Άρθρο 23 – Υγιεινή και καθαριότητα

1. Η διεύθυνση εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής και καθαριότητας στο κατάστημα, διατηρεί σε καλή λειτουργία όλες τις εγκαταστάσεις και παρέχει δωρεάν, σε επαρκείς ποσότητες, τα μέσα για την ατομική υγιεινή και καθαριότητα των κρατουμένων, όπως χαρτί υγείας, σαπούνι, απορρυπαντικά, σερβιέτες και άλλα είδη τουαλέτας και μέσα και υλικά καθαρισμού, με ειδική μέριμνα για την κάλυψη αναγκών υγιεινής των γυναικών, των ασθενών και των υπερηλίκων κρατουμένων, ακόμα και από κατασχεθέντα είδη που διατίθενται στα καταστήματα κράτησης βάσει του άρθρου 38 του Ν. 4356/2015.
2. Οι κρατούμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους ατομικής υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους διαβίωσής τους, στον ιματισμό και τα κλινοσκεπάσματά τους καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των καταστημάτων, όπως αυτοί καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων.

  • Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 23 παραγνωρίζεται ότι πολλά τρανς πρόσωπα έχουν εξειδικευμένες ανάγκες υγιεινής που δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες ανάγκες υγιεινής των cis προσώπων του ίδιου φύλου. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε αναδιατύπωση ώστε να αναφέρεται: “με ειδική μέριμνα για την κάλυψη των τυχόν ειδικών αναγκών υγιεινής των γυναικών, των διεμφυλικών και των υπερηλίκων κρατουμένων,”

    Εκ μέρους της Colour Youth

    Φίλιππος Παγάνης
    Διαχειριστής