Άρθρο 64 Ηλεκτρονική εφαρμογή ναυλοσυμφώνου – κατάστασης επιβαινόντων – ιδιοχρησιμοποίησης

 

Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου, των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαινόντων καθώς και πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των τυχόν μεταβολών όλων των ανωτέρω στις αρμόδιες Αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

  • 26 Φεβρουαρίου 2020, 16:05 | Χαράλαμπος

    Πόσα ακόμη χρόνια θα χρειαστούν για να εξαλειφθούν οι ουρές στα Λιμεναρχεία;