σας και να άρετε τις κατάφορες αδικίες με απώτερο σκοπό, το βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ΕΔ, αποπνέοντας αίσθημα δικαίου κάτι που είναι και το ζητούμενο όλων.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 20:17 | ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ

  Όχι στις μεταθέσεις τών στελεχών ειδικών καταστάσεων!!!!!!

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 15:21 | Πέτρος

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 έτσι ώστε να καταργηθεί αμεσα το «παραθυράκι» (Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως) που υπάρχει για να μετατίθενται όλες οι κατηγορίες στελεχών ειδικής μεταθετικοτητας, γιατί κάνει κενό γράμμα την προστασία που θέλει ο νομοθέτης στα στελέχη ειδικής μεταθετικοτητας.

  Χρησιμοποιώντας η Υπηρεσια το «υπηρεσιακές ανάγκες» μεταθέτει στελεχη ειδικής μεταθετικοτητας χωρίς να πρέπει, με αποτέλεσμα να υφίσταται τα στελέχη τρομερή ταλαιπωρία, έξοδα, ψυχολογική και οικογενειακή πίεση, με ότι αυτό συνεπάγεται με τα οποια προβλήματα και ιδιαιτερότητες εχουν λόγω της υπαγωγής τους σε ειδική μεταθετικοτητα, με αποτέλεσμα ναι μεν ο νόμος να υπάρχει αλλά σε πολλές περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται, μη μπορώντας τελικά τα στελέχη να βρουν το δίκιο τους, πάρα μόνο προσφευγοντας στη δικαιοσύνη, με ότι αυτό συνεπαγεται.

  Για να σταματήσει όλη αυτή η στρέβλωση και η ταλαιπωρία των στελεχών, θα πρέπει να καταργηθεί αμεσα το «παραθυράκι» (Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως).

 • 18 Δεκεμβρίου 2022, 16:58 | Β.Γ.

  Θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στο άρθρο 5 του Ν.3883/2010 έτσι ώστε να καταργηθεί αμεσα το «παραθυράκι» (Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται αναλόγως) που υπάρχει για να μετατίθενται όλες οι κατηγορίες στελεχών ειδικής μεταθετικοτητας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:03 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠ.ΟΠ. ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΘΟΤΙ ΔΙΕΜΕΝΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΠΟ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ Η’ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 30 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ (ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΜΦΕΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5ΕΤΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 13:59 | Κωνσταντίνος

  Όχι στις μεταθέσεις τών στελεχών ειδικών καταστάσεων!!!!!!

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 20:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των ισχύοντων, δίνοντας την δυνατότητα σε στελέχη που έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας να μετατίθενται στον τόπο συμφερόντων τους (πλην επιθυμούντων για μετάθεση σε θέσεις ευθύνης). Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης θα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την Υπηρεσία (π.χ οικονομικά, αξιοποίηση εμπειρίας κ.α) και θα επιφέρει στα στελέχη αίσθημα αναγνώρισης των επί 30 έτη προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

 • 16 Δεκεμβρίου 2022, 16:29 | Γιαννης

  Θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της τελευταίας υπουργικής, περί μεταθεσεων, δίνοντας την δυνατότητα σε στελέχη που έχουν τέκνα που θα φοιτήσουν στην Β Λυκείου να μετακινούνται μόνο κατόπιν επιθυμίας τους (σε όλους τους βαθμούς)