Άρθρο 28 Εξορθολογισμός βαθμολογίου Αξιωματικών προερχομένων από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων – Τροποποιήσεις του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139)

 

1. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 81/2012 (Α’139) αντικαθίσταται ως εξής:
« ζ) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. Δεν εξομοιώνονται με τους ανωτέρω, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και δεν εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. .».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 81/2012 (Α’139) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν., προάγονται εφόσον συμπληρώσουν τέσσερα έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου, ή είκοσι εννέα συνολικά έτη υπηρεσίας και εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ή τριάντα τέσσερα συνολικά έτη υπηρεσίας.».

3. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 81/2012 (Α’139) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ή τριάντα συνολικά έτη υπηρεσίας.».

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του Π.Δ. 81/2012 όπως ισχύει (Α’139) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σημαιοφόροι ή Ανθυποπλοίαρχοι ή Υποπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλός» ή «καλός», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται, με προεδρικό διάταγμα, στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από την προαγωγή τους.».

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 22:40 | Δημητρόπουλος Κ.

  Καλή η πρωτοβουλία με αποτελέσματα που πραγματικά δίνουν άλλη οντότητα στο σώμα και ειδικά στους αιώνια αδικειμένους Λ/Φ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 21:57 | ΜΑΡΙΝΟΣ

  Επιτέλους η ομόνοια στην ομοσπονδία και η καλή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία έφεραν αποτέλεσμα άρθρο 28 θα μείνει στην ιστορία του Λ.Σ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 21:32 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

  Ενας υπουργός που άκουσε επιτέλους χωρίς να είναι προεκλογική περίοδος!!!! τα πραγματικά προβλήματα του προσωπικού. Υπουργέ μας γράφεις ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!!!!!

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 21:08 | Ευγενία Μάστορη

  Για όλες εμάς τις πτυχιούχες Λ/Φ είναι τουλάχιστον αναγνώριση και ο ορισμός της ισότητας.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 21:09 | ΧΑΡΗΣ

  ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:45 | Νικος

  Άλλη μια φωτογραφική διάταξη που σαφώς αυξάνει το μισθολογικό κόστος ενός κράτους που πριν λίγα χρόνια ήταν χρεωκοπημένo και ξαφνικά τώρα, προτείνει ο πολιτικός προϊστάμενος toz να δώσει βαθμολογικές προαγωγές, οι οποίες σημαίνουν και μισθολογικά κόστη. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά κ. Υπουργέ?…ο αφελής πολίτης αυτής της χώρας που καταβάλλει αγόγγυστα τους φόρους τους για να δημιουργείται πλεόνασμα και εσείς να το μοιράζεται σε έμμεσες αυξήσεις μισθών δημοσίων υπαλλήλων. Ένα ερώτημα ο Ανθυποπλοίαρχος προερχόμενος από Λ/Φ θα υλοποιεί σκοπιά στην πύλη του Λιμεναρχείου και ο Λιμενάρχης Ανθυποπλοίαρχος προερχόμενος από ΣΝΔ θα έχει όλη την ευθύνη για τη λειτουργία του Λιμεναρχείου;

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 20:15 | Κωνσταντίνος

  Δίκαιη και απαραίτητη ρύθμιση για την «ραχοκοκαλιά» του Σώματος τα στελέχη εκ σχολής Λ/Φ, ιδιαίτερα μετά την σύνδεση μισθολογίου-βαθμολογίου.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 13:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ένα δίκαιο αίτημα που επιτέλους γίνεται πράξη.Συγχαρητήρια στον υπουργό.

 • 26 Φεβρουαρίου 2020, 00:21 | Μάριος

  Με το παρόν άρθρο όχι μόνο επιτυγχάνεται εξορθολογισμός αλλά αντίθετα περιπλέκεται η κατάσταση στο βαθμολόγιο του Λ.Σ, το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία, τόσο για τα Στρατιωτικά Σώματα, όσο και για τους Πολιτικούς Οργανισμούς. Από μόνο του το Π.Δ 81/2012 ήδη αναιρεί τα διαλαμβανόμενα του στο άρθρο 1 (Ιεραρχία και αρχαιότητα Αξιωματικών), αφού όσοι με ΠΤΥΧΙΟ προάγονται ανεξαρτήτου ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, υπερπηδούν άλλους στην ιεραρχία των βαθμών, οι οποίοι κατατάχθηκαν λίγο έως πολύ πριν από αυτούς. Λογική σε αυτό δεν υπάρχει, καθόσον το πτυχίο τους δεν ήταν στα γενικά προσόντα κατάταξης και σίγουρα ως αντικείμενο γνώσης (τις περισσότερες φορές) είναι ανεφάρμοστο στα καθήκοντα του Λ.Σ. Για τους μόνους που ίσως θα μπορούσαμε δικαιολογημένα να δεχτούμε το «εκτός οργανικών», θα ήταν για τους υπηρετούντες στα σκάφη πτυχιούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς, που και το δίπλωμα τους ήταν γενικό προσόν κατάταξης, αλλά και οι ίδιοι χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σε σχετικό με τις ανάγκες του Λ.Σ αντικείμενο (Κυβερνήτες-Μηχανικοί σκαφών, επιθεωρητές PSC κ.α).
  Ότι λάθος συμβαίνει σήμερα στην βαθμίδα των Υπαξιωματικών, που επικρατεί ανισότητα και αδικία σχετικά με το βαθμολόγιο, γίνεται προσπάθεια με το εν λόγω άρθρο να εφαρμοστεί και σε αυτή των Λιμενοφυλάκων με την πρόφαση του ασφαλιστικού και των παραπάνω ετών Υπηρεσίας. Επίσης και στην βαθμίδα των Αξιωματικών καριέρας, διοικητικά δεν αρμόζει ο προερχόμενος εκ Λ/Φ να έχει καταληκτικό βαθμό αυτόν του Υποπλοιάρχου. Είναι πολύ υψηλός βαθμός. Εν τέλει, η κατοχή τίτλων σπουδών δεν συνεπάγεται πάντα και κατοχή γνώσεων και κατ’ επέκταση υψηλότερη απόδοση. Η μόρφωση δεν είναι υποχρεωτικά συνυφασμένη με την παιδεία κάποιου. Το εγχείρημα της επιβράβευσης των πτυχιούχων εκ Λ/Φ είναι ενέργεια αποσπασματική χωρίς στην ουσία να διορθώνει κάποιο λάθος προς κοινό όφελος.
  Θα ήταν πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων να ασχοληθούμε και να προσπαθήσουμε όλοι μας για σοβαρότερα του Βαθμολογίου θέματα, που προβληματίζουν έντονα σήμερα την οργάνωση και την λειτουργία του Λ.Σ. Ας δούμε πραγματικά σε βάθος χρόνου και ας μην κοιτάμε απλά ο καθένας στιγμιαία το προσωπικό του όφελος. Η δημιουργία πλαισίου για μία πιο άρτια εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά την κατάταξη αλλά και περαιτέρω επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας, θα βοηθούσε τα μέγιστα στην καθημερινή μας απόδοση και θα μας έκανε όλους να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ως επαγγελματίες, όπως επίσης και ένα νέο ΠΔ Τοποθετήσεων-Μεταθέσεων. Το Βαθμολόγιο μπορεί να περιμένει, η απόκτηση γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και εμπειρίας, όχι. Ήδη έχουμε αργήσει πολύ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 21:21 | XARALAMPOS

  Πολλά συγχαρητήρια για όλους τους εμπνευστές αυτής της διάταξης που επιτέλους έφεραν τη δικαίωση στους χαμηλόβαθμους

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 21:06 | Βαλάντης Χρύσανθος

  Πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και τον υπουργό μας που διδάσκουν ήθος και τιμιότητα με τέτοιες διατάξεις.

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 21:01 | ΦΩΤΙΟΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! ΜΠΡΑΒΟ ΓΙς ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ!!

 • 25 Φεβρουαρίου 2020, 21:25 | ΦΩΤΙΟΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ!

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 20:45 | Χρύσα

  Πολύ σωστή και δίκαιη κίνηση η οποία εξορθολογίζει την αδικία που δημιουργήθηκε με το τελευταίο μισθολόγιο των ενστόλων.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:49 | ΚΟΛΛΙΑΣ Η.

  Ως ένας από τους Λ/Φ που δικαιώθηκε από αυτή τη διάταξη αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τον Υπουργό μας αλλά και όσους από την ΠΟΕΠΛΣ δούλεψαν για αυτή.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:42 | χρυσανθη

  Κάθε οριζόντια ευεργετική διάταξη τυγχάνει πλήρους αποδοχής. ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!!!

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:34 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Ενα μεγάλο ευχαριστούμε σε όλους όσους εργάστηκαν για να καρποφορήσει αυτό το δίκαιο αίτημα των χαμηλόβαθμων που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:43 | Kαμενίδης Κ.

  Επιτέλους εμείς οι Λ/Φ βρήκαμε στο πρόσωπο του Υπουργού μας ένα πραγματικό φίλο που έσκυψε στα προβλήματά μας ευχαριστούμε.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 17:12 | Βλαχάκης Μαρίνος

  Το πιο δίκαιο αίτημα που πήρε σάρκα και οστά με τη Ν.Δ. ΚΑΙ τον ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 16:25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εύγε σε όλους αισθάνομαι υπηρεσιακή και ηθική δικαίωση πολλά μπράβο.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 15:37 | Γιώργος

  Στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης αναφέρεται ότι με τη χορήγηση βαθμών για τον εξορθολογισμό των διατάξεων που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών προερχόμενων από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ .
  Αυτό είναι ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ γιατί είναι γνωστό ότι η βαθμολογική προαγωγή επιφέρει και ταυτόχρονη μισθολογική προαγωγή με συνέπεια την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου .

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 15:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.
  ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ.
  ΕΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚ Σ.Δ.Λ/Φ Η ΟΙ ΕΚ Σ.Δ.ΥΛ.Σ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ (ΕΑΝ ΟΧΙ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ).
  ΕΞΑΛΛΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ (Π.Χ. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΥ Λ/Φ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΡΟΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΑΘΜΩΝ.
  ΙΣΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚ Σ.Δ.Λ/Φ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚ ΣΔΥΛΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ/ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ/ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΩΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Η ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΕΠΟΥΝ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΩ ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ:
  ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚ ΣΔΣΛΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Λ.Σ. ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3,4,5 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ Η ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚ Σ.Δ.Λ/Φ ΚΑΙ ΕΚ ΣΔΥΛΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ.

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 09:36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Στελέχη που αποφοιτούν από την ίδια παραγωγική Σχολή, θα πρέπει να αποστρατεύονται με τον ίδιο βαθμό.ΙΣΟΤΗΤΑΑΑΑΑΑΑ

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 09:49 | Νίκος

  Η χωρίς μέτρο χορήγηση βαθμών ως ‘’ ΔΩΡΩΝ ‘’ στο Λ.Σ κατά διαστήματα , προκαλεί διχόνοια στις τάξεις του Λ.Σ ακόμα και μεταξύ ίδιων σειρών , ατέρμονες δικαστικές διαμάχες ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΖΗΜΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , απαξίωση των βαθμών και της ιεραρχίας του Λιμενικού Σώματος καθώς με αυτό το τρόπο σε λίγα χρόνια όλοι στο Λ.Σ θα φέρουν το βαθμό του Πλοιάρχου .
  Με την ως άνω διάταξη και με το πρόσχημα της πολυετούς παραμονής σε ορισμένους βαθμούς ,επιχειρείται ένας υποτιθέμενος ‘’ εξορθολογισμός ‘’ των διατάξεων που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών προερχόμενων από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ενώ στην ουσία πραγματοποιείται σταδιακά μια ισοπέδωση της ιεραρχίας του Λιμενικού Σώματος .
  Εάν η πολυετής παραμονή σε κάποιους βαθμούς προκαλεί ΄΄πλήξη ‘’ σε Αξιωματικούς εκ’ Λ/Φ , Υπαξιωματικούς εκ’ Λ/Φ ή Λιμενοφύλακες , υπάρχει η λύση στον ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία του Λ.Σ και εφόσον έχουν διάθεση αυτοί που ‘’πλήττουν ‘’ , μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να εισέλθουν στη σχολή Αξιωματικών του Λ.Σ.
  Επίσης, εάν η πολυετής παραμονή( 10 με 15 έτη που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση) σε ορισμένους βαθμούς , προκαλεί ΄΄πλήξη ‘’ σε κάποιους ,υπάρχει επίσης η λύση να επιμεριστούν αυτά τα χρόνια σε όλους τους βαθμούς προσθέτοντας 2 χρόνια για παράδειγμα σε κάθε βαθμό, αρχής γενομένης από το βαθμό του Λ/Φ .

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 21:16 | ΗΛΙΑΣ

  Πολλά μπράβο στον Υπουργό γιαυτη του την πρωτοβουλία που μας γεμίζει ικανοποίηση.

 • 23 Φεβρουαρίου 2020, 21:34 | Χρυσάνθη

  Μια διάταξη δίκαιη και απαραίτητη για την απόδοση των Λ/Φ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!