Άρθρο 62 – Παροχή κοινωφελούς εργασίας σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι επιπλέον όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες που αφορούν την παροχή κοινωφελούς εργασίας από κρατουμένους οι οποίοι λαμβάνουν άδεια ημιελεύθερης διαβίωσης, πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 περίπτωση γ.ii του άρθρου 58 του παρόντος.