Άρθρο 13 Επιτροπή υποψηφιοτήτων

1. Η επιτροπή υποψηφιοτήτων εντοπίζει και προτείνει προς το διοικητικό συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους διοικητικού συμβουλίου βάσει διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της.
2. Για την επιλογή των υποψηφίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει προς τούτο η Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που υιοθετεί.

 • 24 Μαρτίου 2020, 22:53 | Αντώνης Σβορώνος

  Τα άρθρα 4, (6), 11, 13 και 19 προϋποθέτουν την εκλογή μελών του ΔΣ με κάποια ειδική διαδικασία η οποία παραδόξως δεν περιγράφεται συγκεκριμμένα και ολοκληρωμένα και η οποία περιορίζει την ελευθερία των μετόχων για εκλογή του ΔΣ που επιθυμούν…

  Συγκεκριμένα περιγράφεται ότι το ΔΣ με βάση κάποια guidelines που έχουν εγκριθεί από την ΕΚ προτείνει στη ΓΣ ένα νέο ΔΣ. (αυτό όμως δεν προβλέπεται από τον νόμο 4548 και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται αλλά θα έπρεπε ελεύθερα οι μέτοχοι να εκλέγουν όποιους θέλουν επειδή η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διαιώνιση του συμβουλίου με την συνεχή υπόδειξη προσώπων από τον ίδιο στενό κύκλο) Μάλιστα η όλη διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα εκτός αν απαγορεύεται η εκλογή άλλων προσώπων από αυτά που υποδείχθηκαν από το ΔΣ οπότε προκύπτει περιορισμός της εταιρικής δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των μετόχων.

  Προφανώς οι τρόποι επιλογής με σωρευτική ψήφο ή καταλόγους του άρθρου 80 αποκλείονται διότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την διαδικασία.

  Σε κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης άλλων χωρών προβλέπεται ότι ο ρόλος επιλογής μελών του ΔΣ μπορεί να ανήκει σε επιτροπή μεγαλομετόχων…

 • 24 Μαρτίου 2020, 00:21 | Αργυρης Οικονόμου

  Το άρθρο αυτό πρέπει να αναγνωσθεί και εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με τα άρθρα 4, 11 και 19. Από το συνδυασμό αυτών των άρθρων, προκύπτει ότι η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων του άρθρου 11, που απαρτίζεται από μη εκτελεστικά (όχι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά) μέλη του ΔΣ, δυνάμει της πολιτικής καταλληλότητας του άρθρου 4, προτείνει στο ΔΣ (όχι στη ΓΣ) κατάλληλα προς εκλογή στο ΔΣ υποψήφια μέλη (άρθρο 13), των οποίων τα στοιχεία βιογραφικού και η αιτιολόγηση της καταλληλότητας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη σύγκληση της ΓΣ των μετόχων. Το κύριο ερώτημα είναι αν η εκλογή των μελών του ΔΣ από τη ΓΣ θα μπορεί να γίνεται ΜΟΝΟ σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία. Αν θεωρήσουμε ότι η ΓΣ διατηρεί το δικαίωμα εκλογής μελών του ΔΣ που δεν προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία, γεννάται το ερώτημα με ποια διαδικασία θα ασκείται αυτο το δικαίωμα της ΓΣ. Θα είναι παράλληλη με αυτήν των άρθρων 13 και 19; και αν ναι, πώς θα εκτυλίσσεται, φερ’ ειπείν μέχρι πότε θα υποβάλλονται προτάσεις μετόχων προς εκλογή μελών του ΔΣ; Αν η προθεσμία αυτή θα είναι η ίδια, τουλάχιστον 20 μέρες πριν τη ΓΣ, μια τέτοια ερμηνεία ή ρύθμιση θα οδηγούσε σε περιορισμό των δικαιωμάτων των μετόχων στη συμμετοχή τους στις εταιρικές διαδικασίες, μια και θα έχουν ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευση της πρόσκλησης της ΓΣ (συνήθως 22 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων υποψηφιοτήτων

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:27 | Αντώνης Σβορώνος

  Το ΔΣ εκλέγεται από την ΓΣ των μετόχων. Το ΔΣ θεσμικά δεν έχει ρόλο στην εκλογή νέου ΔΣ (βλέπε νόμο 4548 όπου δεν αναφέρεται κάποιος ρόλος του ΔΣ στην εκλογή νέου) και δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει υποβολή υποψηφιοτήτων από το ΔΣ προς την ΓΣ για την εκλογή μελών. Το άρθρο αυτό είναι εξ ίσου εκτός τόπου με το άρθρο 4.

  Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να υποδεικνύονται υποψηφιότητες από μια επιτροπή στην οποία δεν συμμετέχουν μέτοχοι.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».