Άρθρο 09 – Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου

1. Το Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου συμβάλλει στην ομαλή κοινή διαβίωση των κρατουμένων στο κατάστημα και την προετοιμασία τους για την προσαρμογή τους στην κοινωνική ζωή μετά την απόλυσή τους.
2. Το συμβούλιο είναι τριμελές και αποτελείται από α) τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, ως πρόεδρο, β) τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης και γ) τον Προϊστάμενο του τμήματος κοινωνικής εργασίας ή τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό του καταστήματος και, ελλείψει κοινωνικών λειτουργών, τον αρχαιότερο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
3. Το συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση τακτικών και εκπαιδευτικών αδειών μετά από την υποβολή σχετικών αιτήσεων κρατουμένων, για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων τους και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων ή την επιβράβευση αξιέπαινων πράξεών τους, μετά από την υποβολή γραπτών αναφορών υπαλλήλων του καταστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του παρόντος. Επίσης εισηγείται στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών του τόπου στον οποίο εκτίεται η ποινή για την τμηματική έκτισή της ή τη χορήγηση άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης με ή χωρίς παροχή κοινωφελούς εργασίας, ιδίως για τη συνέχιση της επαγγελματικής απασχόλησης κρατουμένων ή την εργασία η οποία έχει εξευρεθεί γι’ αυτούς εκτός καταστήματος κράτησης.
4. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου ρυθμίζεται στις οικείες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 • Να θεσμοθετηθεί συμμετοχή του αφορώμενου κρατούμενου στο Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου.

 • 17 Οκτωβρίου 2017, 21:15 | Ηλιας Καρκος

  Συμβούλιο αδειών
  θα έπρεπε να αποτελείται από περισσότερα άτομα
  και μάλιστα εκτός Καταστημάτων Κράτησης επειδή:
  1. δεν έχουν άμεση σχέση με τους κρατούμενους και σαφώς θα είναι ανεπηρέαστοι ποιο ακριβοδίκαιοι στην κρίση και απόφαση τους.Περισσότεροι ψήφοι μείωση ποσοστού λάθους και αδικίας.
  2. διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει χρηματισμός μέλους.
  3. διασφαλίζεται ότι λόγου μεγαλύτερου σχήματος, δεν θα υπάρξουν εκβιασμοί και έκνομες ενέργειες από κρατούμενους στα μέλη του Συμβουλίου.
  4. καλό θα ήταν στο Συμβούλιο να συμμετέχει και ο Αρχιφύλακας του Καταστήματος καθόσον αυτός έρχεται σε άμεση επαφή με τους κρατουμένους και έχει άμεση γνώση για την κατάστασή τους και την εν γένει συμπεριφορά του στο Κατάστημα.