Άρθρο 33 Εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ, με τα οποία δημιουργούνται οι συστημικές σχέσεις των φορέων του, με στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών, είναι τα ακόλουθα:
α) η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα του άρθρου 17 παρ. 3 περ. α του ν. 3937/2011 (Α ́ 60), όπως η περ. α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4277/2014 (Α ́156), καθώς και τα λοιπά βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας, όπως προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011,
β) το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το δίκτυο Natura 2000 του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ,
γ) τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3937/2011,
δ) τα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011, που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους αρμόδιους φορείς,
ε) τα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. ν. 3937/2011,
στ) οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 37 του παρόντος και τα Μνημόνια Συνεργασίας του άρθρου 38 του παρόντος που συνάπτει ο ΟΦΥΠΕΚΑ με άλλους δημόσιους φορείς.
ζ) το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών .
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εκπονεί Πρόγραμμα Εφαρμογής για την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:27 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Στο Σ.Ν. (Άρθρο 33.2) θα πρέπει οι ΜΔΠΠ να έχουν την ευθύνη της εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της παρ. 5 του Άρθρου 4 του Ν. 3937/2011, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ,

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Φ.Δ. των Π.Π.: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:17 | Χρήστος Πανταζόπουλος

  Περ.α που είναι η Στρατηγική, εκείνο το τεύχος που συντάχθηκε από εξωτερικό συνεργάτη του ΥΠΕΝ ευχολόγιο ήτανε, ούτε στοιχεία περιείχε, ούτε στόχους εφικτούς έθετε. Εν κατακλείδι καλέστηκαν οι ΦΔ να συμπληρώσουν τι κάνανε λες και η Εθνική Στρατηγική αφορά μόνον τους ΦΔ. Οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες που αδειοδοτούν γιατί δεν καλέστηκαν να εξηγήσουν με αρνητικό πρόσημο από τις αδειδοτήσεις τι προκάλεσαν στις προστατευόμενες περιοχές. Η Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα αφορά μια πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και όχι μόνον τους ΦΔ.
  Περ.β-γ-δ-ε αυτά δεν υπάρχουν, άγνωστο εάν θα υπάρξουν ποτέ και καλούνται οι ΦΔ να εξηγήσουν για την υποβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών. Μάλλον οι αδειδοτούσες υπηρεσίες θα πρέπει να απολογούνται κατά περίπτωση. Εξάλλου βολεύει να είναι τα πάντα ελεύθερα στην Ελλάδα και για αυτό χρεωκοπήσαμε και θα ξαναχρεωκοπήσουμε εάν βαδίσουμε στα ίδια και δεν μάθαμε τίποτα. Βόρεια κράτη που ξεκίνησαν με την λογική απαγορεύονται τα πάντα και μετά αποφασίζουμε τι θα χτιστεί και που, ευημερούν, έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, βλέπεις τις πόλεις τους από ψηλά και χαίρεσαι, υπάρχουν συγκοινωνίες σε καλό επίπεδο (επειδή τα πάντα είναι συγκεντρωμένα σε clusters), δίκτυα, ακόμα και αρκετά κρεβάτια ΜΕΘ που είναι επίκαιρο θέμα.
  Τα άρθρα 27-43 να αποσυρθούνε και τα εκσυγχρονιστεί ο θεσμός των υπαρχόντων ΦΔ στην πλάτη των υπαλλήλων και άμισθων ΔΣ (ΑΜΙΣΘΩΝ) καλύπτει η πολιτεία τις υποχρεώσεις της ως προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ελληνική νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον και το μόνον που να μείνει να είναι η αναγνώριση της εργασίας των υπαλλήλων σε ΦΔ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 20:34 | Ελένη Κ.

  Πώς εξειδικεύεται το ζ «το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»? Επίσης τι σημαίνει το 2 (Πρόγραμμα Εφαρμογής για την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης κάθε ΠΠ. Μπερδεύει με το σχέδιο δράσης του άρθρου 42). Γιατί να μην είναι εργαλείο του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ και το σχέδιο δράσης του άρθρου 42?

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:14 | Λάουρα

  παρ. 1 στ) δηλ. ο ΟΦΥΠΕΚΑ ή οι ΜΔΠΠ θα παρακαλάνε Περιφέρειες, Δήμους, Θηροφυλακή, Δασαρχεία κλπ να συνδράμουν π.χ. στο παράνομο κυνήγι; ή στην απομάκρυνση σκουπιδιών από δημότες; και τόσα – τόσα άλλα. Μα είναι κοινό μυστικό (όχι και τόσο μυστικό) πως τους ΦΔΠΠ (ΜΔΠΠ) τους βλέπουν ως το αόρατο μάτι που τους υποδεικνύει τα δικά τους κακώς κείμενα. Τα μνημόνια συνεργασίας θα είναι για το θεαθήναι χωρίς ποτέ μα ποτέ να έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Αυταπάτες να μην υπάρχουν: Συνεργασίες με τους παραπάνω φορείς δεν μπορούν να φέρουν θετικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:52 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  5. Η συμβολή των ΜΔΠΠ δεν είναι σαφής και δείχνει αρκετά περιορισμένη σε σχέση με την σύνταξη/επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων των ΠΠ. Παράλληλα, δεν υπάρχει μνεία για adaptive management των ΜΔΠΠ, όχι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά ακόμα και για την εφαρμογή των ΣΔ, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε περίπτωση αλλαγής συνθηκών λόγω απρόβλεπτων ανθρωπογενών ή και φυσικών παραγόντων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:12 | Ευάγγελος Παππάς

  Παρ. 1.δ: Η ευθύνη της εκπόνησης των Σχεδίων Διαχείρισης προτείνεται να ανήκει στις ΜΔΠΠ διότι τα Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην εκάστοτε Προστατευόμενη Περιοχή, γεγονός που μπορεί να διασφαλιστεί μόνον σε τοπικό επίπεδο.

  Προτείνεται η εξής αναδιατύπωση:
  δ) τα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011, την ευθύνη της εκπόνησης των οποίων έχει η εκάστοτε ΜΔΠΠ και τα οποία εγκρίνονται με .απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ.

  Παρ. 2.: Δεν υπάρχει λόγος ο Υπουργός να εγκρίνει το πρόγραμμα εφαρμογής. Η αρμοδιότητα πρέπει να μεταφερθεί πολύ ποιο κοντά στο προστατευτέο αντικείμενο. Επίσης το Πρόγραμμα Εφαρμογής θα πρέπει αν έχει πολύ ποιο συγκεκριμένο και επιχειρησιακό χαρακτήρα, ώστε να είναι αποτελεσματικό αλλά και να υποστηρίζει την χρηματοδότηση των Σχεδίων Διαχείρισης. Τέλος προτείνεται να ονομαστεί Επιχειρησιακό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής ώστε να αποτυπώνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του.
  Προτείνεται η εξής αναδιατύπωση:
  2. Για τον προγραμματισμό και την αποτελεσματική διασφάλιση της χρηματοδότησης της διαχείρισης για κάθε προστατευόμενη περιοχή συντάσσεται, με ευθύνη της αρμόδιας ΜΔΠΠ το «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής» το οποίο συνοδεύει το Σχέδιο Διαχείρισης. Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών χρηματοδότησης και πιθανών εταιρικών σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθησή τους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο επικαιροποιείται ανά έτος.
  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται από το Διευθυντή της ΜΔΠΠ και κατατίθεται για ενημέρωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ. Με τεκμηριωμένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να απαιτηθεί τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός 30 ημερών από την κατάθεση.

 • – Παράγραφος 1, σημείο α: Επομένως όταν παραπάνω στο άρθρο 27(5)(γ) μιλούσε για εκπόνηση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης εννοούσε αυτήν την στρατηγική και το σχέδιο δράσης. Τότε ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει αρμοδιότητες που εκφεύγουν της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και αφορούν ολόκληρη τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας και το σχετικό άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως.
  – Σημείο στ: «… και ιδιωτικούς φορείς», βλ. άρθρο 41
  – Σημείο ζ: Τι είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών; Δεν ξανααναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο
  – Παράγραφος 2: Απολύτως ασαφές τι είναι το Πρόγραμμα εφαρμογής για την υλοποίηση των ΣΔ κάθε προστατευόμενης περιοχής και το γιατί χρειάζεται κάτι τέτοιο; να σχέδιο διαχείρισης φτάνει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του, σε σχέδιο δράσης. Πότε θα οριστεί τι είναι το πρόγραμμα εφαρμογής και πώς καταρτίζεται;

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:55 | DALAKA

  To Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης προστατευόμενων dεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και δεν είναι κατανοητό περί τίνος πρόκειται

  2. Δεν είναι κατανοητό. Αν έχουμε ένα εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης για μία περιοχή (με τα ετήσια σχέδια δράσης που αναφέρονται επίσης), το Πρόγραμμα Εφαρμογής τι θα προσθέσει; Σε τι θα βοηθήσει;

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:33 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Όπως γνωρίζετε τα ΠΔ, οι ΕΠΜ και τα Σχέδια Διαχείρισης που εκπονεί το ΥΠΕΝ δεν είναι έτοιμα και όπως γράφετε στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου θα καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν και πολύ περισσότερο να εφαρμοστούν. Για ποια εργαλεία μιλάτε λοιπόν. Σε ποιο πρόγραμμα εφαρμογής αναφέρεστε; Δεν είναι εφαρμόσιμα τα σχέδια διαχείρισης;

 • 15 Μαρτίου 2020, 22:23 | Ελπίδα Περουλάκη

  Στην παρ. δ του άρθρου αναφέρεται ότι ένα από τα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ θα αποτελούν «τα Σχέδια Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3937/2011, που εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και άλλους αρμόδιους φορείς».
  Το άρθρο 4 του Ν 3937/2011 αποτελούσε, όμως, αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 1650/1986. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του σχέδιου νόμου αναφέρει ότι «Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 καταργείται». Επομένως, τα Διαχειριστικά αυτά Σχέδια πλέον δεν θα υφίστανται.
  Η έννοια του Διαχειριστικού Σχεδίου (μόνο για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000) αναφέρεται εκ νέου στο άρθρο 47 του νομοσχεδίου, αλλά εκεί δε διευκρινίζεται ποιος θα τα καταρτά.
  Επομένως, η παράγραφος αυτή θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί.

 • 13 Μαρτίου 2020, 16:04 | The Green Tank

  1. Στο άρθρο αυτό (αρθ. 33) απαιτείται επιπλέον νομοτεχνική επεξεργασία, ανάλογα με τις τελικές τροποποιήσεις του ν. 1650/1986 και του ν. 3937/2011 ώστε οι παραπομπές σε συγκεκριμένες διατάξεις να είναι συνεπείς με την τελική μορφή των παραπομπών.

  2. Παρ. 1(ζ): Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιο είναι το πληροφοριακό σύστημα, πού προβλέπεται και τι στόχο έχει, ποιος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του, κοκ, καθώς απουσιάζει άλλη αναφορά σε αυτό (π.χ. στις αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ).

  3. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, το πρόγραμμα εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης θα πρέπει να προβλεφθεί στο αντίστοιχο άρθρο του ν. 1650/1986 σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης όπου θα διευκρινίζεται και το περιεχόμενο του. Σημειώνεται ότι σήμερα προβλέπεται σχέδιο δράσης (παρ. 5 άρθ. 18 του ν. 1650/1986).