Άρθρο 26 Ενίσχυση Λιμενικών Αρχών Ανατολικού Αιγαίου και Κυκλάδων

Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄50) όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 του 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ) Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.
Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ. και αναφέρονται σε αυτήν οι Λιμενικές Αρχές και ο αριθμός των στελεχών που κρίνεται αναγκαίος για την ενίσχυση τους.
Οι Λιμενικές Αρχές και ο αριθμός των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που απαιτείται για την ενίσχυσή τους καθορίζεται ετησίως ή και εκτάκτως εφόσον οι ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν με Απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού-Διαχείρισης Κρίσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Σε περίπτωση υποβολής για μία Λιμενική Αρχή περισσοτέρων αιτήσεων από τον καθορισμένο αριθμό ενίσχυσης της οργανικής της δύναμης της, η σειρά προτεραιότητας για την επιλογή καθορίζεται από το αν τα στελέχη διαθέτουν κατοικία ή χώρο φιλοξενίας και στην συνέχεια από τη μεταξύ τους αρχαιότητα.» .

 • 24 Φεβρουαρίου 2020, 09:36 | Κυριακή Π.

  Το Λ.Σ διέπεται από συγκεκριμένο Π.Δ μεταθέσεων που ορίζει ανάλογα τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στις Υπηρεσίες του. Το ανωτέρω λοιπόν άρθρο είναι η προσωποποίηση της αδικίας, για άτομα που Υπηρετούν σε Υπηρεσίες τις Α΄κατηγορίας (νησιά διετούς παραμονής) για πέντε και έξι χρόνια, ΧΩΡΙΣ την προοπτική να γυρίσουν αυτοδίκαια στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ,όπως ορίζει το εν λόγω άρθρο.
  Επιτέλους να εφαρμοστεί και να τροποποιηθεί το Π.Δ μεταθέσεων προς το συμφέρον όλων των Στελεχών του Λ.Σ, έτσι ώστε να υπάρχει ισονομία μεταξύ των Υπηρετούντων και όχι Λιμενικοί διαφόρων ταχυτήτων.

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 15:23 | Μαρία Μ.

  Αφού υφίσταται το Π.Δ. περί μεταθέσεων το οποίο ορίζει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής των στελεχών σε κάθε κατηγορία για ποιο λόγο να ψηφιστεί ένα νέο μέτρο το οποίο έχει ήδη δείξει μια φορά ότι δεν λειτούργησε και είναι κατάφωρα άδικο για τους συναδέλφους που ήδη υπηρετούν διπλάσια και τριπλάσια χρόνια αυτών της διετίας και που για δεύτερη φορά θα γίνουν θεατές στο ίδιο έργο. Συγκεκριμένα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε νησιά πρώτης κατηγορίας 5 και 6 χρόνια οι οποίοι έχουν ήδη μια φορά δει τους συναδέλφους να πηγαίνουν για 2 ακριβώς χρόνια και να φεύγουν στην Υπηρεσία από την οποία έφυγαν (συνήθως στον τόπο συμφερόντων τους) και οι άλλοι οι δόλιοι που δεν κατάφεραν να μπουν στο καθεστώς να περιμένουν… Θα δημιουργηθεί Λιμενικό με συναδέλφους δυο και τριών ταχυτήτων….

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 14:10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ

  Το φαινόμενο του 24μήνου των προηγούμενων ετών «γέννησε» μόνο προβλήματα.Δημιουργήθηκαν Λιμενικοί πολλών «κατηγοριών¨και «ταχυτήτων».Συνάδελφοι που ήδη υπηρετούν σε ακριτκές περιοχές 5,6 και πολλές φορές περισσότερα χρόνια δεν μπορούν να μετακινηθούν από αυτές τις Υπηρεσίες.Ήδη αυτοί οι συνάδελφοι βίωσαν μια φορά το παράδοξο αυτό φαινόμενο.Να υπηρετούν στην παραμεθόριο,να τοποθετούνται συνάδελφοι με διετία σε αυτές τις Υπηρεσίες οι οποίοι ήλθον,είδον και απήλθον δημιουργώντας τεράστιο αίσθημα αδικίας και ανασφάλειας στους ήδη υπηρετούντες εκεί συναδέλφους.Είναι αδικία να ξαναζήσουν ένα τόσο άσχημο συναίσθημα,αυτό της αδικίας και της εγατάλειψης για άλλη μια φορά.Άμεση απόσυρση του 24μήνου εφόσον υπάρχει ΠΔ μεταθέσων και το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί,να τηρηθεί και να τροποποποιηθεί δίνοντας κίνητρα,όπως είναι τα επιπλέον μόρια για να μπιορέσουν κάποτε και αυτοί οι Λιμενικοί μιας άλλης κατηγορίας να υπηρετήσουν στους τόπους επιλογής τους.

 • Το εν λόγω άρθρο προβλέπει την ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στις 6η, 8η και 9η Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης με την παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες να ανέρχεται υποχρεωτικά στα δύο (02) έτη. Το Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης αποτελεί μία Υπηρεσία η οποία παραμένει διαρκώς υποστελεχωμένη και η ένταξη της στην ανωτέρω ρύθμιση θα συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση ενός προβλήματος που υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Το Α΄ Λ/Τ Σαμοθράκης ανήκει στις Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την απασχόληση ανθρωπίνου δυναμικού, δεδομένου ότι διαθέτει πλωτό το οποίο απασχολεί επτά (7) Στελέχη τη στιγμή που επί της ουσίας στο νησί υπηρετούν μόνο 20 Λιμενικοί.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:58 | Νικόλαος Τ.

  Θετικό μέτρο, προς την σωστή κατεύθυνση αλλά ταυτόχρονα και καταφανώς άδικο αν παραμείνει με αυτή την διατύπωση. Συγκεκριμένα ένας Βολιώτης που υπηρετεί επί σειρά ετών στον Βόλο και πάει για δύο χρόνια στο ανατολικό Αιγαίο θα επιστρέψει πάλι στον Βόλο ενώ ένας Βολιώτης που υπηρετεί για παράδειγμα στην Κέρκυρα μετά από δύο χρόνια στο ανατολικό Αιγαίο δεν θα μπορέσει να πάει στον Βόλο αλλά θα επιστρέψει πάλι στην Κέρκυρα. Ουσιαστικά πριμοδοτούνται οι ήδη ευνοημένοι που βρίσκονται ήδη στον τόπο τους. Φρονώ ότι μετά την παρέλευση δύο ετών σε υπηρεσίες του ανατολικού Αιγαίου πρέπει να πηγαίνουν στον τόπο επιλογής τους όλοι ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων γιατί σε αντίθετη περίπτωση ένας Βολιώτης που δεν υπηρετεί στον τόπο επιλογής του δεν πρόκειται να πάει ποτέ σπίτι του.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».