Άρθρο 34 – Πρόσβαση στο προαύλιο ή σε άλλο ανοικτό χώρο, σωματική άσκηση και άθληση

1. Οι κρατούμενοι έχουν καθημερινά πρόσβαση σε προαύλιο χώρο ή σε ανοικτό χώρο προστατευόμενο από τις καιρικές μεταβολές για τη διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας τους, για να περπατούν ή να ασχολούνται με ατομικές ασκήσεις ή με διάφορα αθλήματα. Οι προαύλιοι χώροι είναι προσβάσιμοι στους κρατουμένους από έξι έως επτά ώρες ημερησίως, πρωινές και απογευματινές ώρες, και οι κοινόχρηστοι προστατευόμενοι χώροι είναι προσβάσιμοι από δέκα έως δώδεκα ώρες ημερησίως, ανάλογα με την εποχή του έτους. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος ο χρόνος παραμονής των κρατουμένων εκτός ατομικών και ομαδικών χώρων κράτησης σε κοινόχρηστους προστατευόμενους χώρους αυξάνεται από μία μέχρι δύο ώρες ημερησίως με ημερήσια διαταγή του Διευθυντή του καταστήματος. Ο χρόνος προαυλισμού, άσκησης και άθλησης για κρατουμένους στους οποίους έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του περιορισμού σε ειδικό κελί κράτησης περιορίζεται σε δύο ώρες ημερησίως.
2. Για την ατομική ή ομαδική σωματική άσκηση των κρατουμένων δημιουργούνται κατάλληλα διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι χώροι, εσωτερικοί (γυμναστήριο) ή εξωτερικοί (γήπεδα).
3. Τα προγράμματα άσκησης και άθλησης οργανώνονται και επιβλέπονται από επαγγελματίες γυμναστές. Ο ιατρός του καταστήματος ελέγχει την ικανότητα κάθε κρατουμένου να συμμετάσχει στα εν λόγω προγράμματα.

  • Παρ 1:Οι ώρες προαυλισμού θα πρέπει να αυξηθούν από 7 έως 9 ώρες, οι δε προαύλιοι χώροι θα πρέπει να αναμορφωθούν ριζικά ώστε πραγματικά οι κρατούμενοι να μπορούν να προαυλιστούν κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες.