Άρθρο 24 Κυρώσεις

1. Αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του παρόντος ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 1 έως 23, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στην Εταιρεία ή και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου επίπληξη ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το 7% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για κάθε έτος παράβασης.
2. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρίας, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων των άρθρων 1 έως 23 του παρόντος.
3. Το κύρος των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης δεν θίγεται από τη μη τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 23 του παρόντος.

  • Είναι αδύνατη η εποπτεία της ΕΚ σε πολλές από τις προτεινόμενες διατάξεις, κυρίως ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτών. Η ευρεία εποπτεία ελοχεύει τον κίνδυνο ευθύνης της ΕΚ και παράβασης καθήκοντος, καθιστώντας αυτή και τα στελέχη της ευάλωτα σε αγωγές και μηνύσεις, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια αυστηρότερη του ευλόγου και επιθυμητού εφαρμογή των ρυθμίσεων για λόγους εποπτικής ασφάλειας. Προτείνουμε να προβλεφθούν ρητά οι αρμοδιότητες και η έκταση εποπτείας των ρυθμίσεων από την ΕΚ. Ειδικά τα θέματα που αφορούν χρηματοοικονομική πληροφόρηση και εσωτερικό έλεγχο θα πρέπει να μεταφερθούν όπως και η εποπτεία των ενοποιημένων, ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων στην ΕΛΤΕ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».