Άρθρο 20 – Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ

1. Σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των προβλεπόμενων δημοσίων θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι συγκεκριμένες θέσεις φέρουν ειδική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).
2. Σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων το ανωτέρω ελάχιστο ποσοστό θέσεων για ηλεκτρικά οχήματα ΑμεΑ ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί του συνόλου των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.
3. Για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για οχήματα ΑμεΑ του παρόντος εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 42863/438/2019 (Β’ 2040).

 • Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι οι θέσεις ΑΜΕΑ είναι 2%. Το θεωρούμε χρήσιμο, όμως χαμηλό ποσοστό, ιδίως λόγω των άλλων περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας. Για αρχή, πρέπει να οριστούν ποιες είναι οι προδιαγραφές ΑΜΕΑ σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και μπορούμε να προσφέρουμε εμπειρία και παραδείγματα από άλλες χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα, για να είναι ο φορτιστής πάνω στο πεζοδρόμιο, πρέπει να μην εμποδίζει την υπάρχουσα χρήση του πεζοδρομίου από αμεα, με χρήση από καροτσάκι αναπηρίας σε όλα τα σημεία φόρτισης. Για αυτό, το πεζοδρόμιο πρέπει να έχει πλάτος > 1.5μ μετά την εγκατάσταση του φορτιστή. Αν είναι μικρότερο, τότε ο φορτιστής πρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο στάθμευσης. Αν εγκατασταθεί στο χώρο στάθμευσης, θα μπορούσε ενα % των θέσεων να είναι λίγο μεγαλύτερες σε μήκος για να μπορούν τα ΑΜΕΑ να αποβιβάζονται/επιβιβάζονται στα οχήματα. Επιπλέον προδιαγραφές πρέπει να ορισθούν για πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης μέσω ράμπας για παράδειγμα.

  WISE-ACT
  Δρ Ν.Θωμόπουλος – WISE-ACT Chair
  Ι.Λέλης – Smart Transport, Atkins Global

 • Ο ΣΕΣ προτείνει το άρθρο να μείνει ως έχει.

  Στην υπουργική απόφαση θα πρέπει να καθοριστούν όροι και τεχνικές οδηγίες για εφαρμογή του άρθρου 20. Κατόπιν αίτησης ΑμεΑ ή συλλογικών φορέων ΑμεΑ ο Δήμος θα πρέπει να εξετάζει και να μεριμνά για την έγκαιρη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης.

 • 18 Ιουνίου 2020, 15:10 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Θα πρέπει να δώσετε κίνητρα στους ανάπηρους για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και φυσικά, δημιουργία σταθμών φόρτισης για ΑΜΕΑ.