Άρθρο 86Β – Οργάνωση του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης

1. Οι υπηρεσίες των καταστημάτων κράτησης και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, , υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα θεραπευτικά καταστήματα κράτησης που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 3772/2009, υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει, όσον αφορά τη μέριμνα για τη στελέχωση με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό, την υγειονομική οργάνωση και την υλικοτεχνική υγειονομική υποδομή και εξοπλισμό.
2. Η αποστολή, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού και η κατανομή τους κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η σχέση εργασίας καθώς και η επιλογή, τα προσόντα διορισμού, η πρόσληψη, η εκπαίδευση, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των υπαλλήλων και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται σε ιδιαίτερο οργανικό νόμο και, μέχρι την έκδοσή του, στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης και Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, όπου δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Στον ίδιο οργανικό νόμο ή Οργανισμό προβλέπεται και ρυθμίζεται η μερική απασχόληση με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων και άλλων προσώπων με ειδικές γνώσεις στα καταστήματα κράτησης στα οποία δεν υφίστανται νομοθετημένες θέσεις ή οι υπάρχουσες θέσεις είναι κενές.
3. Η εργασία του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και απαιτητική δημόσια υπηρεσία. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών συμβάλλουν με το παράδειγμα και την εν γένει επαγγελματική συμπεριφορά τους στην ομαλή ένταξη των κρατουμένων, των αποφυλακιζομένων και των προσώπων που τελούν υπό επιμέλεια και επιτήρηση στην κοινωνία.
4. Το προσωπικό οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει τις ενέργειές του για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος κράτησης και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Για τον σκοπό αυτό, όλοι οι υπάλληλοι μεριμνούν ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης τα πρόσωπα αυτά να υποβάλλονται σε μεταχείριση που προσανατολίζεται στην εξασφάλιση της δίκαιης εκδίκασης της υπόθεσής τους, εάν είναι υπόδικοι, και της προσαρμογής τους στον νόμιμο κοινωνικό βίο, εάν είναι κατάδικοι.
5. Στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου:
α) οι υπόδικοι διευκολύνονται για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, και
6. Τα όργανα των καταστημάτων κράτησης μεριμνούν προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλους τους κρατουμένους η δυνατότητα να εντάσσονται σε θεσμούς έκτισης των ποινών με τους οποίους αξιοποιείται δημιουργικά ο χρόνος της ποινής και ενισχύονται οι δεσμοί τους με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ιδίως όταν πλησιάζει ο χρόνος για την οριστική ή υπό όρο απόλυσή τους.

 • 27 Οκτωβρίου 2017, 10:34 | Σπύρος Κ.

  Το παρόν άρθρο 86β και στην παράγραφο 3 αντιγράφει μία και μόνο σειρά από τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες . Περιέργως «ξεχνάει» να αναφερθεί ότι οι αμοιβές του προσωπικού αυτού πρέπει να ανταποκρίνονται στο επίπονο και απαιτητικό έργο του. Όταν και εάν διορισθεί ποτέ ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, ο μισθός του δεν θα ξεπερνά τα 580 – 600ΕΥΡΩ, μαζί με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (το οποίο επίδομα δεν καταβάλλεται ούτε στους διοικητικούς υπαλλήλους των φυλακών!!!).
  Να προστεθεί στην παρούσα παράγραφο η πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Κανόνων περί των αμοιβών του σωφρονιστικού προσωπικού.

 • 27 Οκτωβρίου 2017, 09:27 | Σπύρος Κ.

  Το παρόν άρθρο 86Β αποτελεί μία φιλολογικού και αόριστη διατύπωση για το προσωπικό των φυλακών, χωρίς να τολμάει να αντιμετωπίσει ή να προσπαθήσει έστω να επιλύσει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι (όλων των κλάδων και ειδικοτήτων) που εργάζονται μέσα στις Φυλακές. Καμία αναφορά στην ιεραρχία του φυλακτικού προσωπικού ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), καμία αναφορά ή πρόβλεψη στον βαθμό – καθήκοντα του Υπαρχιφύλακα βάρδιας (πλέον ο εκάστοτε Διευθυντής τοποθετεί όποιον του αρέσει), καμία πρόβλεψη στην ανάγκη για την δημιουργία ενός ενδιάμεσου βαθμού με συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάμεσα στον Φύλακα και τον Υπαρχιφύλακα, καμία πρόβλεψη στην ελάχιστη επιτρεπτή και ανεκτή αναλογία μεταξύ κρατουμένων και υπαλλήλων, ανά βάρδια και ανά πτέρυγα. Καμία πρόβλεψη για την δημιουργία θέσεως Υποδιευθυντή στις Φυλακές. Καμία αναφορά στους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες (τους οποίους έχει καταπατήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης) για την επίπονη και ιδιαίτερα απαιτητική εργασία του σωφρονιστικού προσωπικού, που πρέπει να αμείβεται αναλόγως.
  Επίσης, πρέπει να απαγορευθεί η επαίσχυντη (όπως την κατάντησαν) διάταξη του Ν.692/77 που επιτρέπει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μετακινεί ή να μεταθέτει ή να αποσπά τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ρουσφετολογικά ή εκδικητικά, σαν να πρόκειται για φαντάρους που υπηρετούν σε προχωρημένα φυλάκια της εποχής του εμφυλίου.
  Το προσωπικό στις Φυλακές σήμερα βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή θέση, χωρίς οργάνωση, μόνο και χωρίς βοήθεια, φοβισμένο και καταρρακωμένο και κυριολεκτικά όχι μόνο έχει αφεθεί στην τύχη του, αλλά αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις έχει στοχοποιηθεί και συρθεί σε εφημερίδες, σε δικαστικές αίθουσες και σε πειθαρχικά συμβούλια. Περίτρανη απόδειξη αποτελούν οι καρατομήσεις Διευθυντών φυλακών και Αρχιφυλάκων ανά την Ελλάδα (Αυλώνα, Ψυχιατρείο, Πάτρα)!
  Διαφάνεια παντού, με αξιοκρατικές κρίσεις και όχι ρουσφέτια!

 • 25 Οκτωβρίου 2017, 10:14 | Γιάννης

  Πόσο συνταγματικό και δημοκρατικό είναι να κρατάτε τους εξωτερικούς φρουρούς επί 17 και πλέον χρόνια χωρίς το δικαίωμα της μετάταξης όπως έχουν όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι στην οχταετία ???
  Πόσο αξιοκρατικό είναι στην ΕΛΛΑΔΑ του 2017 να κατέχουν σημαντικές διοικητικές
  θέσεις άτομα με απολυτήριο λυκείου και άτομα με πτυχίο Π.Ε και Τ.Ε και μεταπτυχιακό να βρίσκονται στις σκοπιές των καταστημάτων κράτησης ???
  Πόσο λογικό είναι να μην υπάρχει ιεραρχία στους εξωτερικούς φρουρούς και να είναι καθηλωμένοι στο απόλυτο μηδέν επί 17 χρόνια και να ανανεώνουν τους αστυνομικούς συνέχεια ? Άραγε από τους 2000 εξωτερικούς φρουρούς δεν υπάρχουν αξιόλογα άτομα για να αναλάβουν την διοίκηση των τμημάτων Εξωτερικής Φρουράς ???
  Η Ελλάδα για να αλλάξει χρειάζεται πρώτα την αξιοκρατία και μετά τις απαραίτητες μεταρυθμίσεις σε όλο τον δημόσιο τομέα . Αξιοποίηση των πτυχιούχων από το υπουργείο και όσους δεν μπορεί , να τους δώσει το δικαίωμα , που τους ανήκει άλλωστε , της μετάταξης .

 • 18 Οκτωβρίου 2017, 16:57 | Μαρία

  Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης δεν έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν και παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης παρότι μεγάλο μέρος αυτών έχουν υψηλά προσόντα (απόφοιτοι ΑΕΙ , ΤΕΙ , Μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες και γνώσεις Η/Υ)πράγμα που αποτελεί αντικίνητρο εργασίας.
  Θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια αναμόρφωση των οργανογραμμάτων των Καταστημάτων Κράτησης και να δημιουργηθούν στα Τμήματα Φύλαξης κλάδοι ΠΕ Φυλάκων και ΤΕ Φυλάκων ώστε οι υπάλληλοι να εξελίσσονται ιεραρχικά σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα (αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες).

 • 18 Οκτωβρίου 2017, 12:07 | Κωστας

  Ιεραρχια απο παιδια που εχουν σπουδασει,απο παιδια με πτυχια,ΠΕ,ΤΕ.Υπαρχουν παιδια που μπορουν να πανε το σωφρονιστικο συστημα μπροστα.ΠΕ και ΤΕ σε ολη την ιεραρχια της φυλακης.Μονο ετσι θα παμε στην καινουργια εποχη…Αξιοπιστια

 • 18 Οκτωβρίου 2017, 11:21 | Δημήτρης

  Το 2017 στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στις φυλακές οι διευθυντές και τμηματάρχες είναι ΥΕ ( ΕΛΕΟΣ!!! ) και ΔΕ. Λίγοι είναι ΤΕ και κάποιοι ΠΕ. Αν δεν θεσπιστεί να είναι υποχρεωτικά όλοι ΠΕ με μεταπτυχιακό (βλέπε μητρώο επιτελικών στελεχών) δεν πρόκειται να πάτε μπροστά και όλα όσα γράφετε παραπάνω θα πάνε στο κάλαθο των αχρήστων.
  Υπάρχουν νέα μοντέλα διοίκησης και νέες τεχνολογίες που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Η φυλακή όλα αυτά τα χρόνια ήταν απλά ο προθάλαμος διορισμού στο δημόσιο και τίποτα άλλο. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν χρήση Η/Υ.

  Επίσης ότι το προσωπικό είναι μόνο ΔΕ στις μέρες μας είναι αστείο. Τόσα παιδιά είναι απόφοιτοι κοινονικών και ανθρωπιστικων σπουδών και εσείς διορίζετε μόνο ΔΕ. Έτσι δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε την αντίληψη εργασίας πέρα από την φύλαξη.

  Τέλος για το προσωπικό θα μπορούσε να επιχορηγηθει η γνώση ξένων γλωσσών όπως αλβανικά, ρωσικα κτλ και επιδοτήσεις μετακινήσεων για τις απομακρυσμενες περιοχές.