Άρθρο 15 – Εκτελεστικό Συμβούλιο Α.Π.Α.

1. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τομέα της αεροπορίας, και ειδικότερα σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά θέματα στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας ή των αεροδρομίων, καθώς και σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, και τα οποία διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Διοικητή και τέσσερα (4) μέλη. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:22 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και συγκεκριμένη διαδικασία για την επιλογή των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 για την επιλογή του Διοικητή της ΑΠΑ, αλλά και σε νόμους σύστασης άλλων Αρχών (π.χ. για την ΑΑΔΕ: Ν.4389/2016, άρθρο 10).

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:31 | Τάσος Α.

  Άρθρο 15
  Ουδεμία από τις 21 Ανεξάρτητες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ (μη προβλεπόμενες από το Σύνταγμα) Αρχές δεν περιέχει τον όρο «Εκτελεστικό Συμβούλιο» στον ιδρυτικό της νόμο.
  Αντιθέτως χρησιμοποιούνται οι όροι «Διοικητικό Συμβούλιο» ή «ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής» ή «τα μέλη της Αρχής».
  Ο όρος «Εκτελεστικό συμβούλιο» χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στις Ανώνυμες Εταιρείες και στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ιδρύματα. Στους δε ιδρυτικούς τους κανονισμούς το «Εκτελεστικό συμβούλιο» αποτελείται από ένα μικρό μέρος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προετοιμάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Η ΑΠΑ ούτε Ανώνυμη Εταιρεία είναι ούτε Διεθνές ή Ευρωπαϊκό ίδρυμα!
  Προς τι λοιπόν η χρήση ενός τέτοιου όρου και μάλιστα να αφιερώνονται και συγκεκριμένα άρθρα για αυτό;