Άρθρο 06 – Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα

1. Στο τέλος του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
«7. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.»
2. Στο τέλος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
«6. Ειδικά τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, φορολογούνται με τον συντελεστή της παρ. 1 μειωμένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αυτά αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.»

 • Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 ως εξής:

  2. Στο τέλος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
  Ειδικά τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από τη φόρτιση Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, φορολογούνται με τον συντελεστή της παρ. 1 μειωμένο κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αυτά αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
  Τα έσοδα που αποκτώνται από πρατήρια ενεργειακών προϊόντων από φόρτιση Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ φοροαπαλλάσονται πλήρως για πέντε (5) έτη από την έναρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 • Κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί ετήσια εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσες οφείλονται στο μέσο οικογενειακό αυτοκίνητο.
  Η Ελληνική βιομηχανία θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι ισχυρή και εξάγει περισσότερο απο το 50% της παραγωγής.
  Το κίνητρο του μειωμένου φόρου και για τις επιχειρήσεις του κλάδου των θερμικών ηλιακών είναι δίκαιο και θα είχε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις επενδύσεις για τη παραγωγή. Η ενσωμάτωση του στο παρόν νομοσχέδιο δικαιολογείται από το γεγονός ότι επιτυγχάνεται το ίδο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει ένα η αγορά ενός νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου αντί ενός συμβατικού.
  Το κίνητρο των μειωμένων φορολογικών συντελεστών για το κλάδο των θερμικών ηλιακών να ισχύσει για τη πενταετία 2021-2025.

 • 18 Ιουνίου 2020, 16:47 | Φώτης Νάκος

  Πρέπει να προβλεφθεί ένα όριο συντελεστή προστιθέμενης αξίας που θα χαρακτηριστεί κάποιος παραγωγός για να μην εμφανιστούν φαινόμενα κινέζικων προϊόντων που τους βάζουν τις μπαταρίες και ένα ράδιο και τα εμφανίζουν για Ελληνικά.
  Μόνο έτσι θα προστατεύσετε την πραγματική εγχώρια παραγωγή

  Σας ευχαριστώ,