Άρθρο 04 – Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο

1. Από 1.1.2021 και για διάστημα δύο (2) ετών, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης.
2. Για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης Η/Ο που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τελούν υπό παραχώρηση, καταβάλλεται από 1.1.2021 από τον δήμο αντίτιμο στον παραχωρησιούχο ισόποσο με το αντίστοιχο τέλος στάθμευσης που θα καταβαλλόταν από τον δημότη στον Δήμο για την ελεγχόμενη θέση στάθμευσης συμβατικού οχήματος. Για συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο εξαιρούνται από το τέλος στάθμευσης από 1.1.2021.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, τα Η/Ο εφοδιάζονται με ειδικό σήμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τοποθετείται επί του οχήματος, και ισχύει για τις θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους και για τις ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης εντός της ελληνικής επικρατείας.

 • 1 Ιουλίου 2020, 15:39 | Ι.Λέλης

  Όσον αφορά στα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται θα μπορούσαν να προστεθούν στοιχεία που αφορούν το ‘μέγιστο χρόνο στάθμευσης’ σε κάθε σημείο φόρτισης (Άρθρο 15). Οι φορτιστές μέχρι 22kW μπορεί να κάνουν πολλές ώρες για να φορτίσουν πλήρως ένα Η/Ο, και πρέπει να περιοριστεί ο επιτρεπόμενος χρόνος στάθμευσης κάθε οχήματος, ο οποίος μπορεί να διαφέρει ανά σημείο φόρτισης.
  Το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να είναι κατειλημμένο από μη Η/Ο. Σε αυτή τη περίπτωση δε θα είναι δυνατή η παρακολούθηση για το αν η θέση είναι κατειλημμένη ακόμα και αν φαίνεται ‘διαθέσιμη’ επειδή ο φορτιστής είναι διαθέσιμος. Αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό για τους οδηγούς που ψάχνουν χώρο στάθμευσης. Θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό στα σημεία φόρτισης να δίνονται και στοιχεία (Άρθρο 17) για τη διαθεσιμότητα του χώρους στάθμευσης μέσω αισθητήρων (π.χ. στο έδαφος ανα θέση ή μέσω LED φωτών). Τα δεδομένα αυτά θα ήταν χρήσιμα και για το Γ.

  Ι.Λέλης – Smart Transport, Atkins Global
  Δρ Ν.Θωμόπουλος – Senior Lecturer, University of Surrey
  Α.Στεργιάδης – Δικηγορική Εταιρεία Βασιλογεώργης & Συνεργάτες

 • Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής:

  1. Από 1.1.2021 και για διάστημα δύο (2) ετών, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης χαμηλών εκπομπών έως 50γρ. CO2/χλμ. στην ελληνική επικράτεια, απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης.

 • 1 Ιουλίου 2020, 14:30 | Γρηγόρης Καλαμπούκας

  Οι Δήμοι θα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την απόκτηση και τη χρήση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων όπως είναι οι θέσεις δωρεάν στάθμευσης και η πρόσβαση σε περιοχές όπου απαγορεύεται η πρόσβαση οχημάτων με θερμικό κινητήρα (ιστορικά κέντρα πόλεων, περιοχές με έλεγχο πρόσβασης λόγω αέριων ρύπων κτλ). Για τον εύκολο προσδιορισμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων προτείνεται η καθιέρωση ειδικής σήμανσης στην πινακίδα του οχήματος.

  https://www.autoexpress.co.uk/news/104561/electric-cars-get-green-number-plates

 • O ΣΕΣ προτείνει η παράγραφος 1 όπως αντικατασταθεί:
  1. Από 1.1.2021 και για διάστημα δύο (2) ετών, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης. Οι περιορισμοί ως προς την διάρκεια της στάθμευσης συνεχίζουν να ισχύουν και για Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

  (Έχει αφαιρεθεί η φράση «θέσεις στάθμευσης για κατοίκους». Βασικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελεί η δικαιότερη κατανομή των θέσεων στάθμευσης, η διαφύλαξη των θέσεων στάθμευσης των κατοίκων και ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας στάθμευσης, ώστε μία θέση να εξυπηρετεί περισσότερες σταθμεύσεις. Παρότι το ποσοστό των ηλεκτρικών οχημάτων στη Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το νέο νομοσχέδιο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές και φιλοσοφία διαχείρισης της στάθμευσης. Πόσο μάλλον όταν στην διαχείριση της στάθμευσης πλέον (αλλά και στο πλαίσιο εκπόνησης «Σχέδιου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)), οι θέσεις στάθμευσης επαναφόρτισης Η/Ο θα αποτελέσουν ίσως την κρισιμότερη παράμετρο σχεδιασμού στην επιτυχία της «ορθής» διαχείρισης της στάθμευσης. )

  Η παράγραφος 3 όπως αντικατασταθεί:
  3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ εφοδιάζονται με ειδικό σήμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τοποθετείται επί του οχήματος, και ισχύει για τις θέσεις στάθμευσης επί πληρωμή εντός της ελληνικής επικρατείας. Επίσης εφοδιάζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με ειδική κάρτα (τύπου ωρολόγιος δίσκος) την οποία τοποθετούν οι οδηγοί σε εμφανές σημείο πλησίον του ειδικού σήματος, προσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ώρα έναρξης στάθμευσης.

  (Έχει αφαιρεθεί η φράση «θέσεις στάθμευσης για κατοίκους». Η ειδική κάρτα τύπου ωρολόγιος δίσκος, είναι αναγκαία στην επιτήρηση της μέγιστης διάρκειας στάθμευσης).

 • Άρθρο 4 -Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο
  1. Από 1.1.2021 και για διάστημα δύο (2) ετών, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρία, τα Η/Ο μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης.
  2.[…]

 • Η θέσπιση ειδικού σήματος για τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση διαφόρων κινήτρων και μέτρων ενθάρρυνσης της ηλεκτροκίνησης, όπως η πρόβλεψη για τη δωρεάν στάθμευση. Το σήμα αυτό θα πρέπει να είναι ενιαίο, να ισχύει δηλαδή για κάθε είδους σχετικό κίνητρο (όχι ειδικά μόνο για τη δωρεάν στάθμευση). Για το λόγο αυτό προτείνεται το ειδικό σήμα να συνδέεται με την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με γενική ισχύ / αναγνώριση για μέτρα τοπικού ή εθνικού χαρακτήρα που μπορούν να θεσπίζονται και μελλοντικά σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (π.χ. χαμηλότερες χρεώσεις διοδίων, ελεύθερη κυκλοφορία σε ειδικές ζώνες χαμηλών ρύπων κ.ο.κ.).
  Ενδεχομένως και για ευχερέστερη αναγνώριση θα μπορούσε αντί για σήμα να προβλεφθεί ειδικό χρώμα των πινακίδων του οχήματος, όπως ισχύει ήδη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

 • Δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθόν Δήμοι που παραχωρούν δωρεάν θέσεις στάθμευσης να επιφορτιστούν με την υποχρέωση καταβολής και αντιτίμου στον παραχωρησιούχο.
  Επ αυτού μπορεί να εξεταστεί εναλλακτικά η κάλυψη του εν λόγω αντιτίμου να γίνεται από πηγές του Πράσινου Ταμείου η από άλλες πηγές χρηματοδότησης παρόμοιας φύσεως

 • 29 Ιουνίου 2020, 16:39 | Γιωργοσ Μπονανος

  Οι uσεις μονιμων κατοικων δεν πρεπει να ειναι για τα ηλεκτρικα εκτoς εαν τα κατεχουν «μονιμοι κατοικοι». Τα τελη εινει μοναχα 10 ευρω το χρονο «σιγα το ποσο». Για φαναστειται εδω στο κεντρο που μενω εγω, που θα ερχεται ο καθε ιατρικο επισκεπτης και πωλητης και ο καθε γιατρος με το εταιρικο του ηλεκτρικο αυτοκίνητο και θα εκτοπιση τα ΙΧ των μονιμων.

 • 21 Ιουνίου 2020, 13:46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Η παρέμβαση μου έχει να κάνει με τη διαφωνία μου για το όριο στη ΛΤΠΦ, εντός ενός – κατά τ’ άλλα – άρτιου νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα ένας ιδιώτης με μεγάλη οικογένεια , θα πρέπει να κατευθυνθεί σε αυτοκίνητα μεγαλύτερου εκτοπίσματος και άρα υψηλότερης τιμής. Στην ελληνική αγορά σήμερα που μιλάμε, έαν αυτός ο ιδιώτης αποφασίσει να αγοράσει, θα πρέπει να στραφεί στο Mercedes EQC, στο AUDI e-tron και στο Jaguar I-PACE. Και τί κοινό έχουν τα παραπάνω αυτοκίνητα, δεν επιδοτούνται. Νομοτελειακά αυτός ο ιδιώτης για να καλύψει την ανάγκη του σε χώρους θα στραφεί στην αγορά νέου συμβατικού αυτοκινήτου. Απαιτείται η αλλάγή αυτού του ορίου στην ΛΤΠΦ, για να συμπεριλάβει και τα αυτοκίνητα αυτά.