Άρθρο 64 Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

1. Για τους οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία αστικών λυμάτων και βρίσκονται είτε σε περιοχή αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) είτε σε περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) ή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ ΑΕ) , η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η δαπάνη κατασκευής δεν βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ

  Στο Άρθρο 64, παράγραφος 1 θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Δήμου όταν σε αυτή δεν υφίσταται ΔΕΥΑ.
  Παράλληλα στην παράγραφο 2 του ιδίου Άρθρου, στο τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ότι «Ακολούθως θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο αντίστοιχος κανονισμός τιμολόγησης του Δήμου ή της ΔΕΥΑ, ή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ή της ΕΥΑΘ Α.Ε.».

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:18 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  α/ Εγκάρσια διέλευση αγωγών λυμάτων από κοίτες ρεμάτων, τεχνικά, διευθετημένες κοίτες και διάθεση αγωγών επεξεργασμένων λυμάτων στον τελικό αποδέκτη
  Θα πρέπει να εισαχθούν απαγορευτικές διατάξεις για την διέλευση αγωγών ακαθάρτων μέσα στις κοίτες υδατορεμάτων. Σε περιπτώσεις υφιστάμενης εγκάρσιας διέλευσης αγωγού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ή μεταφοράς λυμάτων από φυσική ή διευθετημένη κοίτη υδατορέματος, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα με κατάλληλα τεχνικά μέτρα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εκροής των λυμάτων στο υδατόρεμα. Με απώτερο σκοπό πάντοτε την απομάκρυνσή του από το υδατόρεμα. Κατ΄εξαίρεση για τα προτεινόμενα έργα διασφάλισης της παραμονής του αγωγού στο υδατόρεμα να απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4258/2014, εκτός από τις περιπτώσεις ε’ και στ’ της ίδιας παραγράφου όπου αρμόδια αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας.
  β/ Παράνομες Συνδέσεις Αστικών ή Βιομηχανικών Λυμάτων σε δίκτυο ομβρίων ή απευθείας σε φυσική ή διευθετημένη κοίτη ρέματος.
  Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων από αγωγούς ακαθάρτων στα δίκτυα ομβρίων που εκβάλλουν στα ρέματα.
  Σε περίπτωση καταγγελιών για περιβαλλοντική υποβάθμιση, λόγω παράνομων συνδέσεων σε κοίτες ρεμάτων ή αγωγούς του δικτύου ομβρίων, αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της δραστηριότητας και των ενεργειών των εποπτευόντων φορέων της παραγράφου 1 είναι η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που με επιστολή της θα επιβάλει στους εποπτεύοντες φορείς να προχωρήσουν σε εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων λυμάτων εντός 20 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εποπτευόντων φορέων, θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 15 Μαρτίου 2020, 14:52 | π. πεχλιβανιδης

  Είναι θετικο ότι το κοστος της διακλαδωσης δεν θα το επωμιζονται οι καταναλωτες.
  Όμως υπαρχει και σοβαροτερο προβλημα. Υπαρχουν δρομοι μεσα στο κεντρο της Αθηνας με πολυκατοικιες εκατερωθεν που δεν εχει κατασκευασθει ο αγωγος αποχετευσης (πχ στον Νεο Κοσμο). Εκει καλουνται οι περιξ κατοικοι να πληρωσουν τον αγωγο του οποιου το κοστος είναι πολλαπλασιο από αυτό της διακλαδωσης. Το κοστος προκαταβαλλεται και στη συνεχεια περιμενεις και 2 ετη.
  Nομιζω ότι κατά μειζονα λογο θα πρεπει να συμπεριληφθει στην διαταξη και το κοστος κατασκευης του αγωγου λυματων σε πυκνοκατοικημενες περιοχες εφ οσον δεν υπαρχει

 • Δεδομένης της έκτασης του νομοσχεδίου, της πληθώρας από διατάξεις που χρήζουν σοβαρής ανάλυσης, του εντοπισμού σειράς από πολύ προβληματικές διατάξεις, και των τομέων που αγγίζει το νομοσχέδιο, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της διαβούλευσης τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

 • 6 Μαρτίου 2020, 14:12 | Ελευθέριος Παπαβασιλόπουλος

  Καλησπέρα,
  Στο Άρθρο 64 γίνεται λόγος για «τους οικισμούς που εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271». Τούτο ενδεχομένως περιλαμβάνει και τους οικισμούς <2.000 κατοίκων, για τους οποίους γίνεται μνεία (ως προς τη μέθοδο επεξεργασίας) στο Άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας και την ΚΥΑ συμμόρφωσης (ΚΥΑ 5673/400/1997) ;
  Πέραν πάντως της Οδηγίας 91/271, η οποία τελεί υπό αναθεώρηση, θα ήταν ίσως σκόπιμο να διευρυνθεί η πρόβλεψη του Άρθρου 64 και σε οικισμούς < 2.000 κατοίκων, καταρχήν, οι οποίοι π.χ. βρίσκονται σε ΥΣ τα οποία χαρακτηρίζονται σε "ΚΑΚΗ" κατάσταση στα ΣΔΛΑΠ (1η Αναθεώρηση), στο πλαίσιο της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα. Για παράδειγμα, ένας οικισμός, έστω 1.700 κατοίκων, ο οποίος βρίσκεται εντός ΥΣ σε "ΚΑΚΗ" κατάσταση (λόγω νιτρικών στον υπόγειο υδροφόρο), ή βρίσκεται εντός λεκάνης απορροής υδρευτικού ταμιευτήρα, αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα και θα πρέπει ίσως και εδώ εξίσου να εξασφαλισθεί η επιλεξιμότητα των διακλαδώσεων.
  Στο παραπάνω πλαίσιο και με το σκεπτικό του Άρθρου 64 (το οποίο βεβαίως είναι ορθό), θα πρέπει ίσως να αναλογιστεί κανείς και μία δημιουργούμενη ανισότητα που ενδεχομένως αρχίσει να δημιουργείται, με δημότες ενός Δήμου που δεν χρεώθηκαν την διακλάδωση και με δημότες που θα πρέπει να επιβαρυνθούν αυτήν διότι απλά ο πληθυσμός του οικισμού τους είναι πάνω ή κάτω από ένα κατώφλι.

  Με Εκτίμηση

 • Καλημέρα σας, παρακαλούμε στη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και ειδικότερα στο Άρθρο 64: «Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ» να συμπεριληφθούν ως επιλέξιμες δαπάνες και οι περιοχές ιδιωτικών συνδέσεων των Δήμων που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α.

  Με εκτίμηση,
  Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές
  Δήμαρχος Λοκρών