Άρθρο 05 – Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να προβαίνει αμέσως και κατά προτεραιότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.».

 • Η υποχρέωση των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να ισχύει αμέσως και κατά προτεραιότητα για όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς εξαιρέσεις.

  Συνεπώς προτείνουμε το άρθρο 5 να διαμορφωθεί όπως παρακάτω:

  «Η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να προβαίνει αμέσως και κατά προτεραιότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα».

 • Η εταιρία μας MC-CHARGERS έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη και παραγωγή φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων εδώ και ένα χρόνο στη περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η εξαίρεση της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας από τα κίνητρα δημιουργεί έναν εσωτερικό αθέμιτο ανταγωνισμό.
  Η λύση της μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε περιοχές που ισχύουν τα κίνητρα δεν είναι δυνατή διότι η «καρδιά» της εταιρίας είναι οι άνθρωποί της και ιδιαιτέρως αυτοί του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

  Πρότασή μας είναι να υπάρξει μία εξαίρεση και επιχειρήσεις που ΗΔΗ δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής φορτιστών και μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει και Σχεδιασμός και Ανάπτυξη και Παραγωγή (και όχι μόνο συναρμολόγηση) να απολαμβάνουν και αυτοί τα κίνητρα που περιγράφονται για τις συγκεκριμένες δύο περιφέρειες.

  Σας Ευχαριστώ

 • 18 Ιουνίου 2020, 16:18 | Φώτης Νάκος

  Γιατί το άρθρο αυτό προβλέπει μόνο για 2 περιφέρειες της χώρας;
  Εμείς που θέλουμε να κάνουμε παραγωγή στην Αχαία γιατί δεν μας βοηθάει αυτό;

  Σας ευχαριστώ