Άρθρο 75Α – Απόλυση υπό όρο

Οι κατάδικοι κρατούμενοι προετοιμάζονται με τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου κράτησης, την επικοινωνία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τους θεσμούς εναλλακτικής έκτισης των ποινών για την αποφυλάκισή τους πριν συμπληρωθεί ο χρόνος έκτισης της ποινής τους. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, την άρση και την ανάκληση της απόλυσής τους ρυθμίζονται στα άρθρα 105-110Γ ΠΚ.