Άρθρο 05 – Συμμετοχή κρατουμένων στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων κράτησης

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκφρασης γνώμης των κρατουμένων σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και συγκεκριμένα το προσφερόμενο συσσίτιο, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τις δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης, την τηλεφωνική επικοινωνία και τη διαμόρφωση των χώρων διεξαγωγής των επισκεπτηρίων.

 • Άρθρο 5 – Συμμετοχή κρατουμένων στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων κράτησης:

  Ενώ κατά το Άρθρο 2, Παράγραφος 2 του Σχεδίου Νόμου ορίζεται ότι: «δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία», στο Άρθρο 5 αναφέρεται: «Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκφρασης γνώμης των κρατουμένων σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων και συγκεκριμένα το προσφερόμενο συσσίτιο, τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τις δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης, την τηλεφωνική επικοινωνία και τη διαμόρφωση των χώρων διεξαγωγής των επισκεπτηρίων». Τούτο εκτός του ότι είναι σχήμα οξύμωρο, παραβιάζει ατομικά δικαιώματα των κρατουμένων και αποτελεί απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • α)Αντί να επαφίεται στον εσωτερικό κανονισμό κάθε φυλακής, να ορίζεται ρητά από τον παρόντα κώδικα: πχ δύο άτομα από κάθε πτέρυγα, τα οποία εναλλάσσονται σε κάθε συμβούλιο.
  β) Να προβλεφθεί συμμετοχή των κρατουμένων στα όργανα της άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής σε κάθε φυλακή.