Άρθρο 80 – Μέριμνα της Πολιτείας για τους απολυομένους

1. Με προεδρικό διάταγμα δημιουργούνται ξενώνες για τους απολυόμενους, υπαγόμενοι στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συνεργάζεται για τη δημιουργία των ξενώνων αυτών με τους ΟΤΑ και κάθε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στους ξενώνες αυτούς, οι απολυόμενοι μπορούν να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα έως δύο μηνών από την απόλυσή τους, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία των ξενώνων, το προσωπικό τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2. Με τη συνδρομή του ΟΑΕΔ, των ΟΤΑ, της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και άλλων κοινωνικών φορέων ή εθελοντών, παρέχεται στους φιλοξενούμενους στους ξενώνες κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά στην εξεύρεση εργασίας και στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ή προσομοιωμένων επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της Πολιτείας, στις οποίες προσλαμβάνονται απολυθέντες κρατούμενοι κατά προτεραιότητα.

 • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας προτείνουμε, με δεδομένους τους έντονους αποκλεισμούς στον εργασιακό τομέα να προστεθεί ακόμα μία παράγραφος στο Άρθρο 80: “Ειδική μέριμνα λαμβάνεται σχετικά με τις παραπάνω προβλέψεις του παρόντος άρθρου για την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των ατόμων δικαιούχων ειδικής προστασίας από δυσμενείς διακρίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφο 1, για δραστηριότητά τους στην κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισμών τους από τον εργασιακό τομέα υπό συνθήκες διασφαλισμένης αποδοχής και συμπεριληπτικότητας”.

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φιλιππος Παγάνης,
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 80 – Μέριμνα Πολιτεία για τους Απολυόμενους:

  Προτείνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσωπα που λόγω αποκλεισμών ιδίως αυτών που βάση έχουν το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, να υπάρχει ειδική μέριμνα και κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά στην εξεύρεση εργασίας και στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Παραγρ.1: Χρονοδιάγραμμα δημιουργίας συγκεκριμένου αριθμού ξενώνων για τους άστεγους απολυόμενους