Άρθρο 25 – Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που στεγάζεται ο δημόσιος τομέας

Το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται έως την 1η Ιανουαρίου 2022, να προβλέψουν τη χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία επαρκούς αριθμού υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24, στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, κλειστούς ή ανοιχτούς, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες τους και προβλέπεται ή έχει προβλεφθεί η λειτουργία ή κατασκευή χώρων στάθμευσης κοινής χρήσης.
Ειδικά για τα υφιστάμενα κτίρια του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που διαθέτουν περισσότερες των είκοσι (20) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, καθίσταται υποχρεωτική έως την 1η Ιανουαρίου 2022 η εγκατάσταση θέσεων στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 και σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

  • 20 Ιουνίου 2020, 12:11 | Θάνος Τουρτούρας

    Θα πρέπει να δωθεί προτεραιότητα τοποθέτησης σταθμών δωρεάν φόρτισης σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν χώρο στάθμευσης. Η περίπτωση του αναπληρωτή εκπαιδευτικού που γράφει 100-200km τη μέρα σε διάφορες σχολικές μονάδες είναι ιδανική για χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έχω προσωπικές αναφορές πως σε συζήτηση εκπαιδευτικού με διευθυντές των μονάδων σχετικά με τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου του, υπήρξε αρνητική απάντηση. Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα φόρτισης από απλό ρευματοδότη, μέχρι την τοποθέτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

    Πολλές εκπομπή σκέψεις για το νομοσχέδιο θα βρείτε στην ομάδα της Ηλεκτροκίνησης:
    https://www.facebook.com/groups/ElectricCarGreece/

  • 18 Ιουνίου 2020, 15:47 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

    Παρακαλώ θα έπρεπε να κατασκευαστούν σταθμοί φόρτισης δωρεάν τουλάχιστον στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) Για το προσωπικό και για τρίτους, είναι ένα σοβαρό κίνητρο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δεν θα στοιχίσει τίποτα στα εργοστάσια αφού αυτοί το παράγουν σε μεγάλα μεγέθη MW. Στο πλαίσιο εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης. Ευχαριστώ.