Άρθρο 76 Μετονομασία Σχολών Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4609/2019

Στο άρθρο 25 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές, τροποποιούνται οι περ. β’ και γ’ με τη μετονομασία των Σχολών Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Μετονομασία Σχολών Πολέμου
Οι Σχολές Πολέμου των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες οργανώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3186/2003 (Α΄ 230), μετονομάζονται ως εξής:
α) Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Στρατού Ξηράς σε Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
β) Η Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) σε Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
γ) Η Αεροπορική Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) σε Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΠΑ).»

 • Το άρθρο αυτό παρότι αναφέρεται μόνο στην αλλαγή ονομασίας των (κατώτερων) Σχολών Πολέμου, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να περιληφθεί η δυνατότητα όλων των Σχολών (ΣΠΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ) να απονέμουν και μεταπτυχιακούς τίτλους. Έτσι ανά περίπτωση η κάθε Σχολή θα μπορούσε να απονείμει τους εξής τίτλους:
  α. Οι ΣΠΣΞ-ΣΠΠΝ-ΣΠΠΑ: Postgraduate Diplomas ή Postgraduate certificates (σε 6 μήνες) σε συνεργασία με Επιτελεία και τα αντίστοιχα ΑΣΕΙ για των καθορισμό των πεδίων και αντικειμένων μελέτης και διατριβής των σπουδαστών.
  β. Οι ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ: Masters (1-2 χρόνια) ή PhD(σε 3-5 χρόνια) σε συνεργασία με όλα τα Πανεπιστήμια εσωτερικού (αλλά και ορισμένα του εξωτερικού) καθώς και με όλα τα ΑΣΕΙ.
  γ. Ειδικά για τα Masters και τα PhD που διαρκούν πάνω από τον χρόνο φοίτησης, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης – ανάθεσής του κατά τη διάρκεια της φοίτησης και ολοκλήρωσης μετά την αποφοίτηση, υπό την εποπτεία της ΑΔΙΣΠΟ.
  δ. Η φοίτηση στις (κατώτερες) Σχολές Πολέμου όπως και στην ΑΔΙΣΠΟ να είναι προαιρετική, να δηλώνονται οι επιθυμίες φοίτησης κατόπιν προκηρύξεως των θέσεων και η επιτυχής αποφοίτηση να αποτελεί απαραίτητο προσόν για να προαχθεί ένας Αξιωματικός σε ανώτερο (Ταγματάρχης, Πλωτάρχης Επισμηναγός) ή σε Ανώτατο (Ταξίαρχος, Αρχιπλοίαρχος) αντιστοίχως.

  Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΣΑΣΙ/»ΙΚΑΡΟΣ»
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος
  Επίτιμος Διοικητής Σχολής Ικάρων

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 22:42 | Κ.Θ.

  Έτσι ονομάζονταν οι σχολές αυτές πριν από 25-30 χρόνια. Μετά αλλάξαν όνομα, ξανα-αλλάξαν, και τώρα θα αλλάξουν πάλι. Το αποτέλεσμα είναι ανούσιο. Εφόσον δεν συνδέονται πραγματικά με κάτι ουσιώδες, απλά είναι μάταιο. Προτείνεται να υπάρχει για όλα τα στελέχη που αποφοιτούν από τις σχολές αυτές ειδική και μεγάλη έκπτωση σε μεταπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ του εσωτερικού, σε θεματολόγιο που άπτεται των ΕΔ, και στους πρωτεύσαντες επιπλέον διακριτικό στην στολή και φοίτηση στην ανώτερη σχολή πολέμου άνευ εξετάσεων ως ηθική αμοιβή.

 • 20 Δεκεμβρίου 2022, 12:13 | Διας

  Κάθε 4 χρόνια αλλάζετε το όνομα στις σχολές, έχει κάποιο νόημα;

 • 17 Δεκεμβρίου 2022, 21:42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

  Άρθρο 25
  Μετονομασία Σχολών Πολέμου

  Αντί μόνο να μετονομαστούν, καλό θα ήταν η αναγνώριση των πτυχίων τους ως ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ και η ακαδημαϊκή τους σύνδεση με τις σχολές ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, των οποίων να αποτελούν τους μεταπτυχιακούς βραχίονες.