Άρθρο 10 Σκοπός του ΕΛΠΠΑ

 

Σκοπός του ΕΛΠΠΑ είναι η οργάνωση και η ενάσκηση της αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή βοηθήματος για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του π.δ. 432/1983 (Α’ 162), καθώς και συμπληρωματικού βοηθήματος για δαπάνες που αναγνωρίζει το Δημόσιο, ως εξής:

α) δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης,

β) δαπάνη εξόδων κηδείας,

γ) έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας,

δ) δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων,

ε) δαπάνη εξόδων δικηγορικής αμοιβής, μόνο για τα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και μόνο για τις υποθέσεις, που σχετίζονται με την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις ή μέλος της οικογένειας του αιτούντος και μόνο κατά το μέρος που δεν έχουν ήδη αποζημιωθεί από το Δημόσιο και

στ) άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες.

 • 28 Δεκεμβρίου 2022, 09:04 | Β.Γ.

  Να ισχύσουν τα ίδια στις παρατηρήσεις που έγραψα και για το ΣΞ όσον αφορά το «υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις»

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 22:53 | Κωνσταντίνος Κωστίδης

  Από πού προκύπτει η ανάγκη ίδρυσης ενός τέτοιου ταμείου; Αφού είναι αλληλοβοήθειας δεν θα έπρεπε να ερωτηθούν τα στελέχη και να είναι σε εκούσια βάση; Δεν αναφέρεται τίποτα το συγκεκριμένο εκτός από το ότι θα προστεθεί ακόμα μία κράτηση στους μισθούς των στελεχών

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 10:20 | Γεώργιος Πυρζιώνας

  Πώς προκύπτει η πραγματική ανάγκη δημιουργίας του Ταμείου Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας); Υπήρξε κάποια μελέτη σκοπιμότητας ή έρευνα; Αν ναι γιατί τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή ανακοινωθεί στα στελέχη που καλούνται να δημιουργήσουν το Ταμείο;

  Πέραν των 6 αναγκών κάλυψης δαπανών που αποτυπώνονται στο παρόν άρθρο, στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, αναφέρονται οι ακόλουθοι λόγοι για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού Ταμείου Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας):

  α. Αφού έχει Ταμείο Πρόνοιας (Αλληλοβοήθειας) το Πολεμικό Ναυτικό από το 1954, πρέπει να αποκτήσουν και τα υπόλοιπα Σώματα.

  β. «Οι διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην ένταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικές καταστάσεις για λόγους υγείας δυσχεραίνουν τη λήψη σχετικής απόφασης από το ανώτατο συμβούλιο του οικείου Κλάδου ή από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δημιουργούν στρεβλώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας»

  Επομένως προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ειδικές καταστάσεις που εντάσσονται τα στελέχη για λόγους υγείας; Μία ενδεχόμενη αναπηρία; Μία αναρρωτική άδεια;

  2. Τι είδους αποφάσεις δεν δύναται να λάβει το Ανώτατο Συμβούλιο; Την ένταξη ενός στελέχους π.χ. σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου για λόγους υγείας, ή την χορήγηση αναρρωτικής άδειας; και απαιτείται οικονομική ενίσχυση για την λήψη τέτοιων αποφάσεων;

  3. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι εξασφαλισμένες για τα Στελέχη των ΕΔ; Και αν υπάρχουν κατηγορίες που δεν καλύπτονται, π.χ φάρμακα υψηλού κόστους για τη θεραπεία καρκίνου, ή γυναικολογικές εξετάσεις και επεμβάσεις, γιατί αυτές οι περιπτώσεις δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που καλύπτονται από το Δημόσιο;

  4. Οι δαπάνες εξόδων κηδείας δεν καλύπτονται ήδη; Αναφέρεστε στην κηδεία εν ενεργεία στελέχους; Αφορά και στελέχη σε αποστρατεία και τα μέλη αυτώ; Και αν δεν καλύπτονται στο 100%, (π.χ. έξοδα μεταφοράς σε απομακρυσμένη περιοχή), ο μισθός του στελέχους ή σύνταξη αποστράτου δεν επαρκεί για την κάλυψη αυτών των αναγκών;

  5. Ποιες είναι οι ανάγκες υγείας που ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα θα έρθει να καλύψει; Εάν π.χ. ένα στέλεχος έχει ανάγκη από οδοντιατρική αγωγή γιατί απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού Ταμείου για την κάλυψη αυτών των αναγκών;

  6. Οι δημόσιες κατασκηνώσεις δεν παρέχονται δωρεάν στους πολίτες; Στα έξοδα δαπάνης παιδικών κατασκηνώσεων θα καλύπτονται και οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις; Η ψυχαγωγία και ενασχόληση με δραστηριότητες των παιδιών δεν είναι «ατομική ευθύνη» του στελέχους; Αν προκύπτει ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών με τέκνα, μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν αμείβονται επαρκώς;

  7. Οι δικηγορικές αμοιβές για υποθέσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν καλύπτονται ήδη; Και αν όχι, γιατί αυτά δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Σώματος (ως έξοδα νομικής εκπροσώπησης) αλλά ζητείται να καλυφθούν από το εισόδημα όλων των στελεχών;

  8. Με ποια κριτήρια θα αποφασίζει η Διοίκηση του Ταμείου ότι οι ειδικές ανάγκες του στελέχους τον καθιστούν δικαιούχο ενός άτοκου δανείου; Και ποιο το ύψος αυτού του δανείου; Δεν υπάρχουν ήδη κατηγορίες χαμηλότοκων δανείων που τα στελέχη δύνανται να αποκτήσουν από το Μετοχικό Ταμείο; Αν αυτά τα δάνεια έχουν καταργηθεί λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων, ή δημοσιονομικού κόστους, γιατί δεν επανέρχονται;

  9. Τέλος, αν στο γενικό πλαίσιο ενός Κράτους Πρόνοιας, έχει διαπιστωθεί η έλλειψη παροχών και οικονομικών βοηθημάτων στους πολίτες, τότε γιατί δεν εντάσσονται αυτές οι κατηγορίες στο γενικό Κράτος Πρόνοιας (ΟΠΕΚΑ ή ΕΦΚΑ), ή στις παροχές του Μετοχικού Ταμείου; Γιατί αυτές οι παροχές πρέπει να βαρύνουν το εισόδημα των στελεχών για τη δημιουργία ενός επιπλέον Ταμείου που αυξάνει την γραφειοκρατία και την πιθανή ανάγκη επιπλέον στελέχωσης του υπάρχοντος προσωπικού του Μετοχικού Ταμείου;

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 17:22 | Γεράσιμος

  Πραγματικά είναι απίστευτο! Πώς μπλέκετε το πδ.432/1983 που αφορά στην υγειονομική περίθαλψη με τα ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, τις ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ….πραγματικά δεν ξέρω εάν πρέπει να γελάσει κανείς ή να κλάψει.

  Επιπλέον, τα υφιστάμενα ταμεία ΥΠΕΘΑ χορηγούν δάνεια, επομένως ποιό το νόημα να χορηγηθούν άτοκα δάνεια απο το συγκεκριμένο ταμείο. Για τι ποσά μιλάμε; Έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εν λόγω οργανισμού βάσει ασφαλούς αναλογικότητας εισφορών – παροχών; Θεωρώ ότι όσα δεν σχετίζονται με το παραπάνω πδ πρέπει να διαγραφούν.

 • 19 Δεκεμβρίου 2022, 14:56 | georgios

  τελείως ασαφές και έωλο! ότι να ‘ναι!

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 15:25 | Σταμάτης

  Η ίδρυση νέου ειδικού λογαριασμού για τους επικαλούμενους λόγους είναι άδικη για τα στελέχη της ΠΑ,καθόσον τα επιβαρύνει τα στελέχη για παροχές που ήδη οφείλει το κράτος να τους χορηγεί. Ειδικότερα:
  α) Το ΠΔ 432/1983 μετρά 40 χρόνια ηλικίας και χρήζει αναθεώρησης για να προσαρμοστεί στα νέα κοινωνικά, οικονομικά και υγειονομικά δεδομένα. Τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία ήδη προσφέρουν περισσότερες παροχές στους ασφαλισμένους τους (π.χ. γυαλιά οράσεως στα μέλη των οικογενειών, νοσηλεία σε ιδιωτικά νοσοκομεία, εξωσωματική γονιμοποίηση κλπ) που οι στρατιωτικοί δεν τα έχουν. Αφού αναγνωρίζεται η ανάγκη κάλυψης νέων ειδών δαπάνης υγειονομικής περίθαλψης ή η συμπληρωματική κάλυψη υφισταμένων, απλά θα πρέπει να εξουσιδοτηθεί ο ΥΕΘΑ να αναθεωρήσει το υπόψη ΠΔ, όχι να επιδιωχθεί η εύκολη λύση επιβολής μιας νέας εισφοράς στους στρατιωτικούς.
  β) Αντιστοίχως, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τα έξοδα κηδείας των ασφαλισμένων τους. Οι στρατιωτικοί, αν δεν αποβιώσουν κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, πρέπει να τα καλύπτουν από την τσέπη τους;
  γ) Έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας, κατ’ αρχήν δεν θα έπρεπε να απαιτούνται. Το κράτος, δια των ασφαλιστικών φορέων, θα έπρεπε να καλύπτει πλήρως τις αποδεδειγμένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών του. Στην προκείμενη περίθαλψη, ας τα καταβάλλει το ΓΕΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό του για υγειονομική περίθαλψη. Για εν ενεργεία στελέχη μιλάμε, που πρέπει να απευθύνονται στην φυσική ηγεσία τους για να τους λύνει τα προβλήματα, όχι να παρακαλάνε τον διευθυντή και τα μέλη του ΔΣ του ΜΤΑ.
  δ) Οι παιδικές κατασκηνώσεις είναι για τέκνα σε συγκεκριμένες ηλικίες και αφορούν πολύ λίγους που θέλουν και μπορούν να πάνε. Είναι άδικο να επιβαρύνονται όλα τα στελέχη για αυτό. Τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία ήδη καλύπτουν τη σχετική δαπάνη. Εδώ πάτε να τα πάρετε έμμεσα από τους ασφαλισμένους;
  ε) Οι δικηγορικές αμοιβές ήδη καλύπτονται βάσει του Άρθρου 64 του Ν.3883/2010. Αν δεν επαρκεί το ύψος του χορηγούμενου ποσού,να αναθεωρηθεί το αντίστοιχο Π.Δ. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, με πρωτοβουλία του ΥΕΘΑ.
  στ) Άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες, χωρίς να καθορίζονται ρητά τα κριτήρια και οι διαδικασίες; Λίγο-πολύ, όλοι οι στρατιωτικοί έχουν ανάγκες. Ποιος θα πρωτοπάρει άτοκο δάνειο; Θα μείνουν χρήματα για τους υπόλοιπους σκοπούς; Θα ενημερώνονται οι υπόλοιποι δικαιούχοι που περιμένουν τη σειρά τους ποιος και γιατί πήρε άτοκο δάνειο πριν από αυτούς; Ή θα μοιραστούν τελικά τα χρήματά μας σε φίλους και ημέτερους, όπως γίνεται πάντα;
  Παρακαλώ, αποσύρετε τελείως τα άρθρα περί ίδρυσης του ΕΛΠΠΑ. Αποτελούν προσβολή για τα ε.ε. στελέχη της ΠΑ. Αν θέλετε να επιδείξετε πραγματική μέριμνα, εξισώστε τις ασφαλιστικές παροχές με αυτές που δίνουν τα άλλα ασφαλλστικά ταμεία, εις βάρος του Δημοσίου και όχι των στελεχών που ήδη δυσκολεύονται να κλείσουν τρύπες στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ακούσαμε για την κατάργηση του 1% για εισφορά αλληλεγγύης και χαρήκαμε. Πάτε τώρα να τα πάρετε πίσω με άλλη πρόφαση;