Άρθρο 30 – Υποχρεωτικότητα ενημέρωσης του διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης Η/Ο

Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας για τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι η καταχώρηση από τον ιδιοκτήτη ή τον φορέα εκπροσώπησης του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο των στοιχείων του σχετικού, ειδικού προς αυτό τον σκοπό, εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

  • Από τη διατύπωση του άρθρου είναι σαφές ότι η σχετική υποχρέωση αφορά όλα τα σημεία επαναφόρτισης (ιδιωτικά και δημοσίως προσβάσιμα). Εφόσον, όμως είναι ούτως ή άλλως υποχρεωτική η σύνταξη και προσκόμιση στο ΔΕΔΔΗΕ της ΥΔΕ γιατί δεν θεωρείται ότι αυτομάτως υπάρχει ενημέρωση του Διαχειριστή με την υποβολή της σχετικής ΥΔΕ;

  • 1 Ιουλίου 2020, 15:37 | Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

    Σημείο: Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας για τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι η καταχώρηση από τον ιδιοκτήτη ή τον φορέα εκπροσώπησης του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο των στοιχείων του σχετικού, ειδικού προς αυτό τον σκοπό, εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

    Σχόλιο: Δεν προβλέπεται διάταξη για τις υφιστάμενες υποδομές φόρτισης Η/Ο.

  • 21 Ιουνίου 2020, 14:50 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΥΔΕ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ)