Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και εφεξής και λοιπές διατάξεις

1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και έπειτα, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-21 του παρόντος και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων κάθε κύκλου, για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης πριν εκκινήσει την αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου.
3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων και ενημερώνεται το Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από το μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης.
4. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

Αιτήσεις Κύκλου Ποσοστό επί του τέλους
Σεπτέμβριος 2018 25%
Δεκέμβριος 2018 30%
Μάρτιος 2019 35%
Ιούνιος 2019 40%
Σεπτέμβριος 2019 45%
Δεκέμβριος 2019 50%

5. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων (δ), (ζ), (η), (ι) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση επανυποβολής, και εφόσον διαπιστωθεί εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αξιολογείται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:15 | Ζαγοράκης Βαγγέλης

  Βάσει του ισχύοντος Κανονισμού Αδειών, θα έπρεπε ήδη οι Αιτήσεις των προγενέστερων Κύκλων Υποβολής να έχουν αξιολογηθεί. Ακόμα και βάσει του πραγματικού ρυθμού αδειοδοτήσεων τησ ΡΑΕ, θα έπρεπε να είχαν ήδη αξιολογηθεί οι Αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και τον Κύκλο Ιουνίου 2019.

  Για τις αιτήσεις αυτές που έχουν ήδη υποστεί μια μεγάλη καθυστέρηση, ακόμα και πέρα των αναμενόμενων χρονικών ορίων, είναι τουλάχιστον άδικο να τους ζητείται να πληρώσουν και το Ειδικό Τέλος. Προφανώς τα έργα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν από την καταβολή του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 17 έστω και απομειούμενου.

  Μεταξύ όλων των άλλων επιχειρημάτων που έχουν αναπτυχθεί, θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο κακό θα επιφέρει μια τέτοια ρύθμιση στην εικόνα της χώρας μας όσο αφορά το περιβάλλον της Επιχειρηματικότητας στο ιδιαίτερα προβεβλημένο χώρο των ΑΠΕ. Πολλές από τις Αιτήσεις των περασμένων Κύκλων έχουν υποβληθεί από μεγάλες Διεθνείς Επιχειρήσεις και Ομίλους που θεώρησαν ότι κάτι αλλάζει την Ελλάδα στον Επιχειρηματικό τομέα. Πρέπει τώρα να εξηγήσουμε σε αυτούς τους επενδυτές για ποιο λόγο τους ζητάμε να καταβάλλουν επιπλέον πόρους (πληρώνοντας το Ειδικό Τέλος), προκειμένου να πάρουν κάτι που θα έπρεπε το έχουν ήδη στα χέρια τους.

 • 18 Μαρτίου 2020, 08:21 | EREN HELLAS Α.Ε.

  Προτείνεται η διαγραφή της παρ.5.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:37 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 5
  Εφόσον οι παλαιές αιτήσεις που έχουν ήδη κριθεί, εξαιρούνται από το Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης, δεν θα πρέπει να επαναξιολογούνται οι αντίστοιχης παλαιότητας αιτήσεις που έχουν απορριφθεί και μάλιστα σε προτεραιότητα από νέες.

 • 18 Μαρτίου 2020, 01:23 | Enel Green Power Hellas

  Παράγραφος 4
  Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε πως η καταβολή του ειδικού τέλους θα πρέπει να γίνει κατά το στάδιο της επικαιροποίησης. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα από την εφαρμογή του τέλους διότι θα ξεκαθαρίσει σαφώς νωρίτερα τα έργα με μεγαλύτερη πιθανότητα υλοποίησης από τα έργα που δεν θα καταβάλουν το Τέλος.

 • 17 Μαρτίου 2020, 23:36 | ΤΕΡΖΗΣ Κ.

  Η αναδρομικότητα στην εφαρμογή τελών είναι αντισυνταγματική και λανθασμένη. Αιτήσεις που ήταν πλήρεις κατά τον ισχύοντα κανονισμό, δεν πρέπει να πληρώσουν τέλη καταχώρησης.

 • 17 Μαρτίου 2020, 22:08 | ΣΠΑΝΟΣ Κ

  Ελεος με την παρ. 5.Ουτε σαν τροπολογια λιγο πριν την ψηφιση στη βουλη δε μπαινουν αυτα.Ουτε σε προεκλογικη περιοδο. Με λιγα λογια μαζευτειτε γιατι σας βλεπουν.

 • 17 Μαρτίου 2020, 21:31 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Όλες οι αιτήσεις πριν την εφαρμογή του παρόντος θα πρέπει να διέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 25. Μην ξεχνάμε ότι με βάση τον ισχύοντα κανονισμό αδειών η ΡΑΕ θα έπρεπε είτε να έχει εκδώσει είτε να απορρίψει των σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων.

 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ και η Ελληνική Εταιρία για την Προστασία της Φύσης παραπέμπουν στα σχόλια που έχουν αναρτήσει από κοινού στο άρθρο 1 του Σχεδίου νόμου και τα οποία αφορούν συνολικά το Σχέδιο νόμου.

  Οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 1 έως 47 του Σχεδίου νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος, το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της ΕΕ, γενικές αρχές, όπως η αρχή της πρόληψης και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το άρθρο 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

  Ακόμη, καταγγέλλεται η προσχηματικότητα της διαδικασίας διαβούλευσης, καθώς το ΥΠΕΝ δεν έκανε δεκτό το κοινό αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης, παρά τις εξαιρετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα – ελέω κοροναϊού – και παρά το ότι κατά την πρόσφατη διμηνιαία συνάντηση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τον Φεβρουάριο 2020, υπήρξε διαβεβαίωση προς όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που ήταν παρούσες ότι θα υπήρχε επαρκής χρόνος για τη διαβούλευση.

 • 15 Μαρτίου 2020, 20:54 | ΑΛΕΚΟΣ ΦΩΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ

  Είναι άδικο και δεν υπάρχει λογική στο γιατί να συμπεριληφθούν οι παλιότερες αιτήσεις ( κύκλου Σεπτεμβρίου 2018 έως κύκλου Δεκεμβρίου 2019 ) στο νέο καθεστώς Επιβολής Ειδικού Τέλους και να προστεθούν αναδρομικά κόστη που δεν είχαν υπολογιστεί, για τα παλαιότερα αιτήματα. Στηρίζοντας πάντως τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του γενικότερου πλαισίου, προτείνουμε ο πίνακας να αλλάξει με ένα ενιαίο ποσοστό, για όλα τα έργα των παραπάνω κύκλων , καθώς δε βρίσκουμε κανένα λόγο διαφοροποίησης των παραπάνω έργων

  Το ποσοστό αυτό να είναι στο 5 % , οριζόντια

  Επίσης να διαγραφεί όλη η παράγραφος 5 καθώς αποτελεί επικίνδυνη διάταξη και με αναδρομικό χαρακτήρα

  Με εκτίμηση,

  Χ. Συρικέλας

 • 10 Μαρτίου 2020, 13:49 | Γεωργίου Ι.

  Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί διάταξη που επιφέρει αναδρομικότητα ισχύος του νόμου.
  Με την διάταξη αυτή ανατρέπονται προϋπάρχοντα δικαιώματα και προϋπάρχουσες νομικές καταστάσεις, στις οποίες οι πολίτες / επιχειρηματίες στήριξαν τη στάση τους, τις αποφάσεις τους και τις οικονομικές τους επιλογές.
  Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην ραε κατά την κρίσιμη περίοδο συμμορφώθηκαν με το ισχύον έως και τώρα πλαίσιο, το οποίο αναθεωρείτε με το σχέδιο νόμου. Η εύλογη εμπιστοσύνη των αιτούντων στις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και η προσδοκία τους, ότι με βάση αυτές τις ρυθμίσεις θα κάνουν τις επιλογές τους, θεμελιώνουν την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία με τη σειρά της απορρέει από τη συνταγματική αρχή του Κράτους Δικαίου.

  H αναδρομικότητα του παρόντος, δυστυχώς παρίσταται ιδιαίτερα προβληματική δεδομένου ότι αντιβαίνει:
  – Την αρχή του κράτους δικαίου και την ασφάλεια του δικαίου που υιοθετεί το Σύνταγμα
  – Την αρχή της συνέχειας του Κράτους
  Περεταίρω:
  – Ανατρέπει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των αιτούντων
  – Αποβαίνει οικονομικά επιζήμια για τους αιτούντες και τα υφιστάμενα δικαιώματα τους.
  – Παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υπό αξιολόγηση δικαιούχων.

  Ως εκ τούτου, η κρίσιμη παράγραφο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξαλείψει την άνιση μεταχείριση και την αναδρομική οικονομική ζημία που θα επιφέρει.
  Παρόλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ωφέλιμο να παραμείνουν οι επενδυτές που έχουν σοβαρές πιθανότητες να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων, προτείνουμε να διαμορφωθούν τα ποσοστά του τέλους από 2% έως 8% το υψηλότερο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περιφερόμενη βλάβη που θα προκληθεί στους άμεσα εμπλεκόμενους και να γίνει δικαιότερη η μεταχείριση αυτών από την διοίκηση.