Άρθρο 19 Ενημέρωση μετόχων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την εκλογή μελών του, το διοικητικό συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής του ως υποψηφίου.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με την παρούσα δραστηριότητα του υποψηφίου, καθώς επίσης και τυχόν συμμετοχές του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές νομικών προσώπων.
γ) Την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, εάν δε ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, την πλήρωση επιπλέον των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε το καταστατικό της Εταιρείας με τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις του, να είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:24 | Αντώνης Σβορώνος

  Από που προβλέπεται ότι η εκλογή ΔΣ γίνεται μετά από πρόταση του ΔΣ.

  Η εκλογή μπορεί να γίνει με πρόταση οποιουδήποτε μετόχου, μάλιστα μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει την ανάκληση του ΔΣ και την εκλογή νέου «εδώ και τώρα»!

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».