Άρθρο 21 – Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

1. Οι θέσεις στάθμευσης που εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σημαίνονται με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-40 «Απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση», σε συνδυασμό με την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19β του ΚΟΚ με την ένδειξη «Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα», σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Α΄ 57).
2. Τα σημεία στάθμευσης Η/Ο σημαίνονται με την πινακίδα P-35α με την ένδειξη «Θέση/Σημείο Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητου Οχήματος». Προκειμένου να σημανθεί ο χώρος στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ρυθμιστική πινακίδα Ρ-70 «Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων» σε συνδυασμό με την πρόσθετη πινακίδα Πρ-19α «Ηλεκτροκίνητα Οχήματα».

 • Γενικό Σχόλιο επί του άρθρου:

  Πρέπει να καθοριστεί ο χρόνος υλοποίησης της προβλεπόμενης σήμανσης, είτε στον Νόμο είτε σε Υπουργική Απόφαση, για νέες ή υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης.

 • Προτείνουμε την αντικατάσταση της παραγράφου 1 και 2 με την παρακάτω πρόταση:
  «Στην υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες οριζόντιας και κατακόρυφής σήμανσης θέσεων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο.»
  (Ο ΣΕΣ στο πλαίσιο διαμόρφωσης της υπουργικής απόφασης θα προτείνει ένα σαφές και απλό σύστημα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης).

 • 24 Ιουνίου 2020, 18:01 | Θάνος Τουρτούρας

  Ενδεχομένως να ήταν καλό να προβλεφτεί ένας νέος συνδυασμός πινακίδας, για παράδειγμα «χώρος φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος», ή «επιτρέπεται η στάθμευση μόνο σε υπό φόρτιση ηλεκτρικό όχημα», καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος οι χώροι αυτοί να καταντήσουν parking ηλεκτροκίνητων μεν, εκτός πρίζας δε, ή -ακόμη χειρότερα- PHEV αυτοκινήτων.

  Πολλές εκπομπή σκέψεις για το νομοσχέδιο θα βρείτε στην ομάδα της Ηλεκτροκίνησης:
  https://www.facebook.com/groups/ElectricCarGreece/