Άρθρο 27 – Εξαίρεση εργασιών κατασκευής υποδομών φόρτισης από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), προστίθεται περίπτωση κβ) ως εξής:
«κβ) Κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.».

  • Γενικό Σχόλιο επί του άρθρου:

    Στα πλαίσια της άμεσης ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης H/O ανά την Ελλάδα, θα πρέπει στις περιπτώσεις ίδρυσης ενός νέου πρατηρίου παροχής ενέργειας ανάμεσα στις παροχές του οποίου θα περιλαμβάνονται και θέσεις επαναφόρτισης Η/Ο ή αντικατάσταση μπαταριών, να ξεπερνιούνται ανασταλτικοί πολεοδομικοί παράγοντες (χρήσεις, αποστάσεις). Επίσης στα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει οι θέσεις φόρτισης Η/Ο να είναι εύκολο και άμεσο να αδειοδοτηθούν χωρίς εμπόδια (ενδεικτικά, συμψηφισμό με χώρους φύτευσης).