Άρθρο 52 – Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4427/2016 – Σύσταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»

1. Ο τίτλος του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» – Έδρα – Σκοπός – Δομή»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» (Υ.Π.Α.), και για τις διεθνείς σχέσεις «Civil Aviation Service» (C.A.S.), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Σκοπός της Υ.Π.Α. είναι η οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και η διαχείριση και λειτουργία αεροδρομίων και υδατοδρομίων. Έδρα της Υ.Π.Α. ορίζεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υ.Π.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και καταρτίζει και εκτελεί δικό της προϋπολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες διατάξεις περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.»
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται περ. ζ’ ως εξής:
«ζ. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας.»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:29 | Markouris

  Μετατροπή της ΥΠΑ σε αυτοτελές ΝΠΔΔ. Τι ακολουθεί μετά? Αφότου το κόψουμε στα μέτρα μας το μαγαζί μεταπηδούμε εν μία νυκτί σε ΝΠΙΔ? Ποιοι σκοποί εξυπηρετούνται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία? Ακούγεται από έγκυρες πηγές ότι πίσω από την εκπόνηση αυτού του απαράδεκτου προσχεδίου νόμου κρύβεται η Aegean και ότι οι νομικοί τους σύμβουλοι έχουν πλήρη ανάμειξη! Πόσο ανεξάρτητο και ανιδιοτελές μπορεί να είναι αυτό! Επίσης ότι η Aegean εισέπραξε από τον κρατικό προυπολογισμό περί τα 130 μύρια χωρίς δεσμεύσεις! Ισχύει κάτι τέτοιο και αυτά τα χρήματα μήπως προέρχονται από το λογιστικό υπόλοιπο των τελών διαδρομής, από το αποθεματικό? Θα γνωρίζετε σαφώς ότι το δημόσιο λογιστικό είναι αυστηρότερο αυτού ενός ΝΠΔΔ, και τι γίνεται στα περισσότερα ΝΠΔΔ που ακολουθούν το αντίστοιχο λογιστικό. Βλέπε ΕΦΚΑ, νοσοκομεία, ΟΑΕΔ, ΕΚΑΒ. Το τρελό το φαγοπότι! Για τα αρπαχτικά….Δεδομένων και των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν προσχέδιο νόμου, περί μεταφοράς υπολοίπων στον αποθεματικό για να επιστραφούν μετέπειτα στις αεροπορικές εταιρίες, θα έχουμε ξεκάθαρο γλέντι…! Εν μέσω Covid-19 αναστατώνεται ολόκληρη την ΥΠΑ και την ωθείτε ξεκάθαρα σε σκληρές απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα πλήξουν ξεκάθαρα τον τουρισμό.
  Η εξυγίανση της ΥΠΑ και του προυπολογισμού, που συμφωνώ, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει , θα μπορούσε να επιτευχθεί σε μία αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με πλήρη διαφάνεια τηρώντας το αυστηρότερο λογιστικό του δημοσίου.
  θα προέτρεπα τους πολιτικούς παράγοντες να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις αλλαγές που προτείνονται στη διαβούλευση και να μην απογοητεύσουν τουλάχιστον τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:42 | Ιωάννης Βαρλάμης

  Με το άρθρο 52 τίθενται προς διαβούλευση η κατάργηση της υφιστάμενης ΥΠΑ με την σημερινή της υπόσταση ενώ συστήνεται μια νέα Υπηρεσία με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ.
  Πέραν της προφανής σκοπιμότητας του άρθρου, που στην ουσία εισάγει την δυνατότητα μετέπειτα ιδιωτικοποίησης της ΥΠΑ, επιχειρείται μία εκ θεμελίων αλλαγή σε σχέση με τα ισχύοντα νομοθετήματα (άρθρο 45 Ν. 4427/2016). Μια αλλαγή που θεσπίζει εκ βάθρων αλλαγές και συνεπάγεται εκτός των άλλων, ασυνεπή και αντιφατική συμπεριφορά της ευνομούμενης πολιτείας και προσβάλει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, που επέδειξαν οι υπάλληλοι κατά τον διορισμό τους, εμπιστοσύνη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία κάθε δημοκρατικής πολιτείας. Η αρχή της εμπιστοσύνης επιβάλλει σε μια δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία τη μη διάψευση των δικαιολογημένων προσδοκιών, τις οποίες δημιούργησε η ίδια στους πολίτες- υπαλλήλους της από την προηγούμενη συμπεριφορά της, ήτοι την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με την λειτουργία και νομική υπόσταση των Υπηρεσιών της.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Α.

  1. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν προκύπτει, η μέσω της τροποποίησης αυτής, βελτίωση της λειτουργίας της ΥΠΑ.
  2. Η ΥΠΑ να εισπράττει και να διαχειρίζεται όλα τα έσοδα από το EUROCONTROL για ανάγκες της υπηρεσίας και του προσωπικού και τα τυχών υπόλοιπα να παραμένουν στον ειδικό αποθεματικό λογαριασμό της ΥΠΑ για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας και του προσωπικού σε περιόδους μη εισροής εσόδων π.χ. COVID-19 , όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
  3. Τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων πρέπει και σύμφωνα με τον ορισμό τους, να δίνονται στο φορέα που τα εκσυγχρονίζει και τα αναπτύσσει (δηλ. στην ΥΠΑ).
  4. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι περιεχόμενες στο Σχέδιο Νόμου νομοθετικές μεταβολές δεν συνάδουν με τις λοιπές διατηρούμενες διατάξεις του ν.4427/2016, που αφορούν την ΥΠΑ και ειδικότερα με τις αφορώσες στην διοικητική/οργανωτική διάρθρωση αυτής και το οργανόγραμμά της.
  5. Δημιουργούνται έτσι κενά, ασυμβατότητες και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της ΥΠΑ, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες διατάξεις περί ΥΠΑ, τις εισαγόμενες νομοθετικές μεταβολές δημιουργώντας την εντύπωση ότι δεν πρόκειται για συνολική και ενιαία ρύθμιση για την λειτουργία της ΥΠΑ, το σύνολο των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων της οποίας θα πρέπει να θεσπιστούν ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις/αλλαγές στην ΑΠΑ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Α.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:23 | Καπράλος Γ.

  Γιατί παίρνει η ΥΠΑ την μορφή ΝΠΔΔ;
  Μήπως για να αλλάξει πιο εύκολα αργότερα σε ΝΠΙΔ, με ότι αυτό σημαίνει για τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων…

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:08 | Αναστασία Καραγιαννάκου

  Η πρόταση να τεθούν οι αμοιβές του κλάδου που σηκώνει το φορτίο της διεκπεραίωσης των ασφαλών αερομεταφορών υπό την αίρεση της επίτευξης στόχων είναι τουλάχιστον επικίνδυνη. Η δε ιδέα ότι αυτοί οι στόχοι θα τίθενται από ανεξάρτητη αρχή της οποίας ο διοικητής δεν είναι καν απαραίτητο να σχετίζεται με το χώρο, και της οποίας αρχής το προσωπικό θα αμείβεται ανεξάρτητα από την επίτευξη αυτών των στόχων, από πόρους που προέρχονται από τη δουλειά των κλάδων που θα αμείβονται αν και εφόσον, αποτελεί παγκόσμια αποτυχημένη πρωτοτυπία. Το συμπέρασμα είναι ότι η ασφάλεια των αερομεταφορών δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο συγκεκριμένο άρθρο…

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:17 | Ευάγγελος Κωνσταντινόπουλος

  Η μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ είναι προάγγελος ιδιωτικοποίησης της. Η ΥΠΑ από την ίδρυση της εδώ και πολλές δεκαετίες παρέχει πλήθος κρίσιμων υπηρεσιών όπως είναι η διαχείριση και ο έλεγχος του ελληνικού εναέριου χώρου (FIR), η εγκατάσταση και η συντήρηση συστημάτων αεροναυτιλίας,η εκτέλεση υπηρεσιών αεροδιακομιδής για ασθενείς,η λειτουργία κρατικών αερολιμένων και άλλα πολλά.Η ΥΠΑ έχει ως βασικό γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων.Η ΥΠΑ αποτελεί βασικό πυλώνα για την στήριξη του τουρισμού και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.Είναι μια κερδοφόρα υπηρεσία οπότε δεν επιβαρύνει τον προυπολογισμό του κράτους και η μετατροπή της σε ΝΠΔΔ εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους καθώς αναθέτουμε σε ιδιώτες την διαχείριση του ελληνικού εναέριου χώρου σε τόσους κρίσιμους καιρούς και την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία.
  Για αυτό θα πρέπει η ΥΠΑ να παραμείνει στο στενό δημόσιο Τομέα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:59 | Δέσποινα Ινιωτάκη

  Στον παρόντα δημόσιο διάλογο, οι αναρτήσεις των περισσότερων συναδέλφων της ΥΠΑ αποτυπώνουν την έντονη και τεκμηριωμένη αντίθεση τους στην αλλαγή νομικού πλαισίου από αμιγούς Δημόσιας Υπηρεσίας σε ΝΠΔΔ, για τους σοβαρότατους Εθνικούς και Κοινωνικούς- Εργασιακούς λόγους που επικαλούνται, ενώ κάποιοι προτείνουν λύση στο Γαλλικό πρότυπο. Τα ίδια υποστηρίζουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα παρότι δεν συμμετέχουν σε αυτήν την δημόσια συζήτηση.
  Ειδικευμένοι στο Δημόσιο Δίκαιο Νομικοί που συμβουλεύτηκα με ενημέρωσαν, πως 2-5 έτη είναι ο χρόνος που κατά προσέγγιση απαιτείται για να γίνουν όλες οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ΥΠΑ, από καθαρό Δημόσιο σε ΝΠΔΔ. Μετά, θα έχει δημιουργηθεί η πρακτική δυνατότητα να γίνει «εν μία νυκτί» εκ νέου αλλαγή νομικού πλαισίου από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ή/και ΑΕ. Και μετά; Η μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου Εθνικά και Εργασιακά!
  Η Κυβέρνηση με τον Δημόσιο Διάλογο που επιδιώκει δείχνει έμπρακτα πως θέλει να ακούει τον πολίτη. Τώρα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει την γενικότερη αιτιολογημένη ανασφάλεια και αγωνία που υποβόσκει και να θέσει υπό συζήτηση μια διαφορετική εναλλακτική λύση από την μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:57 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ

  Πρώτα πωλούνται τα κερδοφόρα αεροδρόμια.
  Μετά δημιουργείται η ΑΠΑ με εξασφαλισμένες αποδοχές
  Μετά έρχονται πόλεμοι ,ιοί ,σεισμοί ,πολιτικές αναταραχές και ότι μπορεί να κατεκρημνίσει τον ευαίσθητο κλάδο του τουρισμού και των αερομεταφορών
  Μετά η Πολιτική αεροπορία καθίσταται ελλειματική και πρόβληματική για το κράτος
  Μετά γίνεται ΝΠΙΔ και πωλείται σε τιμή ευκαιρίας σε φερέλπιδες επιχειρηματίες
  Μετά για να εξυπηρετηθεί το κέρδος ,μειώνεται ο παράγοντας ασφάλειας και κοινωνικής πολιτικής ,όσοι ζητούν να πετάξουν εγκρίνοναι, τα μικρά αεροδρόμια κλείνουν,
  Πως θα εξασφαλιστούμε από αυτό το σενάριο με ΝΠΔΔ και ισοσκελισμένο προυπολογισμό?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:24 | Αγγέλης Ευάγγελος

  Άρθρο 52 : To προς διαβούλευση προσχέδιο νόμου αποκόπτει την ΥΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, δημιουργώντας νέο, αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Μάλιστα, στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, δεν αναθέτει αρμοδιότητες αποκλειστικά και μόνο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αλλά φορτώνει και έναν σωρό από άλλες αρμοδιότητες που κοστίζουν πολλά χρήματα στο κράτος, όπως η διαχείριση αεροδρομίων και υδατοδρομίων, με προφανή σκοπό να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εισπράττει η ΥΠΑ από το EUROCONTROL, τα οποία απαγορεύεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ να καταλήξουν στα κρατικά ταμεία, για να καλύψει δαπάνες που αποτελούν υποχρεώσεις του Δημοσίου και του κρατικού προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί προάγγελο ιδιωτικοποίησης, καθώς, από τη μια παρέχει την απαιτούμενη «ευελιξία» ώστε το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο να παραχωρήσει στο μέλλον, με outsourcing – σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, την εκτέλεση μέρους των λειτουργιών του σε ιδιώτες, από την άλλη ανοίγει τον δρόμο, σε δεύτερη φάση, σε εκ νέου μετατροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα συνεπάγεται ότι οι Ελεγκτές, είτε, αν θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, θα πρέπει να μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, δηλαδή να πάψουν να είναι Ελεγκτές, είτε να μετατραπούν σε εργαζομένους του ιδιωτικού δικαίου.
  Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ΕΕΚ και όλης της ΥΠΑ ΑΝΤΙΤΊΘΕΤΑΙ ΣΦΌΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΩΣ στη δημιουργία του ΝΠΔΔ.
  Ποιοί σκοποί εξυπηρετούνται όταν σε ένα σχέδιο νόμου προορισμένο, σε αυτή τη φάση,μόνο για τη σύσταση και δημιουργία της ΑΠΑ, εντάσσεται αιφνιδίως χωρίς καμία διαβούλευση και ενημέρωση και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του παρόχου?

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:52 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

  Άρθρο 52 – Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4427/2016 – Σύσταση ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»

  1. Με το παρόν άρθρο αλλάζει η νομική μορφή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Civil Aviation Authority) σε μία corporate entity Civil Aviation Service(!). Η τεκμηρίωση για αυτή την αλλαγή στη Αιτιολογική έκθεση είναι σαφώς πτωχή επιχειρημάτων. Ακόμη και στην περιγραφή του σκοπού , λειπει η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αντιστοίχων υποδομών της καθώς δηλώνει «Σκοπός της Υ.Π.Α. είναι η οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Επιπλέον παρότι επκαλείται τους Ευρωπαικούς κανονισμόυς εντουτοις δεν τους ακολουθεί. Εξηγώ
  2. Δεν απαιτείται από πουθενά ο πλήρης διαχωρισμός του Παρόχου από την Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας καθώς ο μέχρι σήμερα Λειτουργικός διαχωρισμός είναι πληρως αποδεκτός από την EASA (και τον ICAO). Η παρούσα κυβέρνηση είχει αντιταχθεί στον νόμο 4427/ αλλά σήμερα τον υιοθετεί και μάλιστα προς το χειρότερο μέσω ενός ΝΠΔΔ και τα οικονομικά ρίσκα που αυτό συνεπάγεται.
  3. Σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς για να γίνει μια αλλαγή τέτοιου μεγέθους στο Νομικό καθεστώς και την οργάνωση που διεπει τον Πάροχο αεροναυτιλίας , θα έπρεπε να προηγηθει Safety Assessment και μετά να επακολουθήσει Νέα Αρχική πιστοποίηση του Παρόχου, η οποία περιλαμβάνει απαίτηση της διαβεβαίωσης της οικονομικής βιωσιμοτητας του παρόχου. Δεν έγινε
  4. Σύμφωνα με τον ICAO (DOC 9082,9961,9980) για να γίνει αλλαγή του νομικού καθεστώτος του παρόχου από Αμιγές δημόσια υπηρεσία σε Νομικό πρόσωπο που ανήκει στο κράτος, θα πρέπει να προηγηθεί IMPACT assessment και να γίνει μελετη βιωσιμότητας με projected costs(λειτουργικά και επενδύσεων) και εσόδων , συμπεριλαμβανομένου και του Worst case scenario όπως τώρα με τον COVID παλαιότερα με τον SARS κλπ. Δεν έγινε.
  5. Ο Πάροχος θα κληθεί να κάνει επενδύσεις της τάξης των 120 Εκατομυρίων Ευρώ για να είναι συμβατός με τις νέες απαίτησεις του ATM Master Plan. Πώς θα διασφαλιστούν αυτές εν μέσω COVID και μειωμένης κίνησης; Θα οδηγηθούμε εξ ορισμού με ένα υπερχρεωμένο ΝΠΔΔ;
  Εν κατακλείδι , στον αναγνώστη της τροπλογίας είναι προφανής μία προσέγγιση , Top Down που σημαίνει ότι πρώτα αποφασίστηκε να γίνει ΝΠΔΔ(προς το παρόν) και μετάη προσαρμογή του νόμου για ΥΠΑ και ΑΠΑ. Επίσης παρότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι απαιτητή από το Ευρωπαικό δίκαιο, εδώ το consultation γίνεται επι της ελλειμένης απόφασης (ΝΠΔΔ!) και όχι των προσέγγισεων για την επίλυση και εξέλιξη της ΥΠΑ .
  Ευχαριστώ

  Θεοδωρος Κυρίτσης
  ΗΜΑΕΚ
  Αντιπρόεδρος IFATSEA

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:35 | Σταμάτης

  Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικος σχετικά με την μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ. Οχι για αυτή καθεαυτή τη μορφή, αλλά για το ότι θα είναι made in Greece. Αυτό ισως οδηγήσει σε επιλογή λάθος προσώπων και δυσκολία στην επίτευξη των στόχων ή υποβάθμιση όπως έγινε με τα αεροδρόμια, με οτι αυτό συνεπάγεται. Δεν αποκλείεται σε κάποια χρόνια λοιπόν η εκχώρηση των υπηρεσιών αεροναυτιλιας σε ιδιώτες. Στο Gatwick η εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου εχει παραχωρηθεί στην γερμανική DFS. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο διπλα στα σύνορα.
  Προσοχή.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:50 | R.K.

  Η μετάβαση της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ αποτελεί τον προάγγελο της μετάβασής της σε ΝΠΙΔ.
  Τίθεται μέγιστο ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας σε περίπτωση εμπλοκής ιδιωτών στη διαχείριση του εναέριου χώρου και γενικότερα στα θέματα αρμοδιότητας της ΥΠΑ. Πολύ δε περισσότερο εάν λάβουμε υπόψη τη γεωγραφική θέση της χώρας μας!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠ. (ΕΕΚ)

  Αντί για αυτό το άρθρο θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία θα διασφαλίζει και θα θωρακίζει περισσότερο τοποθετώντας ακόμη πιο κοντά στο στενό πυρήνα του δημοσίου μια υπηρεσία όπως είναι η ΥΠΑ, η οποία έχει την υποχρέωση της ευθύνης του ελέγχου του εθνικού εναέριου χώρου και του αεροπορικού χώρου γενικότερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το μετά το ΝΠΔΔ θα ακολουθήσει το ΝΠΙΔ (δηλαδή ΑΕ). Μην κάνετε αυτό το σφάλμα διότι αφενός η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας είναι και πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη χθες σήμερα και για πάντα, αφετέρου ο αεροπορικός κλάδος και η ιδιαίτερα η ΥΠΑ στηρίζει τον πιο βασικό άξονα της οικονομία της χώρας όπως είναι ο τουρισμός. Δεν είναι ημέρες να βάζουμε σε κίνδυνο ούτε την ασφάλεια ούτε την οικονομία της χώρας. Τουναντίον θα πρέπει να διασφαλίσετε με όλους του τρόπους τα βασικά σας εργαλεία όπως είναι και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:15 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ

  Β. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)

  1. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν προκύπτει, η μέσω της τροποποίησης αυτής, βελτίωση της λειτουργίας της ΥΠΑ.

  2. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι περιεχόμενες στο Σχέδιο Νόμου νομοθετικές μεταβολές δεν συνάδουν με τις λοιπές διατηρούμενες διατάξεις του Ν.4427/2016, που αφορούν την ΥΠΑ και ειδικότερα με τις αφορώσες στην διοικητική/οργανωτική διάρθρωση αυτής και το οργανόγραμμά της.

  3. Δημιουργούνται έτσι κενά, ασυμβατότητες και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της ΥΠΑ, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες διατάξεις περί ΥΠΑ, τις εισαγόμενες νομοθετικές μεταβολές και δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν πρόκειται για συνολική και ενιαία ρύθμιση για την λειτουργία της ΥΠΑ, το σύνολο των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων της οποίας θα πρέπει να θεσπιστούν ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις/αλλαγές στην ΑΠΑ.

  Δρ. Δέσποινα Τσούκα/ Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  Τηλ.210.9973240
  e-mail: dty@hcaa.gr

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 03:22 | Γεώργιος Πασιόπουλος

  Σε δεύτερο χρόνο και πέραν του σχολιασμού που έχω ήδη κάνει για το παρόν άρθρο, θα ήθελα να επικροτήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και συμμετέχουν επώνυμα σε αυτή την ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση επί νομοσχεδίου του Υπουργείου μας για την αναδιοργάνωση τους θεσμικού πλαισίου της Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι φανερό και από την πλειονότητα των σχολίων που κατατίθενται ότι το προσωπικό Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί ένα αξιόλογο κεφάλαιο ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Ωστόσο υπάρχουν και αξιόλογοι συνάδελφοι ή απλοί πολίτες που προτιμούν να διατηρούν την ανωνυμία στην έκφραση γνώμης για πρακτικά τους ίδιους λόγους που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους η ανώνυμη ψήφος σε Εκλογές.

  Ενημερωτικά έγινε δειγματοληπτικά συλλογή της άποψης και πολλών άλλων συναδέλφων πολιτικής αεροπορίας, εκείνων ιδίως που επιτελούν εξειδικευμένο έργο αεροναυτιλίας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών και πρότερης εμπειρίας τους. Ζητήθηκε και μας δόθηκε τη γνώμη τους, μέσω ανώνυμης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, περί της κυβερνητικής πρότασης μετατροπής της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ. Κατά συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική έκφραση γνώμης με ανώνυμο τρόπο, αναδεικνύεται όπως και από τα υπόλοιπα επώνυμα σχόλια της παρούσας διαβούλευσης η γενική άποψη ότι ‘Η πρόταση αλλαγής του νομικού προσώπου της ΥΠΑ αποτελεί δυσμενή εξέλιξη, για το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των πτήσεων και τα εθνικά μας θέματα’.

  Εύχομαι οι απόψεις όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων που προέρχονται από την πολιτική αεροπορία να εισακουσθούν και να συνυπολογισθούν ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες σε πολιτικό και νομοπαρασκευαστικό επίπεδο. Ούτως ώστε επί του παρόντος να αποσυρθούν κατ’ ελάχιστον όλα τα επίμαχα άρθρα που αναφέρονται στην ΥΠΑ στο παρόν νομοσχέδιο και κατόπιν να εφαρμοσθεί ο αρχικός κυβερνητικός προγραμματισμός για θεσμοθέτηση διατάξεων για την ΥΠΑ περί τις αρχές του 2021 κατόπιν επεξεργασίας τους και από κατάλληλη Επιτροπή Αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ. Με τη θεμιτή – αν όχι απαραίτητη- συμμετοχή σε αυτή και υπηρεσιακών παραγόντων από διάφορες ειδικότητες αλλά και με ευρέως διαφορετικές χρονικές αφετηρίες υπηρέτησης τους στην Πολιτική Αεροπορία.

  μετά τιμής
  Γιώργος Πασιόπουλος, ATSEP/Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναερίου Κυκλοφορίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 03:34 | Γεώργιος Πασιόπουλος

  Η αλλαγή της νομικής μορφής της ΥΠΑ – πρακτικά μία Υπηρεσία/Σώμα Ασφαλείας- σε ΝΠΔΔ εν μέσω οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας και περιόδου ισχυρών εντάσεων στα ελληνοτουρκικά, είναι κάτι που πραγματικά κανείς δεν περίμενε. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σκόπιμο να γίνει ευρέως κατανοητό για πραγματικά ποιους λόγους προωθείται τόσο αιφνιδιαστικά αυτή η δραστική αλλαγή νομικού προσώπου της ΥΠΑ.

  Στην αιτιολογική έκθεση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, οι βασικοί και ομολογουμένως γενικόλογοι λόγοι για μία τέτοια θεσμική αλλαγή νομικού προσώπου αναφέρονται ότι είναι α) η βελτίωση της αποδοτικότητας της ΥΠΑ β) η βελτίωση της διαφάνειας της ΥΠΑ κυρίως στην διαχείριση οικονομικών στοιχείων γ) η διασφάλιση της λειτουργίας της ΥΠΑ σύμφωνα με εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις.

  Ενδεικτικά και συνοπτικά για τα παραπάνω μπορούν να ειπωθούν τα εξής:

  Α) Bελτίωση της αποδοτικότητας της ΥΠΑ : στο βαθμό που η εν λόγω βελτίωση αποδοτικότητας εξαρτάται κυρίως από την απόκτηση οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας της ΥΠΑ λόγω του ΝΠΔΔ, αυτό αποτελεί οξύμωρο διότι ήδη η ΥΠΑ προσφάτως είχε μετατραπεί σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, (βλ. αρθ. 26, ν. 4427/2016). Οπότε γιατί να καταργηθεί ως φορέας και να αλλάξει θεσμικά εκ νέου η ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ για πρακτικά τον ίδιο λόγο; Το μόνο που ουσιαστικά χρειάζεται να θεσμοθετηθεί είναι οι ρυθμίσεις εκείνες που διασφαλίζουν την οικονομική ευρωστία της και περιγράφουν και υλοποιούν το βαθμό διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Αν πάλι η έννοια της αποδοτικότητας νοείται στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού κόστους της ΥΠΑ τότε εκεί μιλάμε απλώς για άμεσες αριθμητικές μειώσεις μισθών ή προσωπικού, οπότε η συζήτηση μας για την ώρα σταματά εκεί.

  Β) Bελτίωση της διαφάνειας ιδίως στη διαχείριση των οικονομικών της στοιχείων: αυτό πχ θα μπορούσε να επιτευχθεί με την θεσμοθέτηση τμήματος Λογιστηρίου και εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος στα οικονομικά της ΥΠΑ. Ωστόσο όπως και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν αποφασίσει, ή έχει αποφασισθεί για αυτές να εφαρμόσουν το διπλογραφικό σύστημα, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι η ΥΠΑ ΝΠΔΔ ή όχι.

  Γ) Διασφάλιση της λειτουργίας της ΥΠΑ σύμφωνα με εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις: Aυτό ουδόλως εξαρτάται από το αν η ΥΠΑ είναι ΝΠΔΔ ή όχι. Τουναντίον η κατάργηση και μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ, έναν νέο φορέα και προάγγελο μιας πιο λιτοδίαιτης οικονομικής διαχείρισης ιδιωτικοοικονομικού σκεπτικού, όχι μόνο δεν διασφαλίζει αλλά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα δημιουργίας πρόσθετων επισφαλειών στη τήρηση νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων. Επιγραμματικά τέτοιες επισφάλειες και αντίστοιχες απαιτήσεις που άπτονται του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, είναι εκείνες που αφορούν πχ την επίδειξη διατήρησης των επιπέδων ασφάλειας των πτήσεων λόγω της θεσμικής αλλαγής, την επίδειξη της δυνατότητας διατήρησης της βιωσιμότητα της νέας ΥΠΑ σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, την διασφάλιση της δυνατότητας του νέου φορέα να παρέχει αδιάλειπτα υπηρεσίες αεροναυτιλίας/διαχείρισης του εναέριου χώρου κλπ. Διαφορετικά ο νεός φορεάς παροχής υπηρεσιών αεοναυτιλίας ΥΠΑ διακυβέυει την ευρωπαική πιστοποίηση του.

  Με αναφορά στα παραπάνω και με δεδομένο το αποδεδειγμένα αποτελεσματικό, αποδοτικό, και ενίοτε ηρωικό, ανθρώπινο δυναμικό της, η βελτίωση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας αλλά και η διασφάλιση της λειτουργίας της ΥΠΑ σε συμφωνία με κανονιστικές απαιτήσεις είναι κυρίως θέμα πολιτικής βούλησης/κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Για την επίτευξη βελτιώσεων στα παραπάνω σημεία υπάρχουν πλείστοι άλλοι διαχειριστικοί τρόποι και μέθοδοι που δεν προϋποθέτουν αλλαγή νομικού προσώπου της ΥΠΑ, αλλά κυρίως την διατήρηση της λειτουργικής βιωσιμότητας της ΥΠΑ ως δημόσιου φορέα.

  μετά τιμής
  Γιώργος Πασιόπουλος
  ATSEP/Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 02:25 | ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Ε.Κ

  Η προτεινομενη ρυθμιση ετσι κ αλλιως εγειρει πολλα ερωτηματα σε σχεση με την σκοπιμοτητα κ χρησιμοτητα της.Ιδιαιτερα στην τρέχουσα πολυ δυσκολη κ ευαισθητη , οικονομικη κ Εθνικη συγκυρια η τυχόν έγκριση της αλλαγής της νομικής μορφής της Υπηρεσίας , θέτει την Υπηρεσία σε σοβαρούς βραχυπρόσθεσμους κίνδυνους με επιπτωσεις που μπορουν να αγγιξουν κ θεματα Εθνικης ασφαλειας ,καθιστα επισφαλες το εργασιακο μελλον των υπαλληλων της κ οδηγει αρκετους απο εμας να σκεφτομαστε οτι ειναι απλα μια βιαστικη κινηση που μονο στοχο εχει να φερει την ΥΠΑ ενα βημα πιο κοντα στην ιδιωτικοποιηση.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 01:40 | Σπεντζας Γεωργιος

  Οταν προκειται για την ΥΠΑ που ειναι αρρηκτα συνδεδεμενη με την διαχειριση ενος αγαθου οπως ο εθνικος εναεριος χωρος, καθε παρεμβαση, οπως η προτεινομενη, μπορει να εχει πολυπλευρες και σε βαθος χρονου συνεπειες, απο την ασφαλεια των πτησεων μεχρι την προβολη ισχυος απεναντι στον αμετανοητα κακοβουλο εξ ανατολων γειτονα.
  Η προσφατη εμπειρια με την πανδημια κατεστησε σαφες οτι η ευρρυθμη λειτουργια ενος φορεα οπως η ΥΠΑ, εαν αποσυνδεθει απο τον αυστηρα δημοσιο πυρηνα και εξαρτηθει απο την ανθηση της αεροπορικης κινησης, τοτε στο επομενο παρομοιο παγκοσμιας κλιμακας συμβαν, η Υπηρεσια απλως θα παψει να λειτουργει.
  Θα επρεπε να αποκλειστει λοιπον ο κινδυνος, οτι υπο συνθηκες, μια «προβληματικη ΥΠΑ» και οι ποροι που διαχειριζεται θα μπορουσαν να εκχωρηθουν στον οποιονδηποτε ενδιαφερομενο αλλοτροιων συμφεροντων ομιλο /αγοραστη δραστηριοποιειται στον χωρο. Η μεταβαση απο ενα σχημα ΝΠΔΔ σε ΑΕ ειναι παντα ευκολα υλοποιησιμη.
  Ευχαριστω,
  Σπεντζας Γεωργιος, ΗΜΑΕΚ ΥΠΑ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:12 | ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Αρθ.52: «Σκοπός της Υ.Π.Α. είναι η οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης των μη παραχωρημένων αερολιμένων και υδατοδρομίων».
  Να διαμορφωθεί ως εξής: «Σκοπός της Υ.Π.Α. είναι η παροχή, η οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης των μη παραχωρημένων αερολιμένων και υδατοδρομίων».
  Στ. Κίτσου
  Δ19/ΙΣΤ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:14 | Βραχωρίτη Α.

  Ποιος είναι ο σκοπός της αλλαγής της νομικής μορφής της ΥΠΑ; Τι θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση; Αν μη τι άλλο η διαφάνεια αποδυναμώνεται καθότι το δημόσιο λογιστικό είναι αυστηρότερο αυτού ενός ΝΠΔΔ. Όλες οι επιθυμητές αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν και μέσω μιας αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:06 | Κωνσταντίνος Μανωλιτσάκης

  Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, εν μέσω πανδημίας και πρωτοφανών εντάσεων στο Αιγαίο θεωρείτε οτι το ξεκίνημα της σταδιακής αποδόμησης της ΥΠΑ (με απώτερο προορισμό την ιδιωτικοποίηση) θα βοηθήσει με κάποιον τρόπο το ελληνικό κράτος ???
  Με το να ορίζετε ως βασικό πόρο για την λειτουργία της Νέας ΥΠΑ την χρηματοδότηση του EuroControl η οποία είναι προς το παρόν μετέωρη και παντελώς αβέβαιη σε βάθος χρόνου ??
  Αμφιβάλλω εάν έχει γίνει μια σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη σχετικά με την βιωσιμότητα της ΥΠΑ και είναι ξεκάθαρο οτι με τον οικονομικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου οδηγείτε την ΥΠΑ σε σίγουρο ναυάγιο.
  Πάντως να είστε σίγουροι οτι οι πάροχοι αεροναυτιλίας των Ευρωπαίων εταίρων μας θα νοιώσουν μεγάλη ικανοποίηση για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση και θα καραδοκούν να μπούν στην Ελληνική αγορά και να αρπάξουν ότι μπορέσουν απο υπηρεσίες αεροναυτιλίας μέσω του «UnBundling» που το ίδιο το Eurocontrol σχεδιάζει για το προσεχές μέλλον.
  Θέλουμε ίσως να βοηθήσουμε το EuroControl προς την επίτευξη αυτών των στόχων του ??

  Μήπως θα βοηθήσει τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό του κράτους η υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας μας στο FIR Αθηνών-Μακεδονίας ?? Πιστεύετε οτι μια λιγότερο Δημόσια (έως καθόλου) Νέα ΥΠΑ θα μπορεί να συνεργαστεί πιο στενά και πιο αποδοτικά με το ΓΕΑ για την επιτήρηση του εναερίου χώρου μας ?? Αμφιβάλλω εάν η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει τη γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το μέλλον της ΥΠΑ.

  Όσο για την αλλαγή του ονόματός μας στις διεθνείς μας σχέσεις και συνεργασίες, θεωρώ απαράδεκτο την αφαίρεση του «Hellenic» απο το HCAA για να μείνει ένα στεγνό και απρόσωπο CAS – Civil Aviation Service. Οι περισσότεροι ANSPs (AeroNautical Service Providers) υποδηλώνουν με κάποιον τρόπο το κράτος τους μέσα στο διεθνές τους όνομα. Εμείς ΓΙΑΤΙ το αποποιούμαστε ??
  Είναι και αυτό στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας ??
  Το σίγουρο είναι οτι θα ευχαριστήσουμε τους γείτονές μας …

  Κωνσταντίνος Μανωλιτσάκης
  Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναέριας κυκλοφορίας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:06 | TS

  Η μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της υπηρεσίας! Είναι σίγουρο ότι φεύγοντας από το στενό δημόσιο η μετατροπή σε ΝΠΙΔ ειναι σαφώς ευκολότερη! Μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον έλεγχο του ελληνικού FIR είναι ανεπίτρεπτο να μην ανήκει στο στενό δημόσιο τομέα!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:34 | Κυριακοπουλου Ελενη

  «Αξιότιμε κε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό νομίζω πως εκείνοι που σας συμβούλεψαν ότι αποτελεί καλή επιλογή η μετατροπή της ήδη αυτοτελούς αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ (και ότι αυτό ιδιωτικο-οιοκονομικά προλογίζει), είτε

  α) δεν αντιλαμβάνονται που αυτό μεσοπρόθεσμα οδηγεί σε ότι αφορά την εθνική ασφάλεια των πτήσεων, το τουριστικό προϊόν μας και την εθνική μας κυριαρχία

  ή β) το αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εκεί όταν χρειαστεί να αναληφθούν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας συμβουλής τους.

  ή γ) περιμένουν να επωφεληθούν με την πρώτη ευκαιρία αδυναμίας για αδιάλειπτη παροχή δημοσίων υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή και αεροπορικού συμβάντος, για την αποκομιση επαχθούς για το δημόσιο συμφέρον οικονομικης οφέλειας».

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:52 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

  Υπηρετώ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σαν Ηλεκτρονικός Μηχανικός (ΗΜΑΕΚ) 32 χρόνια. Για 17 συνεχή χρόνια υπηρέτησα σε παραμεθόριο περιοχή, στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου- Διαγόρας. Προχωρώντας στην έκτη δεκαετία της ζωής μου και όντας δημόσιος υπάλληλος για περισσότερο από τρεις δεκαετίες έμαθα ότι υπάρχει ένα κομμάτι του Δημοσίου όπου οι δημόσιοι λειτουργοί εκτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον σαν μέρος ενός αυτιστικού συστήματος που πηγαινοέρχεται σαν άκομψο εκκρεμές αναπαράγοντας, σκοτώνοντας και γεννώντας τον εαυτό του, ίδιο και απαράλλακτο, υπάρχουν όμως και οι δημόσιοι λειτουργοί που στέκονται όρθιοι στηρίζοντας το πόστο τους, ανεξάρτητα από οποιασδήποτε προσωπική και οικογενειακή αδυναμία και εκπαιδεύονται σε όλη την επαγγελματική τους ζωή για να είναι σε θέση να εξυπηρετούν την συνεχώς εξελισσόμενη δουλειά τους. Το χειμώνα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, το καλοκαίρι κάτω από υψηλές θερμοκρασίες βρίσκονται σε ερημικές περιοχές με μηχανήματα που πρέπει να δουλέψουν για να μη σπάσει η επιχειρησιακή αλυσίδα. Έτσι μαθαίνουμε. Όταν στα χέρια σου βρίσκεται η ασφάλεια των πτήσεων, ανθρώπινες ζωές και η μεγαλύτερη κατά πολλούς βιομηχανία της πατρίδας σου, ο τουρισμός, δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές.
  Προωθείται η μετατροπή της Υπηρεσίας σε ΝΠΔΔ, μιας Υπηρεσίας που έχει συντελέσει το έργο της με απόλυτη επιτυχία, βάζοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της με αποκοπή από τον κρατικό προυπολογισμό, όπως σε περιπτώσεις κρίσεων όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στον παρόντα χρόνο σαν αποτέλεσμα των μέτρων που ίσχυσαν και ισχύουν λόγω της πανδημίας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση της. Ο ιδιώτης θα βάλει πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πτήσεων, τις ανθρώπινες ζωές όταν ο λογιστικός του υπολογισμός δεν αποδίδει τα προβλεπόμενα κέρδη; Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στην παραμεθόριο και έχοντας ειδικότητα σε συστήματα RADAR , οι φορές που βλέπαμε τούρκικα μαχητικά να παραβιάζουν το ελληνικό FIR, συνήθως κοντά στο Καστελλόριζο, και τα δικά μας μαχητικά να σηκώνονται ήταν τόσο συχνό που θα χαρακτηριζόταν συνηθισμένο. Θυμάμαι τις ιστορίες των παλαιοτέρων όταν στην εποχή της επιστράτευσης πέρασαν 24ωρα μόνοι σε βουνά φυλάγοντας στρατηγικής σημασίας μηχανήματα Αεροναυτιλίας που συνήθως βρίσκονταν δίπλα σε στρατιωτικές βάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μας δίδαξαν τη στάση ζωής, το ήθος, την κουλτούρα να είσαι υπάλληλος της Πολιτικής Αεροπορίας. Από κάποια άποψη διδαχθήκαμε να είμαστε Έλληνες και Ελληνίδες.
  Κατά τον Υπαλληλικό κώδικα δημόσιος υπάλληλος είναι το έμμεσο και έμμισθο όργανο του κράτους, το οποίο συνδέεται με το κράτος με άμεση, υπηρεσιακή και πειθαρχική σχέση. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι όργανο του κράτους.
  Η απώλεια της δημοσιουπαλληλικής ταυτότητας μας πόσο θα μας επιτρέπει να επιτελούμε το έργο μας όπως το έχουμε μέχρι τώρα πραγματώσει; Ένας ιδιώτης θα το κάνει αυτό; Ένας ιδιώτης μπορεί να λειτουργήσει σαν όργανο του κράτους, να υπερασπιστεί, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 20:49 | ΔΒ

  Το εν λόγω άρθρο οφείλει να τροποποιηθεί είτε να αποσυρθεί, σε καμία περίπτωση η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ιδιωτών. Ο εθνικός εναέριος χώρος πρέπει να παραμείνει στο κράτος δίχως καμία πιθανότητα ιδιωτικοποίησης του.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:11 | Ζαχαρόπουλος Γεώργιος

  Από την ίδρυσή της η ΥΠΑ τελεί υπό κρατικό έλεγχο προσφέροντας πλήθος κρίσιμων υπηρεσιών πρωτίστως προς τους Έλληνες πολίτες αλλά και σε πολίτες άλλων κρατών. Η διαχείριση και ο έλεγχος του εναέριου χώρου, η εγκατάσταση και η συντήρηση συστημάτων αεροναυτιλίας, η λειτουργία κρατικών και δημοτικών αερολιμένων, η εκτέλεση απόρρητων σχεδίων επιχειρήσεων αεράμυνας και Έρευνας και Διάσωσης καθώς και η συνεργασία με άλλες ευαίσθητες κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι το ΓΕΑ και το ΥΠΕΞ, είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που η ΥΠΑ παρέχει με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια των πτήσεων και κατ’ επέκταση την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, την ανάπτυξη του τουρισμού και συνεπώς της Εθνικής Οικονομίας και τη διατήρηση της Εθνικής Ασφάλειας και Κυριαρχίας. Παρόλο που το οικονομικό κέρδος δεν αποτελεί σκοπό της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, εν τούτοις η ΥΠΑ αποτελεί κερδοφόρα για το κράτος υπηρεσία.
  Η μετατροπή της ΥΠΑ από αμιγώς κρατική υπηρεσία σε ΝΠΔΔ, με πρόσχημα την οικονομική της αυτοτέλεια, ενέχει τον κίνδυνο μελλοντικής ιδιωτικοποίησης της με άμεση συνέπεια την πτώση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον κύριος σκοπός μίας εταιρείας είναι η κερδοφορία, με έως και καταστροφικά αποτελέσματα στους τομείς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, προκαλώντας άμεσο πλήγμα στην υπόληψη του Ελληνικού Κράτους και μόνο και όχι της εκάστοτε εταιρείας. Επιπλέον, εξαιτίας της πανδημίας του SARS–CoV–2 και της εξαιρετικής μείωσης της αεροπορικής κίνησης είναι βέβαιο ότι τελικά ο στόχος της οικονομικής αυτοτέλειας δεν μπορεί να είναι αμέσως επιτεύξιμος. Ήδη ιδιωτικοί πάροχοι άλλων χωρών και αεροπορικές εταιρείες ζητούν κρατική ενίσχυση προς εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
  Προκειμένου να αρθούν οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει η ΥΠΑ σε ό,τι αφορά σε θέματα προμηθειών, μετακινήσεων κλπ. δεν απαιτείται μεταβολή του νομικού καθεστώτος της λειτουργίας της αλλά πολιτική βούληση για γρήγορη εκτέλεση των διαδικασιών, που ήδη υπάρχουν και εφαρμόζονται, ή/και επανασχεδιασμός τους επί το βέλτιον. Ακόμα και αν η οικονομική αυτοτέλεια, όμως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αυτή δύναται να επιτευχθεί και με διαφορετικές του ΝΠΔΔ μορφές, όπως πχ η Γενική Γραμματεία.
  Τέλος, η απομάκρυνση μίας στρατηγικής για τη Χώρα υπηρεσίας, όπως είναι η ΥΠΑ, από τον κρατικό έλεγχο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας, θα αποτελούσε λάθος τακτική κίνηση.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΥΠΑ πρέπει να παραμείνει μία δημόσια υπηρεσία ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε έναν τομέα κρίσιμο για τη χώρα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Άρθρο 52, παρ.1 «Τροποποίηση άρθρου 26 του ν. 4427/2016 – Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
  «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»
  Αναφέρεται η ΥΠΑ ως φορέας παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και ως φορέας παροχής υπηρεσιών αεροδρομίων – υδατοδρομίων, που είναι δύο διακριτές οντότητες. Είναι σαφές ότι όταν αναφερόμαστε στην «ΥΠΑ ως Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας» μιλάμε για τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 45 του ν.4427/2016.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:29 | Γεώργιος Πασιόπουλος

  Διανύουμε ιστορικές στιγμές για πολλούς και σημαντικούς λόγους! Σε κάθε περίπτωση η βεβιασμένη πρόθεση αποσύνδεσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) από τον πυρήνα του Κράτους με μετατροπή της σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) – ως προθάλαμος μίας πιο ιδιωτικοοικονομικής διαχείρισης και ιδιοκτησίας της – απευχόμαστε να αποδειχθεί ως η πιο επαχθής κυβερνητική πρόταση στην ιστορία της αεροπορίας στη χώρα μας.

  Από ιδρύσεως της το 1973 η Υ.Π.Α. αποτελεί κρατική δημόσια υπηρεσία Υπουργείου – και σήμερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών- που ιδίως διοικητικά την διακρίνει μία ιδιότυπη αυτοτέλεια ενώ επιχειρησιακά λειτουργεί αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση ωσάν Υπηρεσία Σώματος Ασφαλείας. Με υφιστάμενο βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αερομεταφορών στο ελληνικό FIR και τα αεροδρόμια της χώρας. Η ΥΠΑ οφείλει και συμμορφώνεται με όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις ασφαλείας της αεροπορίας και αεροναυτιλίας κατά ICAO/EASA. Και αυτό μπορεί να το επιτυγχάνει ιδίως χάρην της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, άρτιας εκπαίδευσης, υψηλής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας αλλά και λόγω του υψηλού αισθήματος πατριωτικής ευθύνης του ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσίας της.

  Ως Δημόσια Υπηρεσία, αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της ασφάλειας των πτήσεων και του επιβατικού κοινού καθότι διαχειρίζεται νευραλγικής σημασίας αεροναυτιλιακές και αερολιμενικές υπηρεσίες και υποδομές για την επιτέλεση του έργου της σε πολυσχιδή συνεργασία με άλλους δημόσιους κρατικούς φορείς σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Και συγκεκριμένα με την Αστυνομία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την διατήρηση της έννομης τάξης στα αεροδρόμια της χώρας, με την Πολεμική Αεροπορία στα πολιτικοστρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας καθώς και με το Λιμενικό/Υπηρεσία Πλοήγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας στα νέα και υπό ανάπτυξη θαλάσσια αεροδρόμια (υδατοδρόμια) της χώρας μας.

  Επομένως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όπως ίσως ακόμα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (που δεν διαχειρίζεται εναέριο χώρο μεν αλλά παρέχει αξιόπιστα και ενιαία, κρίσιμες για την ασφάλεια των πτήσεων μετεωρολογικές πληροφορίες αεροναυτιλίας), ξεκάθαρα νοείται ως Υπηρεσία Ασφαλείας που εύλογα ανήκει στον στενό πυρήνα του κράτους, σε αναλογία με το Λιμενικό και την Υπηρεσία Πλοήγησης στη Ναυτιλία, την Αστυνομία/Τροχαία στην Δημόσια Τάξη/Οδική Κυκλοφορία, και την Πολεμική Αεροπορία στην Εθνική Αεράμυνα της Χώρας μας.

  Επιπρόσθετα η εθνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και υποδομών της Υ.Π.Α. ενισχύεται από την ανάγκη ενιαίας και συντονισμένης διαχείρισης της πολιτικοστρατιωτικής άμυνας της χώρας στην ίσως πιο θερμή στρατιωτικά περιοχή της υφηλίου λόγω γειτόνων χωρών τριών διαφορετικών ηπείρων που ανά τα χρόνια επιβουλεύονται την αξιοζήλευτη γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας μας. Παράλληλα η έντονη γεωμορφία της Ελλάδας συμπυκνωμένη σε ιδιαιτέρως μικρή έκταση, επιφέρει ιδιαιτέρως πολυσχιδείς και υψηλότερες/περισσότερες αεροπορικές/αεροναυτιλιακές απαιτήσεις και προκλήσεις ασφαλείας και επιδόσεων από ίσως κάθε άλλη πολιτική αεροπορία διεθνώς.

  Ιδίως λόγω των παραπάνω ισχυρά ιδιότυπων εθνικών παραμέτρων συγκριτικά με πολιτικές αεροπορίες άλλων χωρών, οι επισφάλειες/κίνδυνοι στην παροχή αεροπορικών και αεροναυτιλιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες του κόσμου. Επομένως η οποιαδήποτε εκ του προχείρου απόπειρα αναδιοργάνωσης και διαχείρισης αεροναυτιλιακών υπηρεσιών διακινδυνεύει ανθρώπινες ζωές αλλά και αποτελεί ασύμμετρη απειλή για το τουριστικό μας προϊόν και συνακόλουθα την οικονομική ευημερία της χώρας. Για αυτό ακριβώς ένας καλά προμελετημένος σχεδιασμός με βάση κατάλληλη και αναλυτική μελέτη Επικινδυνότητας (Risk Assesement) αποτελεί μία εκ του ουκ άνευ διεθνώς νομική απαίτηση για οποιαδήποτε σοβαρή αλλαγή που επηρεάζει τα επίπεδα Ασφαλείας του υπό την ευρεία ‘Συστήματος Αεροναυτιλίας’ και τα επιμέρους συστατικά του στοιχεία (Εξοπλισμός/Υποδομές, Διαδικασίες, Ανθρώπινο Δυναμικό)

  Εάν στα παραπάνω προστεθεί η ανάγκη για αδιάλειπτη παροχή αεροπορικών /αεροναυτιλιακών υπηρεσιών σε σταθερά 24ωρη βάση από την ΥΠΑ, αυτό ξεκάθαρα συνάδει με μία απεξαρτημένη/θωρακισμένη Υπηρεσία από τις επιπτώσεις κοινωνικών και οικονομικών κρίσεων και συγκυριών και άρα με την στενή σύνδεση της με τον τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Διαφορετικά εύλογα θα διακυβευόταν σε συχνή βάση η σταθερότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών της και άρα και πρακτικά η βιωσιμότητα της.

  Στην δε παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας SARS-COV-2, παρότι σηματοδοτείται σε διεθνές επίπεδο η ανάγκη για μία πιο βιώσιμη και λιγότερο χειραφετημένη από το κράτος παροχή αεροπορικών/αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, αποτελεί δυστύχημα για την Ελλάδα ότι υπάρχουν συγκυριακά ισχυρές πιέσεις αεροπορικών εταιριών διεθνώς για δραστικές μειώσεις κόστους του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας εις βάρος των εθνικών παρόχων αεροναυτιλίας. Ενδεχομένως διότι είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το Αρθρο 28 της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) το βάρος της ευθύνης και επισφάλειας για την αντίστοιχη έκπτωση κόστους και ενδεχόμενης επίπτωσης ασφαλείας (πχ οφειλόμενη σε ένα συμβάν διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, όπως ένα αεροπορικό δυστύχημα) μετακυλίεται και αναλαμβάνεται κατά τα πλείστα από κάθε κράτος στην γεωγραφική περιοχή ελέγχου του (State Responsibility of Services in their Respective Territory).

  Επομένως και για όλους τους παραπάνω λόγους (και παρότι υπάρχουν περιπτώσεις ιδιωτικοοικονομικών μορφωμάτων που εξυπηρετούν δραστηριότητες του δημόσιου τομέα και που υπό κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να αποδώσουν ευρύτερα οφέλη παρά τα όποια παράπλευρα κόστη) στην περίπτωση της Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας δεν διακρίνεται να υφίστανται οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες υπερκερασμού της δημόσιας ωφέλειας από το αντίστοιχο δημόσιο και εθνικό κόστος της εφαρμογής ενός καθαρά ιδιωτικοικονομικού σκεπτικού διαχείρισής της. Διότι τα όποια διασυνδεδεμένα ιδιωτικά συμφέροντα δεν επηρεάζονται επαρκώς ή δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς (εν μέσω μίας περιόδου εξέλιξης ενός πειράματος μείωσης κόστους της εναέριας κυκλοφορίας σε διεθνή κλίμακα) το ασύμμετρα μεγάλο και ιδιότυπο εθνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό κόστος και ριψοκινδύνευση, μίας Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας/Αεροναυτιλίας εκτός του πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους.

  Επομένως λαμβάνοντας υπόψη, εθνικές μας ιδιαιτερότητες και συμφέροντα, και στον αντίποδα επαχθών ιδιωτικοοικονομικών σκεπτικών, εν μέσω περιόδων κρίσης και αναμπουμπούλας, η Ελληνική Κυβέρνηση και Κοινοβούλιο, καλείται όπως σταθεί στο ύψος των ιστορικά κρίσιμων περιστάσεων. Και να λειτουργήσει με ιδιαιτέρως υψηλό αίσθημα πατριωτικής ευθύνης αλλά και να προστατέψει την ασφάλεια των πτήσεων, το επιβατικό κοινό αλλά και το Τουριστικό Εθνικό μας Προϊόν. Θωρακίζοντας οργανωτικά την Αεροναυτιλία και άρα και την ΥΠΑ, με θεσμικές κινήσεις που την τοποθετούν εγγύτερα στον πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους, αλλά και που διασφαλίζουν διαχρονικά την οικονομική της ευρωστία προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και αποδοτικά στις παντός καιρού εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.

  μετά τιμής
  Γεώργιος Πασιόπουλος, PhD/Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, Air Traffic Safety Electronics Personnel /Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφάλειας Εναερίου Κυκλοφορίας.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:23 | κ.καζάκος

  Η σημερινή ΥΠΑ καταργείται και συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Όπως υπογραμμίζουν οι νομικοί μας σύμβουλοι, η μετάβαση σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) είναι πλέον εύκολη.

  Αλήθεια έχουμε λύσει τα θέματά μας με τους «φίλους» γείτονες?

  Αλήθεια η ασφάλεια των πτήσεων πόσο μπορεί να κρατηθεί εαν μπει στο παιχνίδι ο ιδιώτης?

  Η συνεργασία ΓΕΑ – ΥΠΑ στα θέματα Εθνικής Ασφαλείας πως θα γίνεται? Με όρους Management?

  Λύσαμε όλα τα Εθνικά μας θέματα και δεν το γνωρίζουμε???

  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – > Έλεγχος – Υποστήριξη – Πιστοποίηση του εθνικού εναέριου χώρου.
  ΝΠΔΔ . . . ΝΠΙΔ . . . Εταιρεία .
  ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δ Ε Ν Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ !

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 16:46 | Χάρης

  Είναι απορίας άξιο το χρονικό σημείο που συντελείται αυτή η αλλαγή και τι εξυπηρετεί πραγματικά, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση των συνδικαλιστικών οργάνων, για μία τόσο σημαντική αλλαγή, ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος διαβούλευσης για μία τόσο ριζική αλλαγή όπως αυτή που επιχειρείται.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:40 | Στέλλα Μπεη

  Πιο ακατάλληλη στιγμή για να ιδιωτικοποιηθεί η ΥΠΑ, δεν έχει υπάρξει χρονικά εν μέσω κρίσης με την γείτονα… για μια Υπηρεσία με Διοικητή πρώην Στρατιωτικό και στενά συνεργαζόμενη με την πολεμική αεροπορία για την διασφάλιση των ακραίων αεροδιαδρομων, που η ύπαρξη τους σχετιζεται και με τα θαλάσσια σύνορα μας. Οι Τούρκοι καθημερινά παρενοχλούν για να αναγκάσουν τις αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν να χρησιμοποιουν αυτούς τους αεροδιάδρομους προσπαθεια που ένας ιδιώτης θα εγκαταλείψει.
  Η Αεροναυτιλία ουδέποτε απασχόλησε ιδιαίτερα με απεργίες και δουλεύει παραδειγματικά για Δημόσια υπηρεσία παρά τις προσπάθειες ορισμένων.
  Γιατί λοιπόν τώρα η αλλαγή μορφής;
  Αποσύρετε το άρθρο και εκσυγχρονιστε αυτή την Υπηρεσία. Μόνο οφέλη θα έχει η χωρα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:09 | Λ Κ

  Η μετατροπή της ΥΠΑ από αμιγώς δημόσια υπηρεσία σε ΝΠΔΔ είναι λανθασμένη και βεβιασμένη κίνηση. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι εθνικής ασφάλειας. Επίσης, δεν είναι σωστά σχεδιασμένη η οικονομική αυτοτέλειά της καθώς μισθολογικά πρώτα πρέπει οι υπάλληλοι να πληρώνονται-εργάζονται για προφανείς λόγους για το κράτος.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:51 | Ελευθερια

  ΝΠΔΔ που σύντομα θα μετατρέψετε σε ΝΠΙΔ. Θα δωσετε λοιπόν σε ιδιώτη τον ελληνικό εναέριο χώρο και μήπως μαζί και τα θέματα της εθνικής μας ασφάλειας;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β’ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
  1. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ διαφωνεί με τη λειτουργία της ΥΠΑ ως Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Δεν γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δεν προκύπτει, η μέσω της τροποποίησης αυτής, βελτίωση της λειτουργίας της ΥΠΑ, απεναντίας θα δημιουργήσει προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτήν.
  3. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι περιεχόμενες στο Σχέδιο Νόμου νομοθετικές μεταβολές δεν συνάδουν με τις λοιπές διατηρούμενες διατάξεις του Ν.4427/2016, που αφορούν την ΥΠΑ και ειδικότερα με τις αφορώσες στην διοικητική/οργανωτική διάρθρωση αυτής και το οργανόγραμμά της.
  4. Δημιουργούνται έτσι κενά, ασυμβατότητες και ερωτηματικά ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της ΥΠΑ, σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες διατάξεις περί ΥΠΑ, τις εισαγόμενες νομοθετικές μεταβολές και δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν πρόκειται για συνολική και ενιαία ρύθμιση για την λειτουργία της ΥΠΑ, το σύνολο των ρυθμίσεων και τροποποιήσεων της οποίας θα πρέπει να θεσπιστούν ταυτόχρονα με τις ρυθμίσεις/αλλαγές στην ΑΠΑ καθώς και με τροποποίηση του ΠΔ 85/2018.

  Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:25 | Κωνσταντίνος Σημαιάκης

  Γενική Παρατήρηση:
  Ο νέος Νόμος δεν προβλέπει συνεργασία των Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας με τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης (Search and Rescue ), ίσως γιατί δεν υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Πιστεύω πάντως ότι η κάθε Χώρα έχει το δικαίωμα να ορίσει στην Εθνική της νομοθεσία μια τέτοια συνεργασία που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ίσως και με Εθνικές προεκτάσεις.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 | ΧΣ

  Παραθέρω κάτωθι την άποψη του σημερινού Υπουργού Μεραφορών κ. Καραμανλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΑΠΑ το 2016:

  «Ομως, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής της ΝΔ τόνισε ότι το νομοσχέδιο έχει ρουσφετολογική διάσταση και επιφυλάχθηκε για την τελική στάση που θα τηρήσει το κόμμα του. Ειδικά για τη δομή της ΑΠΑ, είπε ότι υπάρχει ένα απίστευτο, δαιδαλώδες, γραφειοκρατικό σύστημα, που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με άγνωστο ποσό. Δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, πού θα πάνε τα χρήματα του Eurocontrol και επισήμανε ότι παραβιάζονται κατάφωρα ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Εκτίμησε παράλληλα, ότι με το αυτό το σχήμα, θα υπάρχει ζήτημα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το οργανόγραμμα, τόσο για την ΥΠΑ, όσο και για την ΑΠΑ, είναι ένας εύσχημος τρόπος να δημιουργηθεί και πάλι μια στρατιά εργαζομένων, είπε ο βουλευτής της ΝΔ, καταγγέλλοντας προχειρότητα και έλλειψη σοβαρότητας. Ο κ. Καραμανλής αναγνώρισε όμως ως πολύ θετικό, ότι η κυβέρνηση κατάφερε να μην μπούμε σε μια διαδικασία εκποίησης του εναέριου χώρου, που θα γινόταν με τη δημιουργία μιας Ανωνύμου Εταιρείας, η οποία θα έπαιρνε πάνω της αρμοδιότητες της αεροναυτιλίας.»

  Όπως πολύ σωστά τόνισε το μακρινό 2016 ο κ. Καραμανλής, ορθώς δεν μπήκαμε τότε σε διαδικασία εκποίησης του εναέριου χώρου της χώρας μας. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε ποιες συνθήκες άλλαξαν από τότε ώστε να δικαιολογούν την πρόταση μετατροπής της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ; Μιας υπηρεσίας κερδοφόρας για το Ελληνικό Δημόσιο, που αποτελεί τον πυλώνα του βασικότερου κλάδου της οικονομίας (τουρισμός) και η οποία με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρότυπο για άλλες δομές του Δημόσιου Τομέα.

  Θεωρείτε πως είναι κατάλληλη περίοδος αλλαγών προς αυτή την κατεύθυνση εν μέσω της κρίσης της πανδημίας αλλά και της συνεχιζόμενης προκλητικότητας της Τουρκίας; Πως ακριβώς φαντάζεστε τη συνεργασία της ΥΠΑ με το ΓΕΑ σε περίπτωση που χρειαστεί η οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών; Μήπως υπάρχουν άλλα συμφέροντα και πιέσεις από συγκεκριμένα συμφέροντα (τυχαίο παράδειγμα η Aegean του κ. Βασιλάκη) ώστε ο έλεγχος του εναέριου χώρου να περάσει στα χέρια ιδιωτών με ολέθρια αποτελέσματα;

  ΧΣ
  Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:47 | Κωνσταντίνος Σημαιάκης

  Πρόταση για προσθήκη / διευκρίνιση: Ο νόμος θα πρέπει να διευκρινίσει πως θα διασφαλίζονται οι υποχρεώσεις οι σχετιζόμενες με αποζημιώσεις σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος αεροσκάφους που λειτουργεί υπό κατευθύνσεις υπηρεσιών Αεροναυτιλίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας». Σημειώνεται ότι με βάση την απαίτηση που εκφράζεται στον Ε.Κ. 2017/373 (Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Δ) σημείο: ATM/ANS.OR.D.020 Ευθύνη και ασφαλιστική κάλυψη, » α) Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας και ο διαχειριστής δικτύου εφαρμόζουν ρυθμίσεις για την κάλυψη της ευθύνης που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. β) Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παροχή της κάλυψης αρμόζει στη δυνητική απώλεια και ζημία, με βάση το νομικό καθεστώς των παρόχων και του διαχειριστή δικτύου και το επίπεδο της διαθέσιμης εμπορικής ασφαλιστικής κάλυψης……..». Σημειώνεται επίσης ότι εν λόγω απαίτηση είναι αντικείμενο επιθεώρησης από την σημερινή Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) και δυνητικά από την EASA και θα πρέπει να παρέχεται σαφής απόδειξη για την ικανοποίηση της. Με την υφιστάμενη νομική μορφή, ο πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ΓΔΦΠΥΑΝ έχει δηλώσει ρητά ότι το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τις αιτούμενες εγγυήσεις ανάληψης ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην πράξη κατά την πτώση του Αεροσκάφους Γιακοβλεφ στα Πιέρεια Όρη το 1997. Συνεπώς, ο νόμος το Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει να έχει σχετική πρόβλεψη για την ανάληψη ευθυνών που απορρέουν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστικές καλύψεις, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμότητα του παρόχου (βλ. επόμενο σχόλιο με την απαίτηση ATM/ANS.OR.D.015 Οικονομική ευρωστία — χρηματοοικονομική επάρκεια).

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 | Νικόλαος Μαστρομανώλης

  Το σχέδιο, αυτό(ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΣΔΙΤ) είναι παλιό και προωθείται μεθοδικά κάθε φορά που οι εμπνευστές του κρίνουν πως οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να προωθηθεί η εμπλοκή ιδιωτών.
  Τα συμφέροντα που αντιπαρατίθενται στο Αιγαίο και με όλες οι απειλές που δέχεται η χώρα, υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο το ρόλο της ΥΠΑ, στα θέματα της Εθνικής κυριαρχίας και Άμυνας.
  Για κανένα λόγο δεν πρέπει να ανοίξει ο δρόμος για την εμπλοκή ιδιωτών στην ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:45 | ΝΙΚΟΣ

  Εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο θέμα της εθνικής ασφαλειας, που είναι ούτως ή
  άλλως άρρηκτα συνδεδεμένη με τον δημόσιο χαρακτήρα της ΥΠΑ,αλλά θα τονίσω το γεγονός πως διαχρονικά οι ιδιωτικοποιησεις δημοσίων φορέων παροχής υπηρεσιών έχουν αποδειχτεί εσφαλμένες. Το μοντέλο της Δημόσιας ΥΠΑ είναι ευέλικτο και αποδίδει τα μέγιστα. Νομίζω ότι τα στατιστικά των τελευταίων ετών σε ότι αφορά την αεροπορική κίνηση και τον τουρισμό είναι η πιο τρανή απόδειξη αυτού. Δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος να αλλάξει η φύση της ΥΠΑ από τη στιγμή που μόνο αποδοτική είναι για το κράτος. Τροποποιήσεις και διορθώσεις λαθών καλό είναι να γίνονται όπου χρειάζεται για να δουλεύει σωστά ένας οργανισμός, η αλλαγή του καθεστώτος όμως παραπέμπει αλλού…. Και ο νοών νοειτω…

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:27 | ΑΦ Ηλεκτρικός Μηχανικός Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας

  Δεν μπορεί να μετατραπεί η ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ, είναι κόντρα στις ανάγκες τις εποχής. Κάτι τέτοιο δεν βοηθάει την ίδια την υπηρεσία καθώς την απορρυθμίζει οικονομικά και αποσταθεροποιεί τη διαχείριση του ελληνικού εναέριου χώρου. Εφόσον αποδοθούν σωστά όλα τα έσοδα, μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση, ως είναι, ώστε να έχει μεγαλύτερο κέρδος το ίδιο κράτος.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:27 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ

  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί εδώ και δεκαετίες οικονομικό, εθνικό και γεωστρατηγικό πυλώνα της χώρας μας, αφού διαχειρίζεται τον Εθνικό Εναέριο χώρο σε συνεργασία πάντα με την Πολεμική Αεροπορία. Είναι σημαντικό να παραμείνει στο στενό δημόσιο τομέα!Ο έλεγχος του ελληνικού FIR δεδομένης και της τουρκικής προκλητικότητας, πρέπει να παραμείνει κρατικός!
  Η Υ.Π.Α. ( με μοναδική εξαίρεση την περίοδο της κρίσης του κορονοιού) παραμένει κερδοφόρα και είναι βέβαιο ότι μπορούν να βρεθούν τρόποι και λύσεις νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια χωρίς την μετατροπή της σε Ν.Π.Δ.Δ..

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:25 | Μαρία Δήμου

  Η αλλαγή της ΥΠΑ σε Ν.Π.Δ.Δ. για ποιό λόγο γίνεται και τι/ποιών ανάγκες εξυπηρετεί?Η μεταγενέστερη μετάβασής της σε Ν.Π.Ι.Δ. καθίσταται με αυτό τον τρόπο ευκολότερη και μεταξύ άλλων εγείρει ζητήματα εθνικής ασφάλειας,και αβεβαιότητας στις εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις που ήδη αντιμετωπίζουμε.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:02 | ΣΞ Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας

  Είναι λάθος η μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ. Όλοι οι σύλλογοι έχουν τοποθετηθεί γραπτώς και είναι αντίθετοι, επομένως πώς μία τόσο νευραλγική υπηρεσία που διαχειρίζεται τον ελληνικό ενάριο χώρο και συνεργάζεται με το ΓΕΑ ειδικά σε τόσο επικίνδυνους καιρούς θα μπορούσε να διανοηθεί κάποιος να τη μετατρέψει ενδεχομένως σε εταιρεία;