Άρθρο 29 Οργανωτική Διάρθρωση ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαρθρώνεται ως εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διοικητικού και η Διεύθυνση Οικονομικού.
2. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα και Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα. Οι Διευθύνσεις αυτές εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Τμήματος και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.
3. Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής.

 • 18 Μαρτίου 2020, 09:35 | Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται Παράρτημα Ι, το οποίο προφανώς αφορά τον Πίνακα Αντιστοιχίας ΦΔΠΠ / ΜΔΠΠ, ο οποίος ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν διευκρινίζει ποιες περιοχές Natura θα εποπτεύονται από την κάθε νέα Μονάδα.
  Οι ΜΔΠΠ καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγάλες εκτάσεις και είναι βέβαιο πως θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα στην εποπτεία / προστασία των περιοχών Natura (πολύ μεγάλη απόσταση από πιθανές έδρες / πολύ μεγάλη διαφοροποίηση φυσικών οικοσυστημάτων). Ενδεικτικό το παράδειγμα της νέας «Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης», καθώς εφόσον η έδρα του τμήματος παραμείνει στο Ηράκλειο η περιοχή “αρμοδιότητάς” της GR4320006 απέχει περισσότερο από 140 χιλιόμετρα και μάλιστα μέσω ενός ιδιαίτερα προβληματικού οδικού δικτύου.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:16 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Η διάρθρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε μία Γενική Δ/νση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με δύο Δ/νσεις, μία για Διαχείριση Π.Π. Βόρειου Τομέα και μία για Διαχείριση Π.Π. Νοτίου Τομέα θα είναι δυσχερής, καθώς οι Π.Π. της Ανατολικής και της Δυτικής (ιδιαίτερα) Ελλάδας θα είναι δύσκολο να επιμεριστούν σε αυτές τις δύο Δ/νσεις. Προτείνεται η κατάργηση της διάκρισης της χώρας σε βόρειο και νότιο τομέα και αντί αυτού εξεταστεί η προοπτική να προστεθεί στο Οργανωτικό Σχήμα του ΟΦΥΠΕΚΑ μια Δ/νση Τεχνικών Έργων Διαχείρισης η οποία θα υπάγεται στην Γενική Δ/νση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και θα αναλαμβάνει την υποστήριξη εξειδικευμένων Τεχνικών Έργων Διαχείρισης των μελλοντικών ΜΔΠΠ (π.χ. Διαχείριση Ειδών, Διαχείριση Οικοτόπων Υγροτοπικών και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων), αντικείμενα στα οποία οι Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ δεν διαθέτουν την αντίστοιχη σχετική εμπειρία.

  Τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΙΚΤΥΟΥ: Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης, Καθηγητής Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Καθηγητής Γ. ΑΡΑΠΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ν. Πελοποννήσου-Κυθήρων, Διευθυντής Ερευνών Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Πάρνηθας, Δρ. Γ. ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ – Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σχοινιά-Μαραθώνα, Υμηττού & Νοτιοανατολικής Αττικής

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:34 | ΡΕΜΑΤΤΙΚΗ / ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

  Οι 24 ΜΔΠΠ που αντικαθιστούν τους 36 ΦΔΠΠ, αντί να γίνονται πιο ευέλικτες
  και αποτελεσματικές με αύξηση του αριθμού τους και του δυναμικού τους και με
  συνεπαγόμενη μείωση της έκτασης των ΠΠ που εποπτεύουν ( που ήταν πάγιο αίτημά τους),
  μειώνονται κατά 12 και επομένως αυξάνεται η έκταση των ΠΠ που εποπτεύουν. Λογική
  συνέπεια η υποβάθμιση της εποπτείας και αποτελεσματικότητάς τους στις περιοχές
  αρμοδιότητάς τους. Περαιτέρω υποβάθμιση προκύπτει από τη μετατροπή τους σε
  «τμήματα» του ΟΦΥΠΕΚΑ.

 • Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών {ΦΔΠΠ) βρίσκονται σε 36 διαφορετικά σημεία της χώρας.
  • Με την ψήφιση του νόμου και μετέπειτα τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) το διοικητικό – οικονομικό κομμάτι των εργασιών, που αφορούν τους μέχρι σήμερα 36 ΦΔΠΠ (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δικαιούχοι πράξεων ευρ. Προγραμμάτων, κ.λπ.), καθώς και οι διοικητικές εργασίες, που απορρέουν από την ίδια τη λειτουργία του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ (καθορισμός επιτροπών διαγωνισμών, Πρακτικά Δ.Σ., καθαρογραφή αποφάσεων, κατάρτιση Ημερήσιας διάταξης, κ.λπ.), θα είναι υπό την ευθύνη του ΟΦΥΚΕΠΑ, ο οποίος μέχρι να καταρτιστεί και να ψηφιστεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του, θα πρέπει να εκτελεί όλα τα ανωτέρω δίχως να έχει προσωπικό.
  • Ένα Δ.Σ. ενός ΦΔΠΠ συνεδρίαζει κατά μ.ο 1 φορά το μήνα με περίπου 20-25 θέματα. Συνολικά περίπου οι 36 ΦΔΠΠ μηνιαίως έχουν 900 θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίζει μετά τη σύστασή του ο ΟΦΥΠΕΚΑ.
  • Ακόμη και αν αποφασίζουν για πολλά από αυτά ή διεκπεραιώνονται έστω από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού και την αντίστοιχη Διαχείρισης ΠΠ του νέου οργανισμού τα πρακτικά, που αφορούν διαγωνισμούς (αξιολόγησης, ενστάσεων, ανάθεσης, κατακύρωσης και παραλαβής) θα πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ας σημειωθεί ότι τρέχουν ήδη μόνο στο τομεακό του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 28 πράξεις ΦΔΠΠ, αναμένονται οι υποβολές και των υπολοίπων 8 νέων ΦΔΠΠ. Αρκετοί ΦΔΠΠ υλοποιούν και πράξεις ΠΕΠ, LIFE, Interreg, Leader, κ.α. Όλα τα ανωτέρω υλοποιούνται με αυτεπιστασία, αλλά και με πολλές αναθέσεις υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών.
  • Η διάρθρωση του ΟΦΥΠΕΚΑ σε μία Γενική Δ/νση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με δύο Δ/νσεις, μία για τον βόρειο τομέα και μία για το νότιο θα είναι δυσχερής, καθώς οι προστατευόμενες περιοχές της ανατολικής και δυτικής Ελλάδας θα είναι δύσκολο να επιμεριστούν στις ως άνω δύο Δ/νσεις.
  • Η υλοποίηση μικρών τοπικών έργων, που προκύπτουν από τις ανάγκες διαχείρισης και πολλές φορές χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, υποβοηθά την τοπική επιχειρηματικότητα, προάγει την αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας. Με τη σύσταση του ΟΦΥΠΕΚΑ η δυνατότητα αυτή δεν θα υπάρχει καθώς θα γίνεται λόγος για ενοποιήσεις αναγκών των ΜΔ, ενοποιήσεις έργων κλπ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:39 | Φορείς κ Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων

  Η δημόσια διαβούλευση ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», εν μέσω καραντίνας στην οποία έχει μπει η χώρα μας και κατ’οίκον περιορισμού των πολιτών, δεν προάγει τις αρχές της διαβούλευσης και της απρόσκοπτης συμμετοχής σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Aarhus, σχετικές οδηγίες ΕΕ και την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά, υπάρχει αδυναμία σύγκλισης συλλόγων, κινημάτων πολιτών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ κλπ, αλλά και οργάνων των οποίων οι απόψεις είναι καίριες για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όπως πχ Επιτροπή Φύση 2000. Η απομακρυσμένη επαφή μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαδικασίες ζωντανού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων και οργάνων τα οποία αδυνατούν να συγκληθούν ώστε να λάβουν αποφάσεις.
  Ζητάμε λοιπόν να πράξετε το αυτονόητο και να αποσύρετε το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» και τη σχετική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως ότου επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα.
  Δεδομένου όμως ότι η δημόσια διαβούλευση κακώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποσυρθεί, υποβάλλουμε τις παρακάτω σύντομες παρατηρήσεις και επιφυλασσόμαστε για πιο αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις, ύστερα από μια πιο εκ βάθους μελέτη και σύγκλιση των οργάνων μας προκειμένου να παρθούν συλλογικές αποφάσεις:
  Οι 24 ΜΔΠΠ που αντικαθιστούν τους 36 ΦΔΠΠ, αντί να γίνονται πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές με αύξηση του αριθμού τους και του δυναμικού τους και με συνεπαγόμενη μείωση της έκτασης των ΠΠ που εποπτεύουν ( που ήταν πάγιο αίτημά τους), μειώνονται κατά 12 και επομένως αυξάνεται η έκταση των ΠΠ που εποπτεύουν. Λογική συνέπεια η υποβάθμιση της εποπτείας και αποτελεσματικότητάς τους στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Περαιτέρω υποβάθμιση προκύπτει από τη μετατροπή τους σε «τμήματα» του ΟΦΥΠΕΚΑ.

 • 17 Μαρτίου 2020, 19:05 | Ελένη Κ.

  O Πίνακας αντιστοιχίας ΦΔΠΠ ΜΔΠΠ που ανεβάσατε και αντιστοιχεί στο Παράρτημα Ι του παρόντος νομοσχεδίου είναι το λιγότερο απαράδεκτος. Δε δίνει σε καμία περίπτωση πληροφορία για την προτεινόμενη αντιστοίχιση των περιοχών Natura που βρίσκονται στους υφιστάμενους ΦΔ σε ποια ΜΔ θα ενταχθούν. Παρόλο που πολλά στελέχη των ΦΔ επικοινώνησαν (προφορικά και γραπτά) με το ΥΠΕΝ για να βάλουν τον αναλυτικό πίνακα, αυτό ποτέ δεν έγινε. Συνεπώς για ποια εποικοδομητική διαβούλευση μιλάμε?
  Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι λειτουργικό, ο Οργανισμός να αναλάβει και την αρμοδιότητα Αειφόρου Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει η αντίστοιχη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ. Φυσικά οι δράσεις που αφορούν ευρύτερα στη βιοποικιλότητα είναι και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διάφορες απειλές όπως είναι τα ξενικά είδη.
  Τέλος, δε γίνεται καμία αναφορά για παραρτήματα των ΜΔ, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους.

 • Στην περίπτωση που ακολουθηθεί το προτεινόμενο σχήμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο γεωγραφικός διαχωρισμός. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προτείνει να συζητηθεί και ένα εναλλακτικό σχήμα, σύμφωνα με το οποίο όλες οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μαζί με την αττική και στερεά Ελλάδα θα συμπεριλαμβάνονται στη μία Διεύθυνση, ενώ οι υπόλοιπες 7 στην άλλη. Δεν έχουμε όμως απόλυτα διαμορφωμένη θέση επί αυτού του θέματος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 18:59 | Λάουρα

  Από το παρόν άρθρο αντιλαμβάνεται κανείς πως το ΥΠΕΝ δημιουργεί ένα νέο ΥΠΕΝ δια του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι δομές διάρθρωσης που υπήρχαν / υπάρχουν στο ΥΠΕΝ τις βλέπουμε τώρα στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Τελικά, τι πραγματικά θέλει να κάνει η αιρετή δημόσια διοίκηση του υπουργείου;;; Απορίας άξιον εστί !
  Εμείς όμως παραμένουμε με την απορία.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 17 Μαρτίου 2020, 17:03 | Βαγγέλης Ι. Παράβας

  2. Απαιτείται αποσαφήνιση του ρόλου και της σχέσης των ΜΔΠΠ με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ειδικά σε σχέση με τις διευθύνσεις που συστήνονται. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος τον ΜΔΠΠ υποβαθμίζεται σε σχέση με όσα προβλέπει ο 4519/18. Η γνωμοδότηση και αδειοδότηση δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές τους, παρόλο που τόσο οι ΜΔΠΠ όσο και οι επιτροπές διαχείρισής τους έχουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητα να το κάνουν.

 • 17 Μαρτίου 2020, 15:29 | Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας

  Οι νέες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών θα πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο Διεύθυνσης όπως είναι σήμερα, με 2 ή 3 Τμήματα, ώστε να διατηρήσουν την οντότητά τους ως υπηρεσίες. Η υποβάθμιση σε επίπεδο Τμήματος αποδυναμώνει και απαξιώνει πλήρως τις νέες Μονάδες.

  ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας
  &
  Αν. Διευθυντής ΦΔ – Μπόγλης Αργύριος

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:36 | ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

  Οι ΜΔΠΠ πρέπει να είναι σε μορφή τουλάχιστον Διευθύνσεων και να διαιρούνται οι ίδιες σε τμήματα (Τμήμα Επιστημονικής Παρακολούθησης, Τμήμα Πληροφόρησης κλπ) για να μη αποδυναμώνεται ο ρόλος τους και να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες που ασκούν σήμερα.

 • 17 Μαρτίου 2020, 14:04 | Ευάγγελος Παππάς

  Άρθρο 29 παρ.2.: Προτείνεται η προσθήκη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία απαιτείται για να υποστηρίξει έργα διαχείρισης των ΜΔΠΠ που θα είναι εξειδικευμένα (όπως είναι κάποια έργα διαχείρισης ειδών και ενδιαιτημάτων) και δεν θα δύναται να υποστηριχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες άλλων φορέων (Περιφέρειες, Δήμοι).

  Προτείνεται οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών να είναι Διευθύνσεις και αυτό διότι:
  • Η χωρική τους επικράτεια είναι εξαιρετικά μεγάλη (συνολικά το 1/3 της χώρας περίπου).
  • Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών παγκόσμια γίνεται στην περιοχή και όχι από απόσταση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα της ίδρυσης και τμημάτων από τις ΜΔΠΠ σε επίπεδο μιας χωρικής ενότητας με ενιαία ανθρωπογεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά (δευτερευόντως φυσικά) κριτήρια. Επί της ουσίας τα Τμήματα θα καλύπτουν τις χωρικές ενότητες που κάλυπταν οι Φορείς Διαχείρισης του Ν. 2742/ 1999 οι οποίες είχαν επιλεχθεί με τη λογική επιτόπου διαχείρισης.

  Προτείνεται η παρακάτω συμπλήρωση:
  1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 13:10 | Ευάγγελος Παππάς

  Άρθρο 29 παρ.2.: Προτείνεται η προσθήκη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία απαιτείται για να υποστηρίξει έργα διαχείρισης των ΜΔΠΠ που θα είναι εξειδικευμένα (όπως είναι κάποια έργα διαχείρισης ειδών και ενδιαιτημάτων) και δεν θα δύναται να υποστηριχθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες άλλων φορέων (Περιφέρειες, Δήμοι).
  Προτείνεται οι Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών να είναι Διευθύνσεις και αυτό διότι:
  • Η χωρική τους επικράτεια είναι εξαιρετικά μεγάλη (συνολικά το 1/3 της χώρας περίπου).
  • Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών παγκόσμια γίνεται στην περιοχή και όχι από απόσταση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα της ίδρυσης και τμημάτων από τις ΜΔΠΠ σε επίπεδο μιας χωρικής ενότητας με ενιαία ανθρωπογεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά (δευτερευόντως φυσικά) κριτήρια. Επί της ουσίας τα Τμήματα θα καλύπτουν τις χωρικές ενότητες που κάλυπταν οι Φορείς Διαχείρισης του Ν. 2742/ 1999 οι οποίες είχαν επιλεχθεί με τη λογική επιτόπου διαχείρισης.
  Προτείνεται η παρακάτω συμπλήρωση:
  1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειου Τομέα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιου Τομέα και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών εποπτεύουν τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης και εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 11:25 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ιδρύεται ένας οργανισμός για προμήθειες & υπηρεσίες με διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και όχι τύπου Α ώστε να λύνεται το θέμα των προγραμματικών συμβάσεων. Επίσης παρουσιάζεται ένας πίνακας χωρίς να υπάρχει καμία αντιστοιχία ποια GR η κάθε ΜΔ θα «διαχειρίζεται», ποια θα είναι η έδρα τους, εάν θα υπάρχουν παραρτήματα (με δεδομένο ότι συρρικνώνονται οι 36 ΦΔ σε 24 ΜΔ με τεράστια χωρική αρμοδιότητα). Πως μπορείς να σχολιάσεις επί της ουσίας εάν δεν μπορείς να διαπιστώσεις εάν η κατάργηση των 36 ΦΔ θα επιφέρει διοικητική και οικονομική εξοικονόμηση πόρων;

 • Παράγραφος 2: Δεν υπάρχει παράρτημα, ένας πίνακας υπάρχει όπου όντως «εμφανίζονται» οι ΜΔΠΠ χωρίς καμιά όμως σαφή γεωγραφική αναφορά

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:14 | ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

  Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ιδρύεται ένας οργανισμός για προμήθειες & υπηρεσίες με διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και όχι τύπου Α ώστε να λύνεται το θέμα των προγραμματικών συμβάσεων. Επίσης παρουσιάζεται ένας πίνακας χωρίς να υπάρχει καμία αντιστοιχία ποιά GR η κάθε ΜΔ θα «διαχειρίζεται», ποιά θα είναι η έδρα τους, εάν θα υπάρχουν παραρτήματα (με δεδομένο ότι συρρικνώνονται οι 36 ΦΔ σε 24 ΜΔ με τεράστια χωρική αρμοδιότητα). Πως μπορείς να σχολιάσεις επί της ουσίας εάν δεν μπορείς να διαπιστώσεις εάν η κατάργηση των 36 ΦΔ θα επιφέρει διοικητική και οικονομική εξοικονόμηση πόρων.

 • 16 Μαρτίου 2020, 20:02 | DALAKA

  Το ΝΠΙΔ που εγκαθιδρύεται είναι γιγαντιαίο.
  Με ένα σχήμα τοπικών φορέων ή μονάδων διαχείρισης (36 ή 24 σε αριθμό ή οτιδήποτε άλλο) είναι αρκετό να υπάρχει μία κεντρική υπηρεσία που θα τους παρέχει οικονομική και διοικητική υποστήριξη, και μία που να τους υποστηρίζει και επιβλέπει στην εφαρμογή των αρμοδιοτήτων τους.
  Αυτό γίνεται είτε με ενίσχυση των υφιστάμενων δομών του υπουργείου (ενίσχυση οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας του ΥΠΕΝ και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) είτε με τη σύσταση μίας νέας υπηρεσίας στο οργανόγραμμα του ΥΠΕΝ, (όχι ένα πρόσθετο ΝΠΙΔ).
  Ένα σύνολο 6-10 στελεχών (με οικονομολόγους, νομικούς, περιβαλλοντολόγους) θα ήταν αρκετό να συντονίζει και να υποστηρίζει τα σχήματα αυτά.

 • 16 Μαρτίου 2020, 13:43 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΔΠΠ

  Μια κεντρική δομή γίγαντας με Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, 3 Γενικές Διευθύνσεις και 6 Διευθύνσεις και ποιος ξέρει πόσα Τμήματα εκτός των Μ.Δ. Αρκεί που γίνεται εξοικονόμηση με τους 36 Φ.Δ. επιπέδου Διεύθυνσης που γίνονται 24 Τμηματάκια… σαν να λέμε ξεχασμένα Δασονομεία. Μήπως όλα αυτά δεν γίνονται για εξοικονόμηση αλλά για πλήρη απαξίωση και ευτελισμό των τοπικών Μ.Δ. ώστε να πειθαρχούν στους Managers χωρίς καμία δυνατότητα διαφωνίας?

 • 16 Μαρτίου 2020, 12:03 | Δημήτρης Κοντάκος

  Η Γενική Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής δεν έχει λόγο ύπαρξης. Οι ΜΔΠΠ οι οποίες στην πράξη πρέπει να διαχειριστούν τις ΠΠ (κάτι που δυστυχώς δεν προβλέπεται στο Νομοσχέδιο) θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Διεύθυνσης. Αν λάβουμε υπόψη και το μικρό αριθμό τους (24) σε σχέση με την έκταση της Χώρας, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία τμημάτων υπό τη διοίκηση των ΜΔΠΠ (οι οποίες πρέπει να είναι επιπέδου Διεύθυνσης).

 • 14 Μαρτίου 2020, 19:12 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Οι φορείς λοιπόν μετατρέπονται σε τμήματα.
  Τυχόν Διοικητικό προσωπικό θα ανήκει σε πιο τμήμα και κάτω από ποια Δ/νση. Δηλαδή θα υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι που θα είναι στη ΜΔΠΠ, επιστημονικό προσωπικό που επίσης θα ανήκει σε αυτό το τμήμα και, την εποπτεία τους θα έχει ποια Γενική Δ/νση και ποια Δ/νση; Η δομή δεν θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των προστατευόμενων περιοχών. Θα υπάρξουν πολλά προβλήματα με την οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΜΔΠΠ, με πολλές δυσχέρειες αφού αυτές δεν θα έχουν οικονομική αυτοτέλεια, αλλά θα εξαρτώνται από την κεντρική υπηρεσία του ΟΦΥΠΕΚΑ.
  Ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα έχει τρεις Γενικές Δ/νσεις; Ούτε Υπουργείο να ήταν. Κατά την άποψη μου δεν χρειάζεται να υπάρχουν τόσες Γενικές Δ/νσεις αλλά να δοθεί ένα νέο σχήμα στις ΜΔΠΠ με τη λειτουργία δύο τμημάτων ένα Διοικητικό – οικονομικό και ένα Προστασίας -Διαχείρισης. Να προβλεφθεί περιφερειακή οικονομική αυτοτέλεια των ΜΔΠΠ.

  3. Δεν χρειάζεται Γενική Δ/νση στον τομέα Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, ούτε δύο χωριστές Δ/νσεις.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:33 | Ελπίδα Περουλάκη

  Οι ΜΔΠΠ δεν θα πρέπει να έχουν τη μορφή τοπικών τμημάτων, αλλά Διευθύνσεων, με πρόβλεψη να διαιρούνται οι ίδιες σε τοπικά τμήματα. Οι ΜΔΠΠ, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 34 θα είναι συνολικά 24 (αντί των 36 υφιστάμενων ΦΔ) καλούνται να διαχειριστούν ακόμη μεγαλύτερες εκτάσεις και να αντιμετωπίσουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως π.χ., (α) μεγάλη απόσταση κάποιων περιοχών από την έδρα της κάθε ΜΔΠΠ (σε κάποιες περιπτώσεις η χωρική αρμοδιότητα εκτείνεται σε διαφορετικά νησιά), (β) παρουσία διαφορετικών τύπων φυσικών οικοσυστημάτων, με διαφορετικές απαιτήσεις εποπτείας και διαχείρισης, (γ) επιπλέον ιδιαιτερότητες λόγω π.χ., της αυξημένης επισκεψιμότητα κάποιων περιοχών. Για την όποια εξοικονόμηση χρηματοδοτικών πόρων ή διοικητικής διαχείρισης, υποβαθμίζεται η αποτελεσματικότητα της προστασίας των περιοχών αρμοδιότητας ΜΔΠΠ, ενώ παράλληλα αποδυναμώνεται ο ρόλος τους σε σχέση με τους υφιστάμενους ΦΔ.

 • 13 Μαρτίου 2020, 16:06 | The Green Tank

  1. Παρ. 2 Η διαφοροποίηση μεταξύ βόρειου και νότιου τομέα δεν αιτιολογείται επαρκώς. Η χώρα χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης, υπό μία γενική διεύθυνση, ακριβώς όπως ισχύει και στη Γενική Διεύθυνση Δασών της χώρας, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του ίδιου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

  2. Στην οργανωτική δομή του ΟΦΥΠΕΚΑ πρέπει να προβλέπονται και παραρτήματα ή τοπικά γραφεία των ΜΔΠΠ στην περίπτωση που αυτό απαιτείται για την καλύτερη ανταπόκριση στις αρμοδιότητες τους.

 • 12 Μαρτίου 2020, 11:07 | Λυδία Αλβανού

  Είναι προφανής η απαξίωση των υφιστάμενων ΦΔ και ο υποβιβασμός τους σε μια ακόμη δημόσια υπηρεσία που απλώς θα διεκπεραιώνει χχωρίς αρμοδιότητες και ρόλο ουσιαστικό στη διαχείριση των ΠΠ. Δεν πρέπει να διαρθρώνονται σε επίπεδο τμήματος.