Άρθρο 86 – Εθελοντική εργασία και κοινωνικός έλεγχος

1. Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και η διοίκηση των καταστημάτων κράτησης συνεργάζονται με φυσικά πρόσωπα και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την καλύτερη προετοιμασία της επιστροφής των κρατουμένων στην κοινωνία.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έγκριση χορήγησης άδειας συνεργασίας με την ιδιότητα του εθελοντή από τα καταστήματα κράτησης καθώς και η διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από πρόταση της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και γνώμη του ΚΕΣΦ. Με παρόμοια απόφαση χορηγούνται άδειες συνεργασίας και σε πρώην κρατουμένους οι οποίοι έχουν επανενταχθεί κοινωνικά, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από την αποφυλάκισή τους.
3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εθελοντές αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν οι οικείες πανεπιστημιακές σχολές σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Τα καταστήματα κράτησης επιτρέπεται να επισκέπτονται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Διευθυντή τους, μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα και τις λοιπές δομές εγκλεισμού κρατουμένων, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», του Σώματος Επισκεπτών καθώς και εκπρόσωποι των δικηγορικών και ιατρικών συλλόγων. Τα μέλη και οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών επιτρέπεται να κινούνται σε όλους τους χώρους των καταστημάτων κράτησης, να συνομιλούν με τους κρατούμενους και να ενημερώνονται από τα όργανα που προβλέπονται από τον παρόντα κώδικα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΦ, καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σώματος Επισκεπτών των καταστημάτων κράτησης.

  • Παραγρ.4: Στους έχοντες δικαίωμα να επισκέπτονται τα καταστήματατα κράτησης να συμπεριληφθούν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπως φοιτητές, συλλογικότητες με συναφές αντικείμενο. Επίσης να οριστεί η υποχρέωση επισκέψεων από ενώσεις δικαστικών λειτουργών και φοιτητές Νομικής.

  • 27 Οκτωβρίου 2017, 17:35 | Γιώργος

    Ένας «εθελοντής» που εισέρχεται και «εργάζεται» μέσα στην φυλακή σε ποιον πειθαρχικό κώδικα και σε ποιο πειθαρχικό δίκαιο εμπίπτει ως προς τον έλεγχο? ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!
    Επίσης να μπει ένα φρένο στις επισκέψεις διαφόρων περίεργων και δήθεν εθελοντών στις φυλακές, στους οποίους οι κρατούμενοι παρουσιάζονται ως ζώα σε ζωολογικό κήπο ή ως μουσειακό έκθεμα. Οι κρατούμενοι δεν είναι ούτε ζώα, ούτε μουσειακό υλικό για τον κάθε περίεργο που θέλει να περάσει την ώρα του μέσα στις Φυλακές. Αν δεν θέλει να «περάσει» και κάτι άλλο…