Άρθρο 65 – Αξιέπαινες πράξεις και επιβράβευση κρατουμένων

1. Οι εξαιρετικές πράξεις και οι επιτυχίες των κρατουμένων, όπως η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διακρίσεις στην εκπαίδευση, την εργασία και την καλλιτεχνική δημιουργία, ενέργειες αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, η παροχή πρώτων βοηθειών σε συγκρατούμενο ή άλλο πρόσωπο που κινδυνεύει κ.λπ., βεβαιώνονται αμέσως από τον κοινωνικό λειτουργό του καταστήματος ή τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής δομής ή τον αρχιφύλακα, με έγγραφη αναφορά και σχετική εισήγησή τους προς το Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου, στο οποίο οι κρατούμενοι καλούνται για αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
2. Η επιβράβευση περιλαμβάνει:
α) γραπτό έπαινο,
β) απονομή βραβείων όπως βιβλίων, εργαλείων, μουσικών οργάνων και άλλων χρήσιμων αντικειμένων,
γ) απονομή χρηματικού επάθλου,
δ) χάρη ή μετριασμό πειθαρχικών ποινών που δεν έχουν εκτελεστεί ή δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως,
ε) διαγραφή πειθαρχικών ποινών που βρίσκονται σε ισχύ,
στ) κατ’ εξαίρεση χορήγηση τακτικής άδειας πριν από τη συμπλήρωση του κατώτατου προβλεπόμενου ορίου, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, και
ζ) αύξηση του ανώτατου ετήσιου ορίου ημερών τακτικής άδειας κατά πέντε ημέρες.
3. Η επιβράβευση απονέμεται:
α) στις περιπτώσεις α’, β’, γ’ και δ’ της προηγούμενης παραγράφου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου, και
β) στις υπόλοιπες περιπτώσεις από το Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου.