Άρθρο 24 Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ. 1400/1973

Στο άρθρο 25 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου μεταφέρονται από την καθαρεύουσα στη δημοτική γλώσσα και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) αντικαθίσταται η παρ. 1 και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας
1. Αξιωματικός που διατελεί σε δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της άδειάς του, να παρουσιαστεί στο Φρουραρχείο που τον παρακολουθεί ή τη Μονάδα διοικητικής παρακολούθησης, ώστε να του χορηγηθεί ΦΠ-ΦΜ και εισιτήριο εισαγωγής για το αρμόδιο στρατιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύθηκε και τηρεί τον ιατρικό του φάκελο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις. Μετά το πέρας αυτών και με μέριμνα του στρατιωτικού νοσοκομείου, του χορηγείται άμεσα ΦΠ-ΦΜ για την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή προς κρίση της υγειονομικής του κατάστασης.
2. Αναλόγως της γνωμάτευσης της Επιτροπής εφαρμόζονται οι παρ. 2, 6, 7 και 8 του άρθρου 24.
3. Κατ’ εξαίρεση για βαριές περιπτώσεις νόσων η Επιτροπή δύναται, εφόσον κρίνει ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι δεκτικό ίασης, να προτείνει τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια.
4. Μετά τη λήξη της τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2.».

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 12:43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Παπαδόπουλος Δημήτριος
  (Αστυνομικός εν αποστρατεία μετά από εφαρμογή της παρ. 6 του Άρθρου 24, από τραυματισμό που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας και Ένεκα αυτής ως παθών στο καθήκον)
  Το σχέδιο νόμου το οποίο καταθέσατε σε δημόσια διαβούλευση με ΘΕΜΑ «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» αφορά και το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί καθημερινά στο δρόμο αντιμετωπίζοντας την βαριά εγκληματικότητα με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.
  Με το άρθρο 2 του Ν. 4609 / 2019 αντικαταστηθηκε η παρ. 6 του Ν.Δ. 1400/1973 δίνοντας το δικαίωμα στο ενστολο προσωπικό που κρίνεται ανίκανο για την στρατιωτική (ή αστυνομική) υπηρεσία να παραμένει στο σώμα σε θέση υπηρεσίας γραφείου μετά από το αίτηση στον Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο το οποίο και όφειλε να την δεχτεί.
  Αρχικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι με το Άρθρο 24 με ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ αυτεπαγγελτα από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, από τραύμα που προήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Με τραυματησαν στο καθήκον κατά τη μετάβαση μου σε σήμα που μου είχε δώσει το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για ληστεία σε γνωστό σουπερμάρκετ.
  Με το σχέδιο Νόμου που καταθέσατε δίνεται το δικαίωμα στις Υγειονομικές Επιτροπές να αποστρατευσουν το Στρατιωτικό ή Αστυνομικό προσωπικό που υπηρέτησε το Ελληνικό Κράτος επειδή τυγχάνει κάποιας σωματικής ανικανότητας ποσό δε μάλλον όταν τον τραυματησαν στο καθήκον.
  Αναφερόμενος στο παρόν σχέδιο Νόμου, σε ότι αφορά το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παραβιάζεται η Ισότητα στην εργασία για λόγους αναπηρίας ή μακροχρόνιας πάθησης όπως αυτό αναφέρετε σε Ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε στο Ν. 4443/2016. Με αποστρατευσαν από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στα 31 μου έτη επειδή με τραυματησαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής!
  Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε με το πρώτο μνημόνιο, καταργήθηκε η σύνταξη του Δημισιου για όσους εντάσσονται με οποιονδήποτε τροπο στο Δημόσιο από την 01-01-2011. Έτσι με το Ν. 3865/2010 οι Υπαστυνομοι, Ανθυπολοχαγοι, Αστυφύλακες και το κατώτερο αστυνομικό και στρατιωτικό προσωπικό που εισάγονται – κατατάσσονται από την 01.01.2011 και έπειτα στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις αντίστοιχα, υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ) και υπηρετούν με σχέση εργασίας ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Αυτό σημαίνει ότι οι γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού ξηράς, δεν έχουν καμία ισχύ για την συνταξιοδοτηση των παθόντων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  Δεν συνταξιοδοτουνται όσοι κατέστησαν ΑΝΙΚΑΝΟΙ για υπηρεσία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΑΛΛΑ από το τοπικό ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ πλέον) της περιοχής διαμονής του εν αποστρατεία Στελέχους. Η δε κρίση σωματικής Ικανότητας για εργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το ΚΕΠΑ της περιοχής διαμονής του πρώην αστυνομικου ή στρατιωτικού μετά την ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ.
  Οι υπηρεσιακες γνωματεύσεις των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών που κρίνουν το ενστολο προσωπικό ΑΝΙΚΑΝΟ για υπηρεσία δεν έχουν καμία ισχύ στο ΚΕΠΑ. Όταν εξετάστηκα από το ΚΕΠΑ μου ανέφεραν ότι δεν τους αφορούν οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών της Αστυνομίας.
  Αποτέλεσμα αυτού να αποστρατευονται στρατιωτικοί και αστυνόμοι από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές λόγω Ανικανότητας για υπηρεσία και τα ΚΕΠΑ να τους κρίνουν Ικανούς για εργασία.
  Ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μεταφράζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ και ο ενστολος τυγχάνει μεταχείρισης ως ιδιωτικός υπάλληλος και όχι ως ενστολος που κρίθηκε παθών κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΩΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. Με δικαστικές αποφάσεις κρίθηκε ότι για τον τραυματισμό μου είναι υπαίτιο το Ελληνικό κράτος και η Ελληνική Αστυνομία. Για τρία διαβιώνω χωρίς εισόδημα εξαιτίας των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών που εφάρμοσαν τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 24 του Ν. Δ. 1400/1973 που επαναφέρετε στο σχέδιο νόμου.Με αποστράτευσε η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ επικαλούμενη το άρθρο 24 του Ν.Δ. 1400/1973 που επαναφέρετε με το παρών σχέδιο νόμου διατάξεις οι οποίες είχαν καταργηθεί με το άρθρο 2 του Ν. 4609/2019.
  Μετά την αποστρατεία μου λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, έγιναν αυτεπαγγελτα από την Ελληνική Αστυνομία (Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης /Τμήμα Συντάξεων) διαδικασίες για συνταξιοδοτηση στα 31! μου έτη. Λόγω εισαγωγής μου στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2011 δεν είχε καμία ισχύ η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τοπικό κατάστημα ΕΦΚΑ) με παρέπεμψε στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο με έκρινε για εργατικό ατύχημα και όχι υπηρεσιακο ατύχημα, ως ΙΚΑΝΟ για εργασία χωρίς δικαίωμα σύνταξης με την αιτιολογία ότι δεν πιστοποιεί ποσοστό Αναπηρίας.
  ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2010 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
  Η Υγειονομική Επιτροπή με έκρινε ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟ ΑΛΛΑ το ΚΕΠΑ έκρινε ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αποτέλεσμα αυτού να βρίσκομαι για 3 έτη χωρίς εισόδημα και για ένα έτος να ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
  Η Αίτηση ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ήταν απορριπτική με αιτιολογία ότι δεν έχω ποσοστό αναπηρίας.
  Με τις υπ’αριθμ. 1077/2022 & 1088 /2022 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η αποστρατεία μου και η απόλυση μου από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κρίθηκε παράνομη, αλλά η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ δεν συμμορφώθηκε προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά παράβαση καθήκοντος με αποτέλεσμα να αναμένω νέες δικαστικές στο Διοικητικό Εφετείο καθώς και από τα ποινικά και αστικά δικαστήρια.
  Οι παρ. 6 & 8 του Ν.Δ. 1400/1973 που θέλετε επαναφέρετε είναι ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τους μάχιμους αστυνομικούς.
  Στατιστικά η υπηρεσία που υπηρετούσα έχει 4.000 τραυματισμούς (επίσημα στοιχεία σε ημερίδα υγειονομικών αστυνομικων) ετήσιος και τους περισσότερους νεκρούς από την ίδρυση του σώματος. Να επισημάνω ότι η υπηρεσία διανύει τον δωδέκατο (12) χρόνο από την ίδρυση της. Παρόλα αυτά μετράμε τους περισσότερους νεκρούς κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
  Με τραυματησαν στο καθήκον επειδή δεν αθέτησα τον Όρκο μου, προστατευοντας τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών του Ελληνικού Κράτους και η Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ με ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΕ.
  Η κατάργηση των παρ. 7 & 8 του Άρθρου 24 και η μη αντικατάσταση των παρ. 1 & 6 του ίδιου άρθρου περί αυτεπαγγελτης αποστρατείας, που αναφέρω παραπάνω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ως ένδειξη ΣΕΒΑΣΜΟΥ σε αυτούς που φυλάνε ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και καθημερινά είναι παρόν όλο το 24ωρο για τη διαφύλαξη τις έννομης τάξης και των συνόρων μας! Μην αφήνεται στο ΕΛΕΟΣ στρατιωτικούς και αστυνομικούς που τραυματιστηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας… Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε ως ένδειξη σεβασμού.
  Στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε να σας παραδώσω Δικαστικές Αποφάσεις, Πορίσματα Ανεξάρτητων Αρχών του Ελληνικού Κράτους, Ε.Δ.Ε , Αποφάσεις, Γνωματεύσεις και Απαντήσεις από τη ΒτΕ.
  Υπαρχιφυλακας ε.α.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 12:14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Το σχέδιο νόμου το οποίο καταθέσατε σε δημόσια διαβούλευση με ΘΕΜΑ «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» αφορά και το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί καθημερινά στο δρόμο αντιμετωπίζοντας την βαριά εγκληματικότητα με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.
  Με το άρθρο 2 του Ν. 4609 / 2019 αντικαταστηθηκε η παρ. 6 του Ν.Δ. 1400/1973 δίνοντας το δικαίωμα στο ενστολο προσωπικό που κρίνεται ανίκανο για την στρατιωτική (ή αστυνομική) υπηρεσία να παραμένει στο σώμα σε θέση υπηρεσίας γραφείου μετά από το αίτηση στον Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο το οποίο και όφειλε να την δεχτεί.
  Αρχικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι με το Άρθρο 24 με ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ αυτεπαγγελτα από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, από τραύμα που προήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Με τραυματησαν στο καθήκον κατά τη μετάβαση μου σε σήμα που μου είχε δώσει το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για ληστεία σε γνωστό σουπερμάρκετ.
  Με το σχέδιο Νόμου που καταθέσατε δίνεται το δικαίωμα στις Υγειονομικές Επιτροπές να αποστρατευσουν το Στρατιωτικό ή Αστυνομικό προσωπικό που υπηρέτησε το Ελληνικό Κράτος επειδή τυγχάνει κάποιας σωματικής ανικανότητας ποσό δε μάλλον όταν τον τραυματησαν στο καθήκον.
  Αναφερόμενος στο παρόν σχέδιο Νόμου, σε ότι αφορά το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παραβιάζεται η Ισότητα στην εργασία για λόγους αναπηρίας ή μακροχρόνιας πάθησης όπως αυτό αναφέρετε σε Ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε στο Ν. 4443/2016. Με αποστρατευσαν από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στα 31 μου έτη επειδή με τραυματησαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής!
  Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε με το πρώτο μνημόνιο, καταργήθηκε η σύνταξη του Δημισιου για όσους εντάσσονται με οποιονδήποτε τροπο στο Δημόσιο από την 01-01-2011. Έτσι με το Ν. 3865/2010 οι Υπαστυνομοι, Ανθυπολοχαγοι, Αστυφύλακες και το κατώτερο αστυνομικό και στρατιωτικό προσωπικό που εισάγονται – κατατάσσονται από την 01.01.2011 και έπειτα στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις αντίστοιχα, υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ) και υπηρετούν με σχέση εργασίας ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Αυτό σημαίνει ότι οι γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Στρατού ξηράς, δεν έχουν καμία ισχύ για την συνταξιοδοτηση των παθόντων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  Δεν συνταξιοδοτουνται όσοι κατέστησαν ΑΝΙΚΑΝΟΙ για υπηρεσία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΑΛΛΑ από το τοπικό ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τοπικό Υποκατάστημα ΕΦΚΑ πλέον) της περιοχής διαμονής του εν αποστρατεία Στελέχους. Η δε κρίση σωματικής Ικανότητας για εργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το ΚΕΠΑ της περιοχής διαμονής του πρώην αστυνομικου ή στρατιωτικού μετά την ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ.
  Οι υπηρεσιακες γνωματεύσεις των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών που κρίνουν το ενστολο προσωπικό ΑΝΙΚΑΝΟ για υπηρεσία δεν έχουν καμία ισχύ στο ΚΕΠΑ. Όταν εξετάστηκα από το ΚΕΠΑ μου ανέφεραν ότι δεν τους αφορούν οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών της Αστυνομίας.
  Αποτέλεσμα αυτού να αποστρατευονται στρατιωτικοί και αστυνόμοι από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές λόγω Ανικανότητας για υπηρεσία και τα ΚΕΠΑ να τους κρίνουν Ικανούς για εργασία.
  Ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μεταφράζεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ και ο ενστολος τυγχάνει μεταχείρισης ως ιδιωτικός υπάλληλος και όχι ως ενστολος που κρίθηκε παθών κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΩΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. Με δικαστικές αποφάσεις κρίθηκε ότι για τον τραυματισμό μου είναι υπαίτιο το Ελληνικό κράτος και η Ελληνική Αστυνομία. Για τρία διαβιώνω χωρίς εισόδημα εξαιτίας των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών που εφάρμοσαν τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 24 του Ν. Δ. 1400/1973 που επαναφέρετε στο σχέδιο νόμου.Με αποστράτευσε η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ επικαλούμενη το άρθρο 24 του Ν.Δ. 1400/1973 που επαναφέρετε με το παρών σχέδιο νόμου διατάξεις οι οποίες είχαν καταργηθεί με το άρθρο 2 του Ν. 4609/2019.
  Μετά την αποστρατεία μου λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, έγιναν αυτεπαγγελτα από την Ελληνική Αστυνομία (Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης /Τμήμα Συντάξεων) διαδικασίες για συνταξιοδοτηση στα 31! μου έτη. Λόγω εισαγωγής μου στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2011 δεν είχε καμία ισχύ η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τοπικό κατάστημα ΕΦΚΑ) με παρέπεμψε στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο με έκρινε για εργατικό ατύχημα και όχι υπηρεσιακο ατύχημα, ως ΙΚΑΝΟ για εργασία χωρίς δικαίωμα σύνταξης με την αιτιολογία ότι δεν πιστοποιεί ποσοστό Αναπηρίας.
  ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2010 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
  Η Υγειονομική Επιτροπή με έκρινε ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟ ΑΛΛΑ το ΚΕΠΑ έκρινε ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αποτέλεσμα αυτού να βρίσκομαι για 3 έτη χωρίς εισόδημα και για ένα έτος να ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
  Η Αίτηση ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ήταν απορριπτική με αιτιολογία ότι δεν έχω ποσοστό αναπηρίας.
  Με τις υπ’αριθμ. 1077/2022 & 1088 /2022 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η αποστρατεία μου και η απόλυση μου από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κρίθηκε παράνομη, αλλά η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ δεν συμμορφώθηκε προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά παράβαση καθήκοντος με αποτέλεσμα να αναμένω νέες δικαστικές στο Διοικητικό Εφετείο καθώς και από τα ποινικά και αστικά δικαστήρια.
  Οι παρ. 6 & 8 του Ν.Δ. 1400/1973 που θέλετε επαναφέρετε είναι ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τους μάχιμους αστυνομικούς.
  Στατιστικά η υπηρεσία που υπηρετούσα έχει 4.000 τραυματισμούς (επίσημα στοιχεία σε ημερίδα υγειονομικών αστυνομικων) ετήσιος και τους περισσότερους νεκρούς από την ίδρυση του σώματος. Να επισημάνω ότι η υπηρεσία διανύει τον δωδέκατο (12) χρόνο από την ίδρυση της. Παρόλα αυτά μετράμε τους περισσότερους νεκρούς κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
  Με τραυματησαν στο καθήκον επειδή δεν αθέτησα τον Όρκο μου, προστατευοντας τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών του Ελληνικού Κράτους και η Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ με ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΕ.
  Η κατάργηση των παρ. 7 & 8 του Άρθρου 24 και η μη αντικατάσταση των παρ. 1 & 6 του ίδιου άρθρου περί αυτεπαγγελτης αποστρατείας, που αναφέρω παραπάνω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ως ένδειξη ΣΕΒΑΣΜΟΥ σε αυτούς που φυλάνε ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και καθημερινά είναι παρόν όλο το 24ωρο για τη διαφύλαξη τις έννομης τάξης και των συνόρων μας! Μην αφήνεται στο ΕΛΕΟΣ στρατιωτικούς και αστυνομικούς που τραυματιστηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας… Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε ως ένδειξη σεβασμού.
  Στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε να σας παραδώσω Δικαστικές Αποφάσεις, Πορίσματα Ανεξάρτητων Αρχών του Ελληνικού Κράτους, Ε.Δ.Ε , Αποφάσεις, Γνωματεύσεις και Απαντήσεις από τη ΒτΕ.
  Υπαρχιφυλακας ε.α.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 12:04 | Δημήτριος Παπαδόπουλος

  νική Αστυνομία (Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης /Τμήμα Συντάξεων) διαδικασίες για συνταξιοδοτηση στα 31! μου έτη. Λόγω εισαγωγής μου στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2011 δεν είχε καμία ισχύ η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τοπικό κατάστημα ΕΦΚΑ) με παρέπεμψε στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) το οποίο με έκρινε για εργατικό ατύχημα και όχι υπηρεσιακο ατύχημα, ως ΙΚΑΝΟ για εργασία χωρίς δικαίωμα σύνταξης με την αιτιολογία ότι δεν πιστοποιεί ποσοστό Αναπηρίας.
  ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2010 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
  Η Υγειονομική Επιτροπή με έκρινε ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟ ΑΛΛΑ το ΚΕΠΑ έκρινε ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αποτέλεσμα αυτού να βρίσκομαι για 3 έτη χωρίς εισόδημα και για ένα έτος να ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
  Η Αίτηση ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ήταν απορριπτική με αιτιολογία ότι δεν έχω ποσοστό αναπηρίας.
  Με τις υπ’αριθμ. 1077/2022 & 1088 /2022 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η αποστρατεία μου και η απόλυση μου από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας κρίθηκε παράνομη, αλλά η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ δεν συμμορφώθηκε προς τις δικαστικές αποφάσεις κατά παράβαση καθήκοντος με αποτέλεσμα να αναμένω νέες δικαστικές στο Διοικητικό Εφετείο καθώς και από τα ποινικά και αστικά δικαστήρια.
  Οι παρ. 6 & 8 του Ν.Δ. 1400/1973 που θέλετε επαναφέρετε είναι ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ για τους μάχιμους αστυνομικούς.
  Στατιστικά η υπηρεσία που υπηρετούσα έχει 4.000 τραυματισμούς (επίσημα στοιχεία σε ημερίδα υγειονομικών αστυνομικων) ετήσιος και τους περισσότερους νεκρούς από την ίδρυση του σώματος. Να επισημάνω ότι η υπηρεσία διανύει τον δωδέκατο (12) χρόνο από την ίδρυση της. Παρόλα αυτά μετράμε τους περισσότερους νεκρούς κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
  Με τραυματησαν στο καθήκον επειδή δεν αθέτησα τον Όρκο μου, προστατευοντας τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών του Ελληνικού Κράτους και η Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ με ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΕ.
  Η κατάργηση των παρ. 7 & 8 του Άρθρου 24 και η μη αντικατάσταση των παρ. 1 & 6 του ίδιου άρθρου περί αυτεπαγγελτης αποστρατείας, που αναφέρω παραπάνω είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ως ένδειξη ΣΕΒΑΣΜΟΥ σε αυτούς που φυλάνε ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ και καθημερινά είναι παρόν όλο το 24ωρο για τη διαφύλαξη τις έννομης τάξης και των συνόρων μας! Μην αφήνεται στο ΕΛΕΟΣ στρατιωτικούς και αστυνομικούς που τραυματιστηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης Υπηρεσίας… Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε ως ένδειξη σεβασμού.
  Στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε να σας παραδώσω Δικαστικές Αποφάσεις, Πορίσματα Ανεξάρτητων Αρχών του Ελληνικού Κράτους, Ε.Δ.Ε , Αποφάσεις, Γνωματεύσεις και Απαντήσεις από τη ΒτΕ.
  Υπαρχιφυλακας ε.α.

 • 27 Δεκεμβρίου 2022, 11:51 | Μαριέττα Μιχαήλ Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Σαλαμίνας Γλυκιά Ζωή με Δράση

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 01:35 | ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 24 Δεκεμβρίου 2022, 01:54 | ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  Με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 15:06 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεν. Γραμματεας «Συλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη -Γλυκιά Αγκαλιά-«

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 15:15 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεν. Γραμματεας «Συλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη -Γλυκιά Αγκαλιά-«

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 22 Δεκεμβρίου 2022, 11:02 | Μαρία Μελαχροινή Σέλβη Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ροδόπης

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:18 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

  Την έντονη αντίθεσή της για τα άρθρα 24 και 25 του σχέδιου νόμου εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), καθώς επανέρχονται σε αυτά αναχρονιστικές διατάξεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, λειτουργούν «τιμωρητικά» στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εμφανίζουν μία σοβαρή χρόνια πάθηση, όπως είναι και ο Σακχαρώδης Διαβήτης!
  Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι: «Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία». Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 αναφέρεται ρητά ότι: «αναλόγως της γνωμάτευσης της Επιτροπής εφαρμόζονται οι παρ. 2, 6, 7 και 8 του άρθρου 24».
  Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη λοιπόν, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος αποτελεί ένα ανίατο νόσημα, τότε κρίνεται ανίκανος και αποστρατεύεται!
  Για ποιον λόγο άραγε δε διατηρήθηκε η τροποποίηση που είχε επέλθει στο άρθρο 2 του νόμου 4609/2019;
  Ποιος είναι ο λόγος που επανήλθε αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973, η οποία ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, «τιμωρεί» όσα Στελέχη εμφανίσουν Σακχαρώδη Διαβήτη χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση, όπως είναι η υπηρεσία εδάφους, η υπηρεσία γραφείου ή η ελαφριά υπηρεσία, αλλά τους οδηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη σε αποστράτευση και επομένως στην ανεργία;
  Οι αρμόδιοι για την τροποποίηση της νομοθεσίας έχουν λάβει υπόψη τους ότι από το ν. δ. 1400/1973 έως τις 15-12-2022 που αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου, υπάρχει και ο νόμος 4609/2019;
  Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και απαιτεί την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:13 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 ουσιαστικά επανέρχονται αναχρονιστικές και άδικες διατάξεις για όσα Στελέχη εμφανίσουν κάποιο ανίατο νόσημα όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Συντασσόμαστε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) που έχει ήδη αναρτηθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί και απαιτούμε την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

 • 21 Δεκεμβρίου 2022, 13:22 | Μαρία Τριανταφύλλου, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ)

  Την έντονη αντίθεσή της για τα άρθρα 24 και 25 του σχεδίου νόμου εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), καθώς επανέρχονται σε αυτά αναχρονιστικές διατάξεις, οι οποίες, όπως φαίνεται, λειτουργούν «τιμωρητικά» στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εμφανίζουν μία σοβαρή χρόνια πάθηση, όπως είναι και ο Σακχαρώδης Διαβήτης!
  Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 αναφέρεται στην παράγραφο 8 ότι: «Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία». Επιπλέον, στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 αναφέρεται ρητά ότι: «αναλόγως της γνωμάτευσης της Επιτροπής εφαρμόζονται οι παρ. 2, 6, 7 και 8 του άρθρου 24».
  Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη λοιπόν, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει Σακχαρώδη Διαβήτη, ο οποίος αποτελεί ένα ανίατο νόσημα, τότε κρίνεται ανίκανος και αποστρατεύεται!
  Για ποιον λόγο άραγε δε διατηρήθηκε η τροποποίηση που είχε επέλθει στο άρθρο 2 του νόμου 4609/2019;
  Ποιος είναι ο λόγος που επανήλθε αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973, η οποία ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, «τιμωρεί» όσα Στελέχη εμφανίσουν Σακχαρώδη Διαβήτη χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση, όπως είναι η υπηρεσία εδάφους, η υπηρεσία γραφείου ή η ελαφριά υπηρεσία, αλλά τους οδηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη σε αποστράτευση και επομένως στην ανεργία;
  Οι αρμόδιοι για την τροποποίηση της νομοθεσίας έχουν λάβει υπόψη τους ότι από το ν. δ. 1400/1973 έως τις 15-12-2022 που αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου, υπάρχει και ο νόμος 4609/2019;
  Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και απαιτεί την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.