Άρθρο 32 Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών – συζύγων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

Το άρθρο 21 Α του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄224) όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, …..και άλλες διατάξεις» (Α’ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21Α

1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, Λιμενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή Λιμενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός και το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

 • 21 Φεβρουαρίου 2020, 23:12 | Αντώνης

  Πολύ λογικό και θα λύσει αρκετά προβλήματα!

 • 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:30 | spiliotopoulos

  Σωστή νομοθετική ρύθμιση. Θα πρέπει ωστόσο να περιλάβει και τους αναπληρωτές καθηγητές

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 20:45 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  κύριε Υπουργέ θα πρέπει να γραφτεί ένα άρθρο που να συμπεριλαμβάνει όλους τους κλαδους του δημοσίου (πλην των ενόπλεων δυνάμεων) ώστε να ξέρει κάθε στέλεχος που είναι δεσμευμένο με αναπληρωτή καθηγητή, με μόνιμο δάσκαλο , με υπάλληλο των Ο.Τ.Α. κ.α. ,ποιός θα προηγείται και που θα πηγαίνει το στέλεχος (ποιός/ποιά θα ΄΄τραβάει΄΄ το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ).

  Επίσης θα πρέπει να δοθεί και μία λύση με τα στελέχη που έχουν προσληφθεί ως Νομικοί, Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ειδικής Μονιμότητας να μην έχουν το αμετάθετο στο κέντρο.

  Να δοθεί η δυνατότητα να γίνει η λεγόμενη αποκέντρωση και σε αυτή κατηγορία στελεχών.

 • 17 Φεβρουαρίου 2020, 19:41 | Νίκος

  Θα πρέπει να διευρυνθεί η πρόβλεψη συνυπηρέτησης και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης, καθώς για αυτούς δεν υφίστανται επί του παρόντος ο όρος απόσπαση.

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 15:28 | Θεοφανης

  Το συγκεκριμένο άρθρο καλό θα ήταν να διευκρινιστει/διευρυνθεί κ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η ρύθμιση αυτή κ όχι μόνο για τους μόνιμους.καθε χρόνο υπάρχουν οικογένειες που βρίσκονται για να πάει ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός να εργαστεί στο μέρος που τον πήραν αφήνοντας πίσω το στέλεχος του λιμενικού.

 • 16 Φεβρουαρίου 2020, 01:35 | Δημήτρης

  Επιτέλους δίνεται λύση σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 18:19 | Κώστας

  Η συνυπηρετηση στο εξωτερικό είναι προβληματική. Συνυπηρετηση στην ίδια υπηρεσία ή σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου στην ίδια πόλη εφόσον υπάρχει οργανική θέση; Που υπάρχει αυτό σε όλον τον κόσμο ειδικά για υπαξιωματικο ή ΛΦ σύζυγο; Συνυπηρετηση πρέπει να προβλέπεται στην πλησιέστερη υπηρεσία του αποσπασμένου συζύγου ανεξαρτήτως κενης οργανικής αλλά χωρίς την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης εξωτερικού

 • 15 Φεβρουαρίου 2020, 12:43 | Δημήτρης

  θα πρεπει να καλυψει και τη συνυπηρετηση για το εξωτερικο (σε περιπτωση μη εκπαιδευτικής μονάδας, να υπάρχει η δυνατότητα απόσπασης στην πρεσβεία)

 • 13 Φεβρουαρίου 2020, 22:23 | akis

  Θα πρέπει να να ψηφιστεί και ένα άρθρο για τις συνυπηρετήσεις μεταξύ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και υπαλλλήλων των ΟΤΑ. όπως επίσης ποιος θα είναι αρχαιότερος εξ αυτών.
  Πρέπει μεταξύ στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ειδικής μονιμότητας ή τεχνικού ή οικονομικού ή υγειονομικού ή νομικού και στελεχών ΕΛ.ΑΣ να ψηφιστεί ένα άρθρο για την αρχαιότητα,ποιός δηλαδή θα πρέπει να κάνει αίτηση το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ή της ΕΛ.ΑΣ??