ΜΕΡΟΣ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Άρθρο 45 Υγειονομικές Εξετάσεις

 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 «Περί υγειονομικής εξετάσεως των υποψηφίων προς απογραφήν ναυτικών, προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος και εισαγωγήν εις Δημοσίας Σχολάς Ε.Ν. » (Α΄ 191, Διορθ. Α΄ 212), προστίθεται περ. στ΄, ως εξής:
«στ. των απογεγραμμένων ναυτικών, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται από την οικεία Λιμενική ή Προξενική Αρχή ή από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.».
2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 591/1975, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 757/1977 (Α΄ 248), προστίθεται παρ. 3α΄, ως εξής:
«3α. οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που κρίθηκαν υγειονομικώς ακατάλληλοι συμφώνως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 από την ΑΝΥΕ, δικαιούνται να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 30 ημερών αίτηση αναθεώρησης των αποφάσεων της ΑΝΥΕ αιτούμενοι την επανεξέτασή τους από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ).».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».