Άρθρο 24 – Υγειονομικός έλεγχος

1. Ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων κράτησης ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει το κατάστημα, με συμμετοχή ενός εκπροσώπου του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.
2. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, με πρωτοβουλία του Διευθυντή του καταστήματος και εκτάκτως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει το κατάστημα είτε από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης.

  • 25 Οκτωβρίου 2017, 14:50 | ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

    πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις απο τις υγειονομοκές αρχές αλλά καθε τετραμηνο δηλ τρεις φορές το έτος.