Άρθρο 78 – Θάνατος κρατουμένου

1. Ο θάνατος κρατουμένου πιστοποιείται από τον ιατρό του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο αυτός απεβίωσε. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα της οποίας αποστέλλεται στον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης στο οποίο αρχειοθετείται ο φάκελος του θανόντος, και τίθεται στον φάκελο αυτόν.
2. Ο κοινωνικός λειτουργός ή ο Διευθυντής του καταστήματος στο οποίο κρατείται όταν αποβιώνει, ή από το οποίο μετήχθη σε νοσηλευτικό ίδρυμα πριν αποβιώσει ο κρατούμενος, ανακοινώνει αμέσως το γεγονός του θανάτου του στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, καθώς και στους συγγενείς του. Σε περίπτωση θανάτου αλλοδαπού κρατουμένου, ειδοποιείται η πρεσβεία ή η προξενική αρχή της χώρας του ή η προξενική αρχή της πλησιέστερης χώρας.
3. Εγκαταλειμμένοι ή άποροι κρατούμενοι ενταφιάζονται με έξοδα του Δημοσίου.