Άρθρο 08 – Κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα

Μετά το άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71ΣΤ, ως εξής:
«Άρθρο 71ΣΤ
Κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα
1. Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.
2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 58, της παρ. 7 του άρθρου 29, των παρ. 1Α και 11 του άρθρου 24 και της παρ. 1 του παρόντος ισχύουν μόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
3. Οι ενισχύσεις που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο πλαίσιο του παρόντος κινήτρων, χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) και σύμφωνα με τα όρια αυτού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται το επιμέρους άρθρο ή περισσότερα άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού –Γ.Α.Κ., δυνάμει του οποίου χορηγούνται τα εν λόγω κίνητρα οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου, η προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των κινήτρων της παρ. 6 του άρθρου 58, της παρ. 7 του άρθρου 29, των παρ. 1 Α και 11 του άρθρου 24 και της παρ. 1 του άρθρου 71Δ του παρόντος Κώδικα, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος.».

 • 1 Ιουλίου 2020, 14:46 | Alexandros Papadopoulos

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η μετατροπή υπάρχοντων οχημάτων σε ηλεκτρικά και υβριδικά. Η αγορά αυτή είναι πολύ μεγάλη στο εξωτερικό ειδικά για vintage/κλασσικά οχήματα που απόκτούνε και καθημερινή χρηστική αξία με μία μετατροπή σε ηλεκτρικά. Ακόμη θα πρέπει να προβλεφθεί και η μετατροπή οχημάτων σε υβριδικά ή αλλιώς «ήπια ηλεκτρικά». Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης ακριβώς όπως γίνεται και με τη μετατροπή οχημάτων βενζίνης σε υγραέριο ή φυσικό αέριο. Εξ’άλλου το κόστος για να προβλεφθεί αυτό είναι μηδενικό και τα έσοδα του κράτους από τις μετατροπές θα είναι μεγάλα.

  Να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γραφείο πιστοποίησης οχημάτων, ώστε να μπορούν επιτέλους και οι Έλληνες κατασκευαστές οχημάτων να παίρνουν εθνική έγκριση τύπου.
  Υπάρχουν Ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ελαφρά και όχι μόνο ηλεκτρικά οχήματα αλλά δεν μπορούν να πάρουν έγκριση τύπου εκτός αν τα μεταφέρουν στο εξωτερικό πράγμα ασύμφορο και γι’ αυτούς και το Ελληνικό κράτος.

 • Ευχής έργον είναι η κυβέρνηση να μπορέσει, είτε σε διακρατικό επίπεδο είτε με ουσιαστικές παραχωρήσεις, να καταφέρει να προσελκύσει το ενδιαφέρον εταιρειών παραγωγής αυτοκινήτων. Τα επόμενα πέντε έτη ανοίγεται ένα μεγάλο παράθυρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη της αγοράς των EV. Πέραν, δε, των γνωστών εταιρειών της αγοράς, μεγάλη θα είναι η ανάπτυξη κινεζικών εταιρειών, που έχουν την τεχνογνωσία, διαθέτουν έτοιμες προτάσεις που πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και γνωρίζουν πώς να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος. Αυτές θα έχουν πολλά πλεονεκτήματα να δημιουργήσουν γραμμές παραγωγής σε κάποια χώρα της ΕΕ. Πόσο μάλλον, εάν αυτή διαθέτει μεγάλους και εύκολα προσβάσιμους διαμετακομιστικούς κόμβους…

  Φυσικά, για μία τέτοια απόφαση χρειάζεται ειδική συμφωνία, σταθερότητα στο φορολογικό καθεστώς και ελαφρύνσεις σε επιμέρους τομείς. Ας παραδειγματιστούμε από τη γειτονική αγορά της Τουρκίας, όπου ο Πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν σύνηψε συμφωνία για τη δημιουργία γραμμής παραγωγής της Volkswagen συμφωνώντας, μεταξύ άλλων, το Τουρκικό Δημόσιο να προμηθεύεται μοντέλα της εταιρείας, κατασκευασμένα στη χώρα. Η επιστροφή στη βιομηχανοποίηση θα πρέπει να γίνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εάν θέλουμε να υπάρξει βιώσιμο οικονομικό μοντέλο στη χώρα μας.

 • 1 Ιουλίου 2020, 02:01 | Ευάγγελος Μιχαλόπουλος

  1) Να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση γραφείο πιστοποίησης οχημάτων, ώστε να μπορούν επιτέλους και οι Έλληνες κατασκευαστές οχημάτων να παίρνουν εθνική έγκριση τύπου.
  Υπάρχουν Ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ελαφρά και όχι μόνο ηλεκτρικά οχήματα αλλά δεν μπορούν να πάρουν έγκριση τύπου εκτός αν τα μεταφέρουν στο εξωτερικό πράγμα ασύμφορο και γι’ αυτούς και το Ελληνικό κράτος.

  2) Να θεσμοθετηθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορούν τα συμβατικά οχήματα που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρικά να μπορούν μετά απο απαραίτητους ελέγχους σε ΚΤΕΟ να αποκτήσουν νεα άδεια ως ηλεκτρικά και να κυκλοφορούν νόμιμα.
  Αυτό θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις (συνεργεία και επισκευαστές) όπως και τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων.
  Αυτή η δυνατότητα ενδιαφέρει και κατόχους κλασσικών ή και ιστορικών οχημάτων που έτσι αποκτούν μια δεύτερη ζωή χωρίς έλλειψη ανταλλακτικών κραδασμούς και εκπομπές ρύπων.
  Αλλιώς οι μετατροπές συμβατικών σε ηλεκτρικά θα συνεχίσουν μόνο στην Ελλάδα να γίνονται για σκοπούς μόνο εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και για ράλλυ σε κλειστές πίστες.

  Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, Αρθρογράφος για την ηλεκτροκίνηση, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων οχημάτων, διαχειριστής στη σελίδα «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα». https://www.facebook.com/groups/ElectricCarGreece/

 • 27 Ιουνίου 2020, 21:03 | Πασχαλης

  Στο ν/σ δεν προβλέπεται δυνατότητα μετατροπής παλαιών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα, όπως υπάρχει και προβλέπεται με νομικό πλαίσιο σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η μετατροπή δεν αποτελεί αντικείμενο υψηλής τεχνογνωσίας, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια ενδιάμεση λύση για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα, μιας κ αυτό παραμένει ακριβό, όποια τελικά κι αν είναι η επιδότηση ή τα κίνητρα από το κράτος.

  Επιπλέον θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας αλλά και μικρές μονάδες ανακατασκευής οχημάτων.

  Είναι κρίμα που δεν διατυπώνεται καμία τέτοια πρόβλεψη και τελικά προωθούνται τα εισαγόμενα.

 • Τα κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να είναι ισάξια για όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς εξαιρέσεις.

  Συνεπώς το άρθρο 8 θα πρέπει να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  «Άρθρο 08 – Κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα
  Μετά το άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 71ΣΤ, ως εξής:
  «Άρθρο 71ΣΤ
  Κίνητρα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.
  2. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 58, της παρ. 7 του άρθρου 29, των παρ. 1Α και 11 του άρθρου 24 και της παρ. 1 του παρόντος ισχύουν για κάθε επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα
  3. Οι ενισχύσεις που προκύπτουν κατ΄ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο πλαίσιο του παρόντος κινήτρων, χορηγούνται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) και σύμφωνα με τα όρια αυτού.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται το επιμέρους άρθρο ή περισσότερα άρθρα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού –Γ.Α.Κ., δυνάμει του οποίου χορηγούνται τα εν λόγω κίνητρα οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής και ελέγχου, η προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των κινήτρων της παρ. 6 του άρθρου 58, της παρ. 7 του άρθρου 29, των παρ. 1 Α και 11 του άρθρου 24 και της παρ. 1 του άρθρου 71Δ του παρόντος Κώδικα, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος.»

 • 22 Ιουνίου 2020, 11:50 | ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

  Τα κίνητρα όσον αφορά της επενδύσεις από ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, ιδιώτες κο στην παραγωγή κάποιου εξαρτήματος, η οχήματος,ποδηλάτου,σκουτερ καλ θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενα ενιαίο πλαίσιο κινήτρων σε συνέργεια με άλλους φορείς πχ.: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Ανάπτυξης, Υπουργείο Ανάπτυξης,Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΑΕΙ…με επιπλέον Bonus για όποια βιομηχανία/βιοτεχνία προσλάβει επιστημονικό προσωπικό,εξειδικευμένους τεχνίτες,επαγγελματίες,στελέχη απο το εξωτερικό με ελληνική υπηκοότητα κτλ. Διασύνδεση των εταιρειών-Βιομηχανιών με τα Τεχνολογικά Πάρκα όπου αυτά υπάρχουν για συνέργειες σε Έρευνα & Ανάπτυξη απο κοινού με επιπλέον οικονομικά κίνητρα σε όλους…
  Επίσης ίδρυση γραφείου εγκρίσεων τύπου στο Υπουργείο Μεταφορών όπως υπήρχε παλαιότερα που υπήρχαν βιομηχανίες αυτοκινήτων.
  Συμπλήρωση απαραίτητων υποδομών στις προεπιλεγμένες περιοχές που θα εγκατασταθούν οι επιχειρήσεις για ευκολότερη προσέλκυση και μετακίνηση των παραγόμενων προϊόντων…και κίνητρα των εργαζομένων που θα θελήσουν να μετακινηθούν στις περιοχές όπου θα μετακομίσουν για να εργάζονται πέρα απο το τι θα τους παρέχουν οι ίδιες επιχειρήσεις…

 • 19 Ιουνίου 2020, 10:45 | KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ

  Θεωρώ πως εάν στην επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων συμπεριληφθούν οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές θαλασσίων σκαφών, θα ανοίξει μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας. Θα αυξηθούν οι αγορές θαλάσσιων σκαφών και ως εκ τούτου θα οφεληθεί ένας ολόκληρος κλάδος που κατασκευάζει και παρέχει σκάφη, αξεσουάρ σκαφών και παρελκόμενα, αξεσουάρ θαλάσσης, είδη αλιείας, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τα οφέλη που προκύπτουν σε μια χώρα που περιβάλλεται απο θάλασσα όπως είναι η Ελλάδα.