Άρθρο 26 – Ενδυμασία και κλινοστρωμνή

1. Κάθε κρατούμενος φέρει την ατομική του ενδυμασία, η οποία είναι ευπρεπής και καθαρή και σε καμία περίπτωση, είτε ευρίσκεται εντός του καταστήματος κράτησης είτε μετακινείται εκτός αυτού λόγω μεταγωγής ή άδειας, δεν φανερώνει την ιδιότητά του. Εάν κατά την είσοδό του στο κατάστημα κράτησης, είτε ως νεοεισαγόμενος, είτε ως μεταγόμενος, δεν έχει μαζί του επαρκή και κατάλληλα για την εποχή και τις κλιματικές συνθήκες δικά του είδη ένδυσης και υπόδησης, διευκολύνεται για να τα παραλάβει το συντομότερο δυνατόν από πρόσωπα που ανήκουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του, ακόμη και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο των προσώπων που δικαιούται να δέχεται σε επισκεπτήριο. Η ίδια διευκόλυνση παρέχεται και κατά την παραμονή του στο κατάστημα κράτησης, όταν μεταβάλλονται οι εποχές ή οι κλιματικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, ο κρατούμενος δικαιούται να προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση με δικές του δαπάνες επιτρεπόμενα είδη ένδυσης και υπόδησης από συμβεβλημένο ή άλλο κατάστημα της επιλογής του.
2. Η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί, σε όσους κρατουμένους δεν διαθέτουν επαρκή ενδυμασία και υποδήματα, ανάλογα με την εποχή του έτους και τις κλιματικές συνθήκες. Τα είδη που χορηγούνται δεν επιτρέπεται να έχουν εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό χαρακτήρα. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης μπορεί να επιτρέπει την παράδοση ειδών ένδυσης και υπόδησης και σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στον κύκλο των επισκεπτών του κρατουμένου, κατόπιν ελέγχου των ειδών που γίνεται πάντοτε παρουσία των προσώπων αυτών, χωρίς διεξαγωγή επισκεπτηρίου.
3. Οι κρατούμενοι που εργάζονται σε αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες ή εργαστήρια ή απασχολούνται σε άλλες εργασίες δικαιούνται να τους παρέχεται κατάλληλος ρουχισμός, που πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά και σε κάθε περίπτωση όταν φθείρεται λόγω της εργασίας τους.
4. Οι κρατούμενοι που έχουν από την επαγγελματική ή άλλη ιδιότητά τους ιδιαίτερη στολή ή άλλη ειδική περιβολή δεν επιτρέπεται να τη φορούν στο κατάστημα, εκτός των κληρικών οι οποίοι δεν έχουν αποσχηματισθεί. Επίσης δεν επιτρέπεται στους κρατουμένους να φορούν ενδύματα και άλλα είδη στα οποία αποτυπώνονται μηνύματα ή σύμβολα προσβλητικά για άτομα και ομάδες λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, κοινωνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου.
5. Οι κρατούμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικά τους κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. Η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί τα εν λόγω είδη σε όσους δεν διαθέτουν, σε επαρκή ποσότητα ανάλογα με την εποχή του έτους και τις κλιματικές συνθήκες. Σε όλους τους κρατουμένους χορηγούνται στρώμα, μαξιλάρι και δύο μαξιλαροθήκες. Όλα αυτά, είτε χορηγούνται από το κατάστημα είτε ανήκουν στον κρατούμενο, αλλάζουν συχνά για να είναι πάντα καθαρά και αντικαθίστανται όταν φθείρονται. Για τον σκοπό αυτό ο διαχειριστής μεριμνά ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες των ανωτέρω ειδών.

 • Αναφορικά με το το Άρθρο 26 παράγραφος 2, ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας θεωρούμε σημαντικό το κάθε άτομο να έχει πρόσβαση σε ενδυμασία που να συνάδει με την έκφραση του φύλου του. Για αυτό προτείνουμε την αναδιατύπωση της πρώτης πρότασης της παραγράφου σε: “… ανάλογα με την εποχή του έτους, τις κλιματικές συνθήκες και την έκφραση του φύλου του/ης κρατούμενου/ης.”

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φιλιππος Παγάνης,
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 26 – Ενδυμασία και κλινοστρωμνή:

  Θεωρούμε θετική την αναφορά στην Παράγραφο 4 σε απαγόρευση ειδών που αποτυπώνουν μηνύματα ή σύμβολα προσβλητικά για άτομα και ομάδες λόγω, ανάμεσα στα υπόλοιπα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου. Ωστόσο, θα ήταν δόκιμο σε προηγούμενη παράγραφο να προστεθεί στοιχείο ως ακολούθως: «Εάν το πρόσωπο το ζητήσει, η διεύθυνση του καταστήματος χορηγεί ενδυμασία που να αναλογεί και να συνάδει με την ταυτότητα φύλου του».

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • 25 Οκτωβρίου 2017, 14:01 | ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ

  Γίνεται ειδική μνεία για χορήγηση στρώματος , μαξιλαριού και δύο μαξιλαροθήκες σε όλους τους κρατουμένους γιατί όχι και σεντονιών και κουβέρτας ?